Lägga till eller ta bort en kolumn i ett datablad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Access 2007 kan du på flera sätt lägga till eller ta bort kolumner i ett datablad. Du kan numera använda databladsvyn när du vill lägga till eller ta bort kolumner och ange datatyper för dessa kolumner. Du kan också lägga till fält från ett åtgärdsfönster eller öppna databladets underliggande tabell och lägga till ett fält i designvyn. I det här avsnittet beskrivs hur du använder de olika metoderna.

Obs!: I det här avsnittet förklaras hur du utför några, men inte alla, åtgärder som du kan utföra i ett datablad.

Mer information om hur du skapar och använder datablad finns i artikeln Öppna ett tomt datablad.

Vad vill du göra?

Förstå kolumner i datablad

Lägga till en kolumn med hjälp av databladsvyn

Ta bort en kolumn med hjälp av databladsvyn

Lägga till en kolumn i designvyn

Ta bort en kolumn i designvyn

Förstå hur Access tilldelar datatyper som du anger information

Ange datatyper databladet Visa inte utläsa

Förstå kolumner i datablad

Ett datablad är den visuella representationen av den information som finns i databastabellen eller det resultat som returneras av en fråga. En kolumn i ett datablad representerar samma sak som ett fält i en databastabell. När du lägger till eller tar bort en kolumn från ett datablad, lägger du till eller tar bort ett av databladets underliggande fält. Om det fältet innehåller information, tas även den informationen bort.

Nya funktioner när du arbetar med kolumner

I Office Access 2007 går det snabbare och enklare att lägga till och ta bort tabellfält eftersom du numer kan utföra dessa åtgärder i databladsvyn. Alla tabeller i databladsvyn innehåller som standard en tom kolumn med etiketten Lägg till nytt fält. När du vill lägga till en kolumn skriver du data i den första tomma cellen under kolumnrubriken. Du kan också klistra in ett eller flera informationselement i den tomma kolumnen. Du behöver inte längre använda designvyn när du lägger till eller tar bort kolumner, men du kan göra det om du vill.

Dessutom har du inte längre vill ange fler vanliga datatyper för den nya kolumnen. Som standard fält i en databastabell innehåller specifika typer av data, till exempel text, datum och tid, tal, och så vidare. Normalt anger du-datatyper som stöds när du designa tabellerna för en databas. Dock skapar Access nu de flesta-datatyper som stöds när du först ange data i en ny kolumn. Om du anger ett namn i det första fältet i den nya tabellen anges exempelvis fältet till datatypen Text. Om du klistrar in ett datum anges fältet till datatypen Datum/tid typ och så vidare. Om du klistrar in en blandning av data, till exempel postnummer från flera länder, markeras den datatyp som fungerar på bästa sätt behålla informationen – vanligtvis datatypen Text. Mer information finns i avsnittet Förstå hur Access tilldelar datatyper som du anger information, senare i den här artikeln.

Obs!: Du kan inte ange alla tillgängliga datatyper i databladsvyn. Kom också ihåg att relationsdatabaser följer en uppsättning designregler.

Mer information om att använda databladsvyn och ange datatyper finns i artikeln Öppna ett tomt datablad. Om du inte känner till Designregler för relationsdatabaser, finns i artikeln grundläggande databasdesign.

Tips: I Access 2010 kan du lägga till ett fält genom att dra på fältnamnet från fönstret Fältlista.

Anvisningarna i de följande styckena beskriver hur du lägger till och tar bort kolumner i datablad i databladsvyn och designvyn.

Överst på sidan

Lägga till en kolumn i databladsvyn

Anvisningarna i det här stycket beskriver hur du använder databladsvyn när du lägger till en kolumn i ett datablad, namnger kolumnen och registrerar data. Tänk på att fältet i databladets underliggande tabell också ändras när du följer anvisningarna.

 1. Leta reda på och dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell där du vill lägga till fältet.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Rulla till höger eller vänster sida av databladet (beroende på de nationella inställningarna i Windows) och leta reda på den tomma kolumnen.

  Orden Lägg till nytt fält visas som standard i den tomma kolumnens kolumnhuvud. I den här bilden visas en vanlig tom kolumn.

  Ett nytt fält i ett datablad

 3. Dubbelklicka på kolumnhuvudet och skriv ett namn för det nya fältet.

  eller

  Högerklicka på kolumnhuvudet och klicka på Byt namn på kolumn på snabbmenyn. Skriv sedan ett namn för fältet.

 4. Skriv information i den första tomma raden under huvudet.

  eller

  Klistra in information i fältet med början vid den första tomma cellen.

  Spara ändringarna.

  Datatypen för fältet anges automatiskt utifrån vilka data du registrerar. Om du till exempel skriver ett namn, anges datatypen till Text.

  Mer information om hur Access anger-datatyper som stöds finns i avsnittet Förstå hur Access tilldelar datatyper som du anger information. Information om hur du anger datatyper manuellt finns i Ange vilka datatyper som databladsvyn inte utläsaockså senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Ta bort en kolumn i databladsvyn

Innan du tar bort en kolumn från ett datablad måste du ha följande i åtanke:

Ta bort kolumnen i databladsvyn

 1. Högerklicka på rubrikraden för den kolumn som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort kolumn på snabbmenyn.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till en kolumn i designvyn

Om du har arbetat med tidigare versioner av Access har du förmodligen en del erfarenhet av att använda designvyn. Det verktyget har inte förändrats i Office Access 2007. Designvyn är mer flexibel än databladsvyn eftersom du kan ange alla tillgängliga datatyper och du kan skapa uppslagsfält, allt utan att behöva lämna designvyn.

Lägga till kolumnen i designvyn

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  eller

  Klicka på Design i statusfältet.

 2. Markera en tom rad i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på det nya fältet.

 3. Välj en datatyp för den nya kolumnen i kolumnen Datatyp som finns bredvid det nya fältnamnet.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ta bort en kolumn i designvyn

Reglerna för hur du tar bort en kolumn i databladsvyn gäller också när du arbetar i designvyn: Om du tar bort en kolumn försvinner all information i den kolumnen. Innan du kan ta bort en primärnyckel eller ett uppslagsfält måste du dessutom ta bort relationerna för dessa fält.

Mer information finns i artiklarna databasdesign, lägga till, ange, ändra eller ta bort primärnyckelnoch lägga till eller ändra ett uppslagsfält som du kan lagra flera värden

Ta bort kolumnen i designvyn

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  eller

  Klicka på Design i statusfältet.

 2. Markera fältet (eller raden) som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort rader på fliken Design i gruppen Verktyg.

  eller

  Tryck på DEL.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Förstå hur datatyper tilldelas automatiskt när du registrerar information

När du skapar ett tomt datablad tilldelas en datatyp automatiskt till varje fält när du registrerar data i det fältet. I tabellen nedan anges de olika typerna av data som du kan registrera och vilken datatyp som används för var och en.

Obs!: Du kan inte ange datatyperna Bifogad fil och OLE-objekt genom att registrera information i ett fält, och du kan inte aktivera stöd för RTF-redigering genom att registrera data i ett fält.

Information om hur dessa datatyper och aktivera RTF-redigering finns i artikeln Öppna ett tomt datablad.

I tabellen nedan visas hur datatypen anges för ett fält när du registrerar information i databladsvyn.

Om du skriver:

Office Access 2007skapas ett fält med datatypen:

John

Text

Ett textblock eller text och tal som är längre än 256 tecken.

PM

Obs!: Du kan inte aktivera RTF-formatering i databladsvyn. Om du aktiverar egenskapen Lägg endast till för PM-fältet döljs dessutom all text när du placerar markören i det fältet.

Information om hur du aktiverar RTF-format finns i artikeln skriva eller redigera data i en kontroll eller kolumn som stöder RTF.

http://www.contoso.com

Följande Internet-protokoll identifieras: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, Telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms och outlook.

Obs!: För att protokollet ska identifieras och datatypen Hyperlänk anges, måste du skriva ett tecken efter protokollet.

Hyperlänk

50000

Tal, långt heltal

50 000

Tal, långt heltal

50 000,99

Tal, Double

50000,389

Tal, Double

2006-12-31

Datum- och tidsformaten som anges i de nationella inställningarna och språkinställningarna i Windows bestämmer hur datum/tid-data formateras.

Visa hur du kan ange eller ändra inställningarna

I    Windows Vista

 1. Klicka på Start Bild av knapp och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Om du använder standardvyn i Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar.

  eller

  Om du använder den klassiska vyn dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa detta format på fliken Format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken som innehåller inställningarna som du vill ändra och gör ändringarna. Om du till exempel vill ändra en del av eller hela talformatet, klickar du på fliken Tal och ändrar önskad inställning. Om du vill ha hjälp med ett alternativ klickar du på hjälpknappen (?) och sedan på alternativet.

I Microsoft Windows XP (klassiskt läge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa under Standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken som innehåller inställningarna som du vill ändra och gör ändringarna. Om du till exempel vill ändra en del av eller hela talformatet, klickar du på fliken Tal och ändrar önskad inställning. Om du vill ha hjälp med ett alternativ klickar du på hjälpknappen (?) och sedan på alternativet.

I Microsoft Windows XP (kategoriläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Dialogrutan Datum, tid, språk och nationella inställningar visas.

 3. Klicka på Ändra format för tal, datum och tidpunkter.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 4. Klicka på Anpassa under Standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken som innehåller inställningarna som du vill ändra och gör ändringarna. Om du till exempel vill ändra en del av eller hela talformatet, klickar du på fliken Tal och ändrar önskad inställning. Om du vill ha hjälp med ett alternativ klickar du på hjälpknappen (?) och sedan på alternativet.

.

Datum/tid

31 december 2006

Obs!: Du måste skriva eller klistra in mer än namnet på dagen för att datatypen Datum/tid ska anges automatiskt. Om du till exempel skriver "Tisdag" används datatypen Text. För att datatypen Datum/tid ska användas måste du ange en månad förutom dagen.

Datum/tid

10:50:23

Datum/tid

10:50:00

Datum/tid

17:50

Datum/tid

$12,50

Den valutasymbol som anges i de nationella inställningarna i Windows identifieras.

Visa hur du kan ange eller ändra inställningarna

I    Windows Vista

 1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Om du använder standardvyn i Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar.

  eller

  Dubbelklicka på

  Nationella inställningar och språkinställningar om du använder klassiskt läge.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa detta format under Format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken Valuta och markera sedan önskad symbol i listan Valutasymbol. Om du vill ha hjälp med ett alternativ klickar du på hjälpknappen (?) och sedan på alternativet.

I Microsoft Windows XP (klassiskt läge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa under Standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken Valuta och markera sedan önskad symbol i listan Valutasymbol. Om du vill ha hjälp med ett alternativ klickar du på hjälpknappen (?) och sedan på alternativet.

I Microsoft Windows XP (kategoriläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Dialogrutan Datum, tid, språk och nationella inställningar visas.

 3. Klicka på Ändra format för tal, datum och tidpunkter.

  Dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar visas.

 4. Klicka på Anpassa under standarder och format. Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken Valuta och markera sedan önskad symbol i listan Valutasymbol. Om du vill ha hjälp med ett alternativ klickar du på hjälpknappen (?) och sedan på alternativet.

Valuta

21,75

Tal, Double

123,00 %

Tal, Double

3,46E+03

Tal, Double


Överst på sidan

Ange de datatyper som inte tillämpas automatiskt i databladsvyn

Det finns vissa åtgärder som du inte kan utföra i databladsvyn:

 • Du kan inte konfigurera datatyperna Bifogad fil och OLE-objekt genom att registrera data i en tom cell.

 • Du kan inte aktivera RTF-redigering för ett PM-fält genom att klistra in data. För att kunna aktivera RTF-stöd måste du ange ett alternativ för fältet i designvyn.

Anvisningarna i det här stycket beskriver hur du utför dessa åtgärder

Mer information om varje aktivitet finns i artikeln Öppna ett tomt datablad.

Konfigurera datatyperna Bifogad fil och OLE-objekt

 1. Markera den tomma kolumnen (med etiketten Lägg till nytt fält) i databladet, om den inte redan är markerad.

 2. Klicka i den första tomma raden under rubriken.

 3. Klicka på pilen i listrutan bredvid Datatyp på fliken datablad i gruppen datatyp och formatering och välj en datatyp.

  Listan med datatyper

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Aktivera RTF-redigering för ett PM-fält

I databladsvyn kan du lägga till PM-fält i en tabell, men du måste använda designvyn om du vill aktivera RTF-formatering för PM-fältet. I anvisningarna nedan beskrivs hur du gör detta.

Lägga till PM-fält i en tabell

 1. Markera den tomma kolumnen (med etiketten Lägg till nytt fält) i databladet, om den inte redan är markerad.

 2. Klicka i den första tomma raden under rubriken.

 3. På den datablad med TABB-tangenten, i den datatyp och formatering gruppen, klicka på pilen i nedrullningsbara listan bredvid Datatyp och välj sedan en datatyp

 4. Spara ändringarna och fortsätt till nästa procedur där du ska aktivera RTF-redigering.

Aktivera RTF-redigering för ett PM-fält

 1. Växla från databladsvyn till designvyn. Du kan göra detta på flera sätt:

  Om du använder objektflikar högerklickar du på fliken för det öppna databladet och klickar på Design.

  eller

  Klicka på Design i statusfältet.

  eller

  Högerklicka på tabellen underliggande databladet i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera PM-fältet i designvyn.

 3. Klicka på pilen i cellen bredvid Textformat på fliken Allmänt i fönstret Fältegenskaper och markera RTF i listan.

  Ett bekräftelsemeddelande visas med en fråga om du vill konvertera kolumnen till RTF. Klicka på Ja om du vill konvertera kolumnen.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Konvertera en kolumn till ett uppslagsfält

Som standard kan du inte använda databladsvyn när du konverterar en ny kolumn till ett uppslagsfält. Ett uppslagsfält visar data från en annan källa – antingen en tabell eller en lista med element – i en lista. I Access används vanligtvis en nedrullningsbar lista för att visa den uppslagna informationen, men även en listruta (en lista som inte öppnas eller stängs) i ett formulär kan användas.

Du kan skapa två typer av uppslagsfält – tabellbaserade listor och värdelistor. En tabellbaserad lista använder en fråga för att hämta data från en annan tabell, medan en värdelista visar en uppsättning hårdkodade värden. I proceduren nedan beskrivs hur du skapar båda listtyperna.

Lägga till ett uppslagsfält

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på det nya databladets underliggande tabell och klicka på Design.

  eller

  Klicka på Design i statusfältet.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 2. Markera fältet som du vill konvertera.

  eller

  Markera en tom rad i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på det nya fältet.

 3. Uppslagskolumn på fliken Design i gruppen Verktyg.

  eller

  Klicka i designvyn på nedpilen i kolumnen Datatyp och välj Uppslagsguiden.

  Uppslagsguiden startar.

 4. Gör något av följande:

  • Skapa en lista med tabell   

   1. Välj Jag vill att min uppslagskolumn ska slå upp värdena i en tabell eller fråga och klicka på Nästa.

   2. Under Visa väljer du ett alternativ, Välj en tabell eller fråga i listan och klicka sedan på Nästa.
    Till exempel om du vill använda värden från en tabell i uppslagsfältet klickar du på tabeller. Om du vill använda en fråga klickar du på frågor. Om du vill se en lista över alla tabeller och frågor i databasen klickar du på båda.

   3. Flytta fälten som du vill ska visas i listan Uppslag från fönstret Tillgängliga fält: till fönstret Markerade fält och klicka på Nästa.

   4. Om du vill kan du välja ett eller flera sorteringsalternativ för fälten som du markerade i föregående steg och sedan klicka på Nästa.

   5. Om du vill kan du justera bredden på respektive kolumn i uppslagslistan och sedan klicka på Nästa.

   6. Om du vill kan du skriva ett namn i textrutan under Vilken etikett ska din kolumn ha?.

   7. Du kan också markera kryssrutan Tillåt flera värden.
    Om du väljer det här alternativet kan du markera och lagra fler än ett objekt i listan.

   8. Klicka på Slutför. Om du uppmanas att spara tabellen, klickar du på Ja.
    Uppslag frågan läggs till den nya tabellen. Som standard hämtar frågan de fält som du anger plus nyckelvärden i källtabellen. Sedan anges datatypen för uppslagsfältet så att de matchar datatypen inställd för primärnyckelfältet i källtabellen. Till exempel om primärnyckelfältet i källtabellen använder datatypen Räknare, anger Access datatyp för uppslagsfältet till datatypen tal.

   9. Gå tillbaka till databladsvyn, gå till uppslagsfältet och välj ett element i listan.

    eller

 5. Skapa en lista med värde   

  1. Klicka på Jag skriver värdena själv och klicka på Nästa.

  2. Skriv i rutan Antal kolumner hur många kolumner som ska visas i listan, gå sedan till den första tomma cellen och skriv ett värde.

   När du skriver det första värdet visas en ny tom cell under den aktuella cellen.

  3. När du har skrivit det första värdet flyttar du fokus till nästa cell med TABB eller nedpilstangenten och skriver ett andra värde.

  4. Upprepa steg 2 och 3 tills listan är klar och klicka på Nästa.

  5. Du kan också skriva ett namn på fältet och sedan klicka på Slutför.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×