Lägga till eller ta bort en kommentar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kommentarer är anteckningar som du kopplar till celler, separat från annat cellinnehåll. Du kan ange en kommentar per cell. I en cell som innehåller en kommentar visas en markörtriangel i cellens övre högra hörn. När du håller pekaren över cellen med en markörtriangel visas texten i kommentaren i en ruta i närheten av cellen.

Exempel på en kommentar i en cell

Kommentar i cell

När du sorterar data sorteras kommentarerna tillsammans med dessa data. I pivottabellrapporter, men flyttas inte kommentarerna med data när du ändrar layouten för rapporten utan förblir fästa vid cellerna där du skrev och inte till data i cellen.

Lägg till en kommentar

 1. Klicka på cellen där du vill lägga till en kommentar.

 2. Klicka på Ny kommentar på fliken Granska.

  Infoga ny kommentar

 3. Skriv kommentarstexten i rutan.

  Om du vill ta bort ditt namn från kommentaren markerar du namnet och tar bort det.

 4. När du har skrivit klart texten klickar du utanför kommentarsrutan.

Ta bort en kommentar

 1. Markera cellen med den kommentar som du vill ta bort.

 2. CTRL + klicka eller högerklicka och klicka sedan på Ta bort kommentar.

Fler alternativ

 1. Klicka på cellen med den kommentar som du vill redigera.

  Obs!: Om du inte kan se kommentarer eller kommentarsmarkörer på fliken Granska, klicka på Nästa om du vill visa alla kommentarer i arbetsboken, eller klicka på Visa alla kommentarer om du vill visa alla kommentarer samtidigt.

 2. Klicka på kommentaren och göra dina ändringar.

 3. När du är klar klickar du utanför kommentarsrutan.

 1. Klicka på SökRedigera-menyn > Gå till.

 2. Klicka på Special.

 3. Klicka på Kommentarer och sedan på OK.

 4. Peka på RaderaRedigera-menyn och klicka sedan på Kommentarer.

Om du inte vill att kommentarer eller kommentarsmarkörer ska visas på ett blad kan du dölja dem.

 • Om du vill dölja kommentarer, men behålla indikatorer visas, klickar du på Visa alla kommentarer på fliken Granska.

 • Om du vill dölja kommentarer och deras markörer på Excel-menyn klickar du på Inställningar > Visa och välj det alternativ du vill använda under Visa för celler med kommentarer.

 1. Klicka på Nästa på fliken Granska.

 2. Markera namnet i kommentaren och ta bort det.

 3. Fortsätt att klicka på Nästa och ta bort namnet från alla kommentarer tills du når slutet av arbetsboken.

Lägg till en kommentar

 1. Klicka på cellen där du vill lägga till en kommentar.

 2. Klicka på Ny under Kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i Excel, gruppen Kommentarer

 3. Skriv kommentarstexten i rutan.

  Om du vill ta bort ditt namn från kommentaren markerar du namnet och tar bort det.

 4. När du har skrivit klart texten klickar du utanför kommentarsrutan.

Ta bort en kommentar

 1. Markera cellen med den kommentar som du vill ta bort.

 2. Håll ned CTRL, klicka på cellen med kommentaren och klicka sedan på Ta bort kommentar på snabbmenyn.

Fler alternativ

 1. Klicka på cellen med den kommentar som du vill redigera.

  Obs!: Om du inte kan se kommentarer eller kommentarsmarkörer på fliken Granska under en kommentarNästa om du vill visa alla kommentarer i arbetsboken.

 2. Klicka på kommentaren och göra dina ändringar.

 3. När du är klar klickar du utanför kommentarsrutan.

 1. Håll ned CTRL, klicka på cellen med kommentaren och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 2. Håller du ned CTRL, klicka på cellen där du vill klistra in kommentaren och sedan på snabbmenyn, klicka på Klistra in Special.

 3. Klicka på kommentarer.

 4. Om du vill ta bort flyttningsmarkeringen trycker du på ESC.

  Obs!: En kommentar som kopieras till en cell ersätter eventuell befintlig kommentar i målcellen.

 1. Klicka på Gå tillRedigera-menyn.

 2. Klicka på Special.

 3. Klicka på Kommentarer och sedan på OK.

 4. Peka på RaderaRedigera-menyn och klicka sedan på Kommentarer.

Om du inte vill att kommentarer eller kommentarsmarkörer ska visas på ett blad kan du dölja dem.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under Redigering klickar du på Visa  Knappen Inställningar för visning i Excel .

 3. Markera det alternativ du vill använda under kommentarer, visa.

 1. Klicka på Nästa under Kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i Excel, gruppen Kommentarer

 2. Markera namnet i kommentaren och ta bort det.

 3. Fortsätt att klicka på Nästa och ta bort namnet från alla kommentarer tills du når slutet av arbetsboken.

Se även

Skriva ut kommentarer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×