Lägga till eller ta bort en vy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att utforma en formulärmall i olika vyer, kan du erbjuda användare olika sätt att visa data. Till exempel kan du skapa en särskild vy som optimeras för utskrift eller du kan skapa en avancerad sammanfattning vy om du vill ta bort en del av informationen i en komplex formulärmall. Du använder åtgärdsfönstret vyer för att lägga till eller ta bort vyer för en formulärmall i Microsoft Office InfoPath.

Vad vill du göra?

Lägga till en vy

Ta bort en vy

Ändra standardvyn

Byta namn på en vy

Lägga till en vy

Gör på följande sätt om du vill lägga till fler vyer i en formulärmall.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Gör något av följande under Åtgärder i åtgärdsfönstret Vyer:

  • Om du vill lägga till en ny vy i formulärmallen klickar du på Lägg till en ny vy.

  • Om du vill skapa och koppla en utskriftsvy till den vy som är markerad klickar du på Skapa en utskriftsversion av vyn.

 3. Skriv ett namn på vyn i dialogrutan som visas och klicka på OK.

 4. Om du vill öppna dialogrutan Vyegenskaper dubbelklickar du på namnet på vyn i listan Välj en vy i åtgärdsfönstret Vyer.

 5. Ändra eller ange inställningar och alternativ för vyn i dialogrutan Vyegenskaper och klicka sedan på OK.

 6. På arbetsytan kan du designa vyn genom att lägga till layouttabeller och kontroller.

  Tips: Om du vill utforma en ny vy med utgångspunkt i en befintlig vy öppnar du den befintliga vyn, markerar alla objekt i vyn genom att trycka på CTRL+A och trycker sedan på CTRL+C så att markeringen kopieras till Urklipp. Växla till den nya vyn i åtgärdsfönstret Vyer och tryck på CTRL+V så att markeringen klistras in i den nya vyn. Du kan sedan ta bort kontroller eller layoutelement som du inte behöver i den nya vyn.

Överst på sidan

Ta bort en vy

Det går inte att återskapa eller återställa en vy när den har tagits bort. Om du tar bort standardvyn i en formulärmall som endast har en vy skapas en ny standardvy automatiskt i InfoPath. Om du tar bort standardvyn i ett formulär med flera vyer blir nästa vy i listan över vyer i åtgärdsfönstret Vyer automatiskt standardvy.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den vy som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Vyer, klicka på pilen som visas bredvid namnet och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: Du kan inte ta bort Microsoft Office Word-baserade skriva ut vyer med hjälp av åtgärdsfönstret vyer. Ta bort skriva ut vyer för Word på Visa-menyn klickar du på Word skriva ut vyer och välj sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Byta standardvy

Varje formulärmall har en standardvy som kallas "Vy 1". Det är den vy som visas när användarna öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Om du skapar anpassade vyer för en formulärmall kan du välja vilken av vyerna som ska vara standardvy för användarna.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den vy som du vill använda som standardvy i åtgärdsfönstret Vyer, klicka på pilen som visas bredvid namnet och klicka sedan på Ange som standard.

Obs!: Om det bara finns en vy i listan Välj en vy används den automatiskt som standardvy.

Överst på sidan

Byta namn på en vy

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy som du vill byta namn på i åtgärdsfönstret Vyer och klicka sedan på Vyegenskaper.

 3. Klicka på fliken Allmänt.

 4. Skriv det nya namnet på vyn i rutan Vynamn.

  Meddelanden: 

  • Om du byter namn på en vy som har kopplats till en anpassad kod kan det hända att koden inte fungerar som den ska. Undvik problemet genom att leta upp alla referenser till vyn i koden och uppdatera dem med det nya vynamnet.

  • Du kan inte byta namn på utskriftsvyer för Microsoft Office Word. Men du kan använda Guiden Lägg till utskriftsvy för Word och skapa samma vy med ett annat namn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×