Lägga till eller ta bort ett e-postalias i Outlook.com

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill använda en ny e-postadress med ditt befintliga Outlook.com konto följer du anvisningarna i den här artikeln för att skapa ett e-postalias. Detta ger dig en ytterligare e-postadress som använder samma inkorg, kontaktlista och kontoinställningar som din primära e-postadress. Du kan välja vilka e-postadress för att skicka e-post från, och du kan logga in på kontot Outlook.com med en av dina alias – alla använder samma lösenord.

Om du vill helt från början kan du logga ut från Outlook.com, Skapa ett nytt konto. Detta ger dig en ny Outlook.com e-postadress och Inkorgen. Om du Stäng ditt Outlook.com-e-postkontokan du inte kan logga in på andra Microsoft-tjänster som du använder för närvarande. Du måste logga ut innan du kan skapa ett nytt konto.

Om du vill skapa ett nytt namn som ska associeras med ditt konto, kan du Ändra din profilbild eller namn. Om du vill ansluta fler e-postkonton till kontot Outlook.com kan du lägga till dina andra e-postkonton till Outlook.com.

Vad är ett alias?

Ett alias är ytterligare en e-postadress som associeras till ditt Outlook.com-konto. Ett alias använder samma inkorg, kontaktlista och kontoinställningar som den primära e-postadressen. Du kan logga in på Outlook.com-kontot med alla alias – de har samma lösenord.

Outlook.com kan du ha flera alias som associeras med ett enda konto och du kan välja vilken e-postadress som du skickar e-post från. Skapa alternativa adresser som ska användas på webbplatser eller program som tvingar du registrera kan skydda din personliga e-postadress ut händer av marknadsförare och hackare.

Din primära alias kommer att e-postadressen som visas på dina Microsoft-enheter. Du kan också logga in med något av dina andra alias.

Lägga till en e-postadress

 1. Gå till Lägg till ett alias. Logga in på ditt Microsoft-konto om du uppmanas att göra.

 2. Gör något av följande under Lägg till ett alias:

  • Skapa en ny e-postadress i Outlook.com och lägg till den som ett alias.

  • Lägg till en befintlig e-postadress som ett alias.

 3. Välj Lägg till alias.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte lägga till en e-postadress som är kopplad till ett arbets- eller skolkonto som ett alias.

  • Ett alias eller e-postadress kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkt (.), understreck (_) eller tankstreck/bindestreck (-). Blanksteg och andra specialtecken är inte tillåtna.

  • Befintliga Hotmail, Live, Outlook.com och MSN adresser kan inte läggas till som alias och du kan inte lägga till ett alias som associeras med ett annat Microsoft-konto.

  • Det går inte att skapa en ny @hotmail eller @live.com alias.

Ta bort en e-postadress

 1. Gå till hantera hur du loggar in till Microsoft. Logga in på ditt Microsoft-konto om du uppmanas att göra.

 2. Välj Ta bort bredvid det alias du inte behöver längre.

Viktigt!: 

 • Är du säker? Om du tar bort din primära alias måste du välja en annan e-postadress ska din primära alias. Du också kanske inte kan logga in på vissa Microsoft-tjänster, exempelvis Xbox. Kontrollera att du inte använder den någon annanstans innan du tar bort din primära alias. Det kan vara bättre att helt enkelt ändra din primära alias (se nedan).

 • Om du tar bort ett alias som är en e-postadress från en Microsoft-domän (till exempel @hotmail.com, @live.com eller @msn.com), du kan inte lägga till den igen som ett alias för något Microsoft-konto.

 • Om du tar bort ett alias som är en e-postadress från @outlook.com, kan du använda återskapas som ett nytt konto eller alias efter 30 dagar.

 • Om du vill ta bort ett anslutet e-postkonto läser du Ta bort ett anslutet konto från Outlook.com.

Mer information finns i Hantera alias på ditt Microsoft-konto.

Ändra ditt primära alias

Obs!: Du kan inte ändra ditt primära alias till en e-postadress som är kopplad till ett arbets- eller skolkonto.

 1. Gå till hantera hur du loggar in till Microsoft. Logga in på ditt Microsoft-konto om du uppmanas att göra.

 2. Under Kontoalias väljer du Gör till primärt alias bredvid e-postadressen du vill använda som primär alias.

  En skärmbild av knappen Gör till primärt

Kan du inte verifiera identiteten?

 1. Om du uppmanas bekräfta din identitet men kan inte komma åt e-postbekräftelsen markerar du Jag inte har några dessa.

  En skärmbild av knappen Jag har ingen av dessa

 2. Lägg sedan till ett telefonnummer och välj om du vill ta emot verifieringskoden via SMS eller telefonsamtal.

Mer information finns i Hur byter jag säkerhetsinformation?

Skicka e-post från ett annat alias

Vilken version av Outlook.com använder du?

Instruktioner för att skicka e-post från ett annat alias skiljer sig något beroende på om du använder betaversionen av Outlook.com eller den klassiska versionen. Välja vilken version du använder för att de instruktioner som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Visa instruktioner för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Visa instruktioner för klassisk Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Så här skickar e-post från ett annat alias:

 • I fönstret Skriv väljer du från och väljer vilken e-postadress som du vill använda.

  En skärmbild som visar listrutan från adress

Du kan också ändra den standardinställda avsändaradressen:

 1. Gå till Inställningar Inställningar > fullständig vyinställningar > synkronisera e-post.

 2. Välj den adress som du vill använda och väljer Spara under ställer du in standardinställningar från adress.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Så här skickar e-post från ett annat alias:

 1. Välj Fler åtgärder > Visa Från i meddelandefönstret för att visa Från-raden.

 2. Välj Från och välj den adress du vill använda.

  En skärmbild med listrutan Från adress.

Du kan också ändra den standardinställda avsändaradressen:

 1. Gå till Inställningar Inställningar > Alternativ > anslutna konton.

 2. Markera under Avsändaradress, Ändra din avsändaradress.

 3. Välj en adress i listrutan och välj Spara.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Närliggande avsnitt

Lägg till dina andra e-postkonton i Outlook.com

Skapa kontakter eller redigera kontakter i Outlook.com

Ta bort kontakter eller återställa kontakter i Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×