Diagram

Lägga till eller ta bort en sekundäraxel i ett diagram i Excel

Lägga till eller ta bort en sekundäraxel i ett diagram i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När talen i ett diagram du har skapat varierar mycket dataserie till dataserie, eller när du har olika typer av data (t.ex. pris och kvantitet), kan du rita en eller flera dataserier utmed en sekundär lodrät axel (värde). Skalan på den sekundära lodräta axeln återspeglar värdena på associerade dataserier.

Kombinationsdiagram med sekundär axel

Du kan snabbt visa ett diagram som det ovan genom att ändra diagrammet till ett kombinationsdiagram.

 1. Klicka någonstans i det diagram du vill ändra till ett kombinationsdiagram för att visa Diagramverktyg.

  Flikarna Design och Format för Diagramverktyg

 2. Klicka på Design > Ändra diagramtyp.

  Gruppen Typ på fliken Design

 3. Välj Kombination på fliken Alla diagram och välj sedan diagrammet Grupperad stapel – linje på sekundär axel.

  Kombinationsdiagram med sekundär axel på fliken Alla diagram

 4. Under Välj diagramtyp och axel för dataserien markerar du rutan Sekundäraxel för varje dataserie du vill rita på sekundäraxeln och ändra sedan diagramtypen till Linje.

 5. Kontrollera att alla andra dataserier visas som Grupperat stapeldiagram.

  Om du vill förtydliga vad som är ritat på varje lodrät axel kan du lägga till axelrubriker.

Lägga till axelrubriker på lodräta axlar

 1. Klicka någonstans i diagrammet och klicka sedan på Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Markera rutan Axelrubriker, klicka på pilen bredvid den och markera sedan rutorna för de axelrubriker du vill lägga till.

 3. I diagrammet klickar du på varje axelrubrik en åt gången och skriver sedan en rubrik som beskriver de data som visas på den axeln.

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Markera data för ett diagram

Ändra axeletiketter i ett diagram

Lägga till axelrubriker i ett diagram

Läs mer om kombinationsdiagram

När det är stora skillnader mellan värdena i olika dataserier i ett 2D-diagram, eller när du har olika typer av data (t.ex. pris och kvantitet), kan du rita en eller flera dataserier utmed en sekundär lodrät (värde)axel. Skalan på den sekundära lodräta axeln återspeglar värdena i den associerade dataserien.

Formaterat kombinationsdiagram

När du har lagt till en sekundär lodrät axel i ett 2D-diagram kan du också lägga till en sekundär vågrät (kategori)axel, som kan vara användbar i punktdiagram och bubbeldiagram.

För att skilja på dataserien som ritas längs den sekundära axeln kan du ändra dess diagramtyp. I ett stapeldiagram kan du till exempel ändra dataserien längs den sekundära axeln till ett linjediagram.

Viktigt!: När du ska utföra följande procedurer måste du ha ett befintligt 2D-diagram. Du kan inte använda sekundära axlar i 3D-diagram.

Du kan rita data längs en sekundär lodrät axel en dataserie i taget. Om du vill rita fler än en dataserie längs den sekundära lodräta axeln upprepar du den här proceduren för varje dataserie som du vill visa längs den sekundära lodräta axeln.

 1. Klicka på den dataserie i ett diagram som du vill rita längs en sekundär lodrät axel, eller välj dataserien från en lista med diagramelement på följande sätt:

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på den dataserie som du vill rita längs en sekundär lodrät axel.

   Bild av menyfliksområdet

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Dialogrutan Formatera dataserie öppnas.

  Obs!: Om en annan dialogruta visas upprepar du steg 1 och ser till att du väljer en dataserie i diagrammet.

 3. Öppna fliken Alternativ för serie och klicka på Sekundäraxel under Rita serie på. Klicka sedan på Stäng.

  En sekundär lodrät axel visas i diagrammet.

 4. Gör så här om du vill ändra visningen av den sekundära lodräta axeln:

  1. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  2. Klicka på Sekundär lodrät axel och klicka sedan på det visningsalternativ du vill använda.

 5. Gör så här om du vill ändra axelalternativ för den sekundära lodräta axeln:

  1. Högerklicka på den sekundära lodräta axeln och klicka sedan på Formatera axel.

  2. Välj de alternativ du vill använda under Alternativ för axel.

När du ska utföra den här proceduren måste du ha ett diagram med en sekundär lodrät axel. Om du vill lägga till en sekundär lodrät axel läser du Lägga till en sekundär lodrät axel.

 1. Klicka på ett diagram med en sekundär lodrät axel.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområde

 3. Klicka på Sekundär vågrät axel och klicka sedan på det visningsalternativ du vill använda.

 1. Klicka på den dataserie du vill ändra i ett diagram.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  Tips: Du kan också högerklicka på dataserien, klicka på Ändra seriediagramtyp och sedan fortsätta med steg 3.

 2. Klicka på Ändra diagramtyp i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på den diagramtyp du vill använda i dialogrutan Ändra diagramtyp.

  I den första rutan visas en lista med diagramtypskategorier och i den andra rutan visas tillgängliga diagramtyper för varje kategori av diagramtyper. Mer information om de diagramtyper du kan använda finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Obs!: Du kan bara ändra diagramtyp för en dataserie i taget. Upprepa stegen i den här proceduren för alla dataserier du vill ändra om du vill ändra diagramtyp för fler än en dataserie i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet som innehåller den sekundära axel du vill ta bort.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Öppna fliken Layout, gå till gruppen Axlar, klicka på Axlar, klicka på Sekundär lodrät axel eller Sekundär vågrät axel och klicka på Ingen.

  Bild av menyfliksområde

Tips: 

 • Du kan också klicka på den sekundära axeln du vill ta bort och trycka på Delete, eller högerklicka på den sekundära axeln och välja Ta bort.

 • Om du vill ta bort sekundära axlar direkt efter att du lagt till dem klickar du på Ångra Knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst, eller så trycker du på Ctrl+Z.

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement > Axlar > och välj mellan Sekundär vågrät eller Sekundär lodrät.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement > Axelrubriker > och välj mellan Sekundär vågrät eller Sekundär lodrät.

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 3. Klicka på Axel i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.

  Om du vill lägga till fler dataserier på sekundäraxeln upprepar du den här proceduren.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på Rubrik på sekundär vågrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan en axelrubrik.

Lägga till en axeletikett för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Sekundär vågrät axel eller Sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 3. Klicka på Axel i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.

  Om du vill lägga till fler dataserier på sekundäraxeln upprepar du den här proceduren.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på Rubrik på sekundär vågrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan en axelrubrik.

Lägga till en axeletikett för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Sekundär vågrät axel eller Sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 3. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 4. Klicka på Axel i navigeringsfönstret.

 5. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.

  Om du vill lägga till fler dataserier på sekundäraxeln upprepar du den här proceduren.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på Rubrik på sekundär vågrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan en axelrubrik.

Lägga till en axeletikett för en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Sekundär vågrät axel eller Sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement > Axlar > och välj mellan Sekundär vågrät eller Sekundär lodrät.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement > Axelrubriker > och välj mellan Sekundär vågrät eller Sekundär lodrät.

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > Axlar > och välj mellan Sekundär vågrät eller Sekundär lodrät.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > Axelrubriker > och välj mellan Sekundär vågrät eller Sekundär lodrät.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×