Lägga till eller ta bort en webbdel

Du kan anpassa din Webbdelssida genom att lägga till webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar eller med ett webbdelsgalleri i verktygsfönstret.

Vad vill du göra?

Lägga till en webbdel med hjälp av dialogrutan Lägg till webbdelar

Lägga till en webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Ta bort eller radera en webbdel

Lägga till en webbdel med hjälp av dialogrutan Lägg till webbdelar

Det snabbaste sättet att lägga till en webbdel på en webbdelssida är att använda dialogrutan Lägg till webbdelar. Där kan du snabbt lägga till listor, bibliotek och andra webbdelar på webbdelssidan. Om du administrerar en webbplats kan du lägga till nya webbdelar i listan som visas i dialogrutan Lägg till webbdelar, och skapa egna grupper som du kan använda för att visa vissa webbdelar tillsammans i listan.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

 3. Markera kryssrutan för den webbdel du vill lägga till på sidan i dialogrutan Lägg till webbdelar.

  Olika typer av webbdelar

  I Windows SharePoint Services ingår det ett flertal webbdelar som är klara att användas med din webbplats. Du kan använda de här inbyggda webbdelarna, anpassa dem efter behov eller skapa nya webbdelar och ladda upp dem så att de används på hela webbplatsen.

  Standardwebbdelar

  Följande webbdelar ingår som standard på alla webbplatser och kan anpassas så att de passar din grupps behov. Många av de här webbdelarna kan också anslutas till varandra och skapa en mängd olika unika lösningar:

  • Innehållsredigeraren     Du kan använda webbdelen Innehållsredigeraren till att lägga till formaterad text, tabeller, hyperlänkar och bilder på en webbdelssida.

  • Formulär     Du kan använda formulärwebbdelen till att ansluta till och filtrera en kolumn med data i en annan webbdel. Båda webbdelarna måste köras på samma server.

  • Bild     Du kan använda bildwebbdelen till att lägga till en bild eller grafik på en webbdelssida. Du kan koordinera bilden med andra webbdelar på sidan på ett enklare sätt genom att styra den vertikala justeringen och bakgrundsfärgen för bilden inuti bildwebbdelen, genom att redigera dess anpassade egenskaper i en delad vy.

  • Listvy    Du kan med listvywebbdelen visa och ändra list- och biblioteksdata på din webbplats och ansluta till andra webbdelar, inklusive andra listvywebbdelar. Listor utgör information som du delar med dina kolleger och ofta visar i tabellformat. Listvyer visar den här informationen på flera sätt för olika ändamål, exempelvis för filtrering, sortering och markering av specifika kolumner.

   Obs!: Det finns ingen webbdel som kallas för Listvy. När du skapar en lista på din webbplats skapas automatiskt en listvywebbdel som får namnet efter listan. Om du till exempel skapar en lista som heter Båtar blir en webbdel som heter Båtar tillgänglig i Webbplatsnamn-galleriet. Webbdelen visar automatiskt de data som finns i listan du har skapat.

  • Sidvisning     Du kan använda webbdelen Sidvisning till att visa en webbsida, fil eller mapp på en webbdelssida. Du länkar till innehållet genom att ange en hyperlänk, en filsökväg eller ett mappnamn.

  • Webbplatsanvändare     Du kan använda webbdelen Webbplatsanvändare till att visa en lista över användare och grupper som har tillåtelse att använda en webbplats. Webbdelen Webbplatsanvändare visas automatiskt på en dokumentarbetsytas startsida. Du kan även lägga till webbdelen Webbplatsanvändare på valfri webbdelssida.

   Obs!: På webbplatser som körs på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 och tidigare kallas webbdelen Webbplatsanvändare för Medlemmar.

  • XML     Du kan använda XML-webbdelen till att visa XML (Extensible Markup Language) och använda XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) på XML innan innehållet visas. Du kan till exempel ha en XML-fil som innehåller en lista med båtar, priser och länkar till bilder på båtarna. Med XSLT kan du transformera data och visa en lista med båtar och priser och göra båtnamnet till en hyperlänk så att bilden visas i ett separat fönster.

   Förkonfigurerade listvywebbdelar

   Följande webbdelar är inbyggda i Windows SharePoint Services gruppwebbplatsmall och konfigureras automatiskt och redo att användas på en webbdelssida när du skapar en ny gruppwebbplats. Olika kombinationer av de här webbdelarna inkluderas när du skapar en gruppwebbplats, beroende på vilken webbplatsmall du väljer.

   Obs!: De här webbdelarna härleds från listvywebbdelen och använder förkonfigurerade webbdelsmallar för att skapa deras unika layout och design. Om du vill lägga till data i de här listorna går du till Snabbstart, klickar på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Listor. På sidan Allt webbplatsinnehåll klickar du på namnet på listan som du vill lägga till data för.

  • Meddelanden     Med webbdelen Meddelanden kan du publicera nyheter, status och annan kort information som du vill dela med gruppmedlemmar.

  • Kalender     Med webbdelen Kalender kan du visa kommande händelser eller gruppscheman.

  • Länkar     Med webbdelen Länkar kan du publicera hyperlänkar till webbsidor som är intressanta för gruppen.

  • Delade dokument     Med webbdelen Delade dokument kan du dela filer från standarddokumentbiblioteket med webbplatsanvändare.

  • Uppgifter     Med webbdelen Uppgifter tilldelar du en uppgift till en medlem i gruppen, anger förfallodatum och prioritet samt indikerar uppgiftens status och förlopp.

  • Gruppdiskussion     Med webbdelen Gruppdiskussion kan du skapa ett forum för att prata om ämnen som är intressanta för gruppen.

   Anpassade webbdelar

   Genom att arbeta i en programmeringsmiljö som är kompatibel med Windows SharePoint Services (som Microsoft Visual Studio) kan utvecklarna utnyttja alla funktioner i Microsoft ASP.NET för att skapa anpassade webbdelar. En webbdelssida är en ASP.NET-fil (.aspx) och webbdelar baseras på webbformulärkontroller. Om utvecklarna vill förbättra webbdelssidor ytterligare kan de skapa sina egna webbdelar som ger nya funktioner. Utvecklarna kan också lägga till anpassade egenskaper i webbdelarna, lägga till anpassade verktyg i verktygsfönstret för specialiserade användargränssnitt och ansluta till andra webbdelar med hjälp av webbdelsanslutningar. Mer information om att skapa och distribuera webbdelar finns i Windows SharePoint Services 3.0 SDK som finns i Välkommen till Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Det går även att använda webbdelar som andra personer eller företag har skapat. Du måste dock ha rätt behörighet för att kunna lägga till en webbdel från tredje part på din webbdelssida eller webbplats. Det kan hända att vissa webbdelar måste distribueras direkt på servern. Om det inte går att lägga till en webbdel från tredje part på din webbdelssida eller webbplats kontaktar du administratören för att få hjälp.

  Du kan lägga till mer en typ av webbdel genom att markera rutorna för de webbdelar som du vill lägga till.

 4. Lägg till webbdelarna på sidan genom att klicka på Lägg till.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Om du vill få bättre kontroll över vilka webbdelar som läggs till i webbdelszoner på sidan använder du verktygsfönstret. Du kan använda verktygsfönstret för att välja webbdelar från olika webbdelsgallerier. Du kan också använda verktygsfönstret för att söka efter webbdelar och för att importera nya webbdelar.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

 3. Klicka på Avancerat webbdelsgalleri och alternativ för att visa verktygsfönstret.

 4. Gör något av följande i verktygsfönstret:

  • Bläddra efter en webbdel     Längst upp i verktygsfönstret klickar du på pilen och sedan på Bläddra. Klicka på gallerinamnet för att visa en lista med webbdelar som är tillgängliga för det galleriet. Klicka på Nästa för att visa fler webbdelar i det galleriet.

   Tips: Klicka på Filter för att visa en delmängd av webbdelarna i Lista över webbdelar. Du kan filtrera listan och visa Alla objekt, Webbdelar, Listor eller Bibliotek.

  • Söka efter en webbdel     Längst upp i verktygsfönstret klickar du på pilen och sedan på Sök.

  • Importera en webbdel     Längst upp i verktygsfönstret klickar du på pilen och sedan på Importera.

 5. Klicka på namnet på den webbdel som du vill lägga till.

 6. Markera den webbdelszon som du vill lägga till webbdelen i och klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Du kan också dra webbdelen till önskad plats på webbdelssidan.

  Meddelanden: 

  • Galleriet Stängda webbdelar innehåller stängda webbdelar för den aktiva webbdelssidan. Galleriet för webbplatsen innehåller webbdelar för den aktiva webbplatsen. Servergalleri innehåller webbdelar som finns på servern och Onlinegalleri innehåller webbdelar som finns i ett onlinebibliotek.

  • Om du inte hittar den webbdel du vill ha kan webbplatsadministratören ha tagit bort webbdelen eller bytt namn på den. För att hitta webbdelen kontaktar du webbplatsadministratören eller administratören för den överordnade webbplatsen.

Överst på sidan

Ta bort eller radera en webbdel

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort webbdelen från sidan men ändå kunna använda den senare klickar du på menyn Webbdel Webbdelsmeny och sedan på Stäng. Du kan också klicka på knappen Stäng Bild av knapp . En kopia av webbdelen finns kvar i galleriet Stängda webbdelar och kan läggas till på sidan igen senare. Eventuella anpassningar som du har gjort i webbdelen sparas.

  • Om du vill ta bort webbdelen permanent från sidan klickar du först på menyn Webbdel Webbdelsmeny , sedan på Ta bort och sedan på OK. Webbdelen tas bort från webbdelssidan och kan läggas till igen senare. Eventuella anpassningar som du har gjort i webbdelen sparas inte. Du kan lägga till en ny instans av webbdelen på sidan senare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×