Lägga till eller ta bort en valutasymbol i en textruta eller en resultatruta

I Microsoft Office InfoPath kan du lägga till dataformatering för kontrollerna textruta, resultatruta och datumväljare i formulärmallen för att ange hur datum, tider och tal ska visas när användare anger dem i formulär som är baserade på formulärmallen.

Du kan bara lägga till valutasymboler för textrutekontroller som har en decimal- eller heltalsdatatyp, eller för resultatrutekontroller som är formaterade som ett decimaltal eller heltal. Om du lägger till eller tar bort en valutasymbol påverkar det bara det visade värdet, inte det värde som sparats i datakällan.

 1. Dubbelklicka på den textrute- eller resultatrutekontroll vars data du vill formatera.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för kontroll:

  • Om du använder en textrutekontroll klickar du på fliken Data.

  • Klicka på fliken Allmänt om du använder en resultatrutekontroll.

 3. Gör något av följande:

  • För en textruta ska du kontrollera att listan Datatyp visar lämplig datatyp och sedan klicka på Format.

  • Kontrollera, när det gäller en resultatruta, att listan Formatera som visar rätt datatyp och klicka sedan på Format.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Datatypformat:

  • Om du vill lägga till en valutasymbol klickar du på Valuta och väljer sedan den valutatyp som du vill visa i listan Valuta.

  • Om du vill ta bort en valutasymbol klickar du på Tal.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×