Lägga till eller ta bort en vy

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att utforma en formulärmall i olika vyer, kan du erbjuda användare olika sätt att visa data. Till exempel kan du skapa en särskild vy som optimeras för utskrift eller du kan skapa en avancerad sammanfattning vy om du vill ta bort en del av informationen i en komplex formulärmall. Du använder åtgärdsfönstret vyer för att lägga till eller ta bort vyer för en formulärmall i Microsoft Office InfoPath.

Vad vill du göra?

Lägga till en vy

Ta bort en vy

Ändra standardvy

Byta namn på en vy

Lägga till en vy

Använd följande procedur för att lägga till fler vyer i en formulärmall.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Gör något av följande i åtgärdsfönstret vyer under åtgärder:

  • Klicka på Lägg till en ny vy om du vill lägga till en ny vy i formulärmallen.

  • Klicka på Skapa skriva ut Version för den här vyn om du vill skapa och associera en utskriftsvy med markerad vy.

 3. Skriv ett namn för vyn i dialogrutan och klicka sedan på OK.

 4. Dubbelklicka på namnet på vyn i listan Välj en vy om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för datavy i åtgärdsfönstret vyer.

 5. Ändra i dialogrutan Vyegenskaper eller ange inställningar eller alternativ för vyn och klicka sedan på OK.

 6. Formatera vyn genom att lägga till kontroller och layouttabeller till den i arbetsytan.

  Tips: Om du vill basera utformningen av en ny vy på en befintlig vy öppna befintlig vy, tryck på CTRL + A Om du vill markera allt i vyn och tryck sedan på CTRL + C för att kopiera markeringen till Urklipp. Växla till den nya vyn i åtgärdsfönstret vyer och tryck sedan på CTRL + V för att klistra in markeringen i den nya vyn. Du kan nu ta bort alla kontroller eller layoutelement som du inte behöver från den nya vyn.

Överst på sidan

Ta bort en vy

Du kan inte återställa eller återställa en vy när du tar bort den. Om du tar bort standardvyn i en formulärmall som bara har en vy, skapas en ny standardvy automatiskt. Om du tar bort standardvyn i en formulärmall med flera vyer tilldela InfoPath standard visa status till nästa vy i listan med vyer i åtgärdsfönstret vyer.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den vy som du vill ta bort, klicka på pilen som visas bredvid namnet i åtgärdsfönstret vyer och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: Du kan inte ta bort Microsoft Office Word-baserade skriva ut vyer med hjälp av åtgärdsfönstret vyer. Ta bort skriva ut vyer för Word på Visa-menyn klickar du på Word skriva ut vyer och välj sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Ändra standardvy

Varje formulärmall har en standardvy som kallas ”vy 1”. Användarna ser den här vyn när de öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall. Om du skapar anpassade vyer för en formulärmall kan välja du vilken av vyerna ska vara standardvy för användarna.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den vy som du vill ange som standardvy, klicka på pilen som visas bredvid namnet i åtgärdsfönstret vyer och klicka sedan på Ange som standard.

Obs!: Om det bara finns en vy i listan Välj en vy, anges den automatiskt som standardvy.

Överst på sidan

Byta namn på en vy

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy som du vill byta namn på i åtgärdsfönstret vyer och klicka sedan på Visa egenskaper.

 3. Klicka på fliken Allmänt.

 4. Skriv ett nytt namn för vyn i rutan vynamn.

  Meddelanden: 

  • Om du byter namn på en vy som är associerad med anpassad kod kanske koden inte fungerar som förväntat. För att lösa problemet måste du hitta referenser till vyn i koden och uppdaterar dem med det nya namnet på vyn.

  • Du kan inte byta namn på skriva ut vyer för Microsoft Office Word. Du kan emellertid använda Lägg till utskriftsvy för Word-guiden för att skapa samma vy med ett annat namn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×