Lägga till eller ta bort en kalkylbladsbakgrund

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Excel kan du använda en bild som bakgrund i ett kalkylblad, dock endast för visningsändamål. Kalkylbladsbakgrunden skrivs inte ut och bevaras inte i ett enskilt kalkylblad eller i ett element som du sparar som en webbsida.

Eftersom en kalkylbladsbakgrund inte skrivs ut, kan inte användas som en vattenstämpel. Däremot kan du imitera en vattenstämpel som ska skrivas ut genom att infoga en bild i ett sidhuvud eller en sidfot.

Vad vill du göra?

Lägga till en kalkylbladsbakgrund

Ta bort en kalkylbladsbakgrund

Imitera en vattenstämpel i Excel

Använda en bild i ett sidhuvud eller en sidfot för att imitera en vattenstämpel

Använda WordArt för att imitera en vattenstämpel

Lägga till en kalkylbladsbakgrund

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill visa med en kalkylbladsbakgrund. Kontrollera att bara ett kalkylblad är markerat.

 2. Klicka på bakgrund på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på den bild som du vill använda för bakgrunden och klicka på Infoga.

  Den bild du valt upprepas tills bladet fyllts.

 • Det blir lättare att läsa kalkylbladet om du döljer stödlinjerna och använder enfärgad skuggning i celler som innehåller data.

 • Kalkylbladsbakgrunden sparas med kalkylbladsinformationen när du sparar arbetsboken.

Om du vill använda en enfärgad kalkylbladsbakgrund kan du använda cellskuggning i alla celler i kalkylbladet.

Överst på sidan

Ta bort en kalkylbladsbakgrund

 1. Klicka på kalkylbladet som visas med en kalkylbladsbakgrund. Kontrollera att bara ett kalkylblad är markerat.

 2. Klicka på Ta bort bakgrund i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Ta bort bakgrund är endast tillgängligt när ett kalkylblad har en kalkylbladsbakgrund.

Överst på sidan

Imitera en vattenstämpel i Excel

Microsoft Excel innehåller inga funktioner för vattenstämplar. Du kan emellertid imitera en vattenstämpel på ett av två sätt.

Du kan visa vattenstämpelinformation på alla utskrivna sidor – till exempel för att ange att kalkylbladet är ett utkast eller att informationen är konfidentiell – genom att infoga en bild som innehåller vattenstämpelinformationen i ett sidhuvud eller en sidfot. Den bilden visas sedan bakom kalkylbladsdata, med början i överkanten eller nederkanten på varje sida. Du kan också ändra storlek på eller skala bilden så att den täcker hela sidan.

Du kan också lägga till WordArt i kalkylbladet om du vill klargöra att det är ett utkast eller att informationen är konfidentiell.

Använda en bild i ett sidhuvud eller en sidfot för att imitera en vattenstämpel

 1. Skapa en bild som du vill använda som en vattenstämpel i ett ritprogram, t.ex. Paintbrush.

 2. Klicka på det kalkylblad du vill visa med vattenstämpeln i Excel.

  Obs!: Kontrollera att endast ett kalkylblad har markerats.

 3. Klicka på Sidhuvud/sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på markeringsrutan för sidhuvudet till vänster, i mitten eller till höger under Sidhuvud.

 5. Klicka på bild Bild av knapp och leta upp bilden som du vill infoga på fliken Design i gruppen Sidhuvud / sidfot verktyg, i gruppen Sidhuvud- / Sidfotselement.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 6. Dubbelklicka på bilden. &[Picture] visas i markeringsrutan för sidhuvuden.

 7. Klicka i kalkylbladet. Bilden du markerade kommer att visas i stället för &[Picture].

 8. Om du vill ändra storlek på eller skala bilden klickar du på den markeringsruta för sidhuvuden som innehåller bilden, klickar på Formatera bild i gruppen Element för sidhuvud och sidfot och väljer önskade alternativ på fliken Storlek i dialogrutan Formatera bildobjekt.

 • Ändringarna i bilden eller bildformatet börjar gälla omedelbart och går inte att ångra.

 • Om du vill lägga till ett mellanrum ovanför eller under en bild klickar du före eller efter &[Bild] i den markeringsruta som innehåller bilden och trycker på RETUR för att infoga en ny rad.

 • Om du vill ersätta en bild i markeringsrutan för sidhuvuden som innefattar bilden, markerar du & [Bild], klicka på bild Bild av knapp och klicka sedan på Ersätt.

 • Innan du skriver ut bör du kontrollera att marginalerna för sidhuvudet eller sidfoten har tillräckligt med utrymme för det anpassade sidhuvudet eller den anpassade sidfoten.

 • Om du vill ta bort en bild markerar du &[Bild] i markeringsrutan för sidhuvuden som innefattar bilden, trycker på DELETE och klickar sedan i kalkylbladet.

 • Om du vill växla från vyn Sidlayout till vyn Normal markerar du valfri cell, klickar på fliken Visa och klickar på Normal i gruppen Arbetsboksvyer.

Överst på sidan

Använda WordArt för att imitera en vattenstämpel

 1. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill visa vattenstämpeln.

 2. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på det WordArt-format som du vill använda.

  Du kan till exempel använda Fyllning - vit, skugga, Fyllning - text 1, inre skugga eller Fyllning - vit, varm matt fasning.

 4. Skriv texten som du vill använda för vattenstämpeln.

 5. Gör följande om du vill ändra storlek på WordArt-objektet:

  1. Klicka på WordArt-objektet.

  2. Ange önskad storlek i rutorna Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format. Observera att detta bara ändrar storleken på rutan som innehåller WordArt-objektet

   Du kan också ändra storleken på WordArt-objektet genom att dra storlekshandtagen.

  3. Markera texten i WordArt-objektet och välj sedan önskad storlek i rutan Teckenstorlek på fliken Start i gruppen Tecken.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 6. Gör följande om du vill öka genomskinligheten så att du kan se mer av kalkylbladsinformationen under WordArt-objektet:

  1. Högerklicka på WordArt-objektet och klicka på Formatera figur.

  2. Klicka på Hel fyllning under Fyllning i kategorin Fyllning.

  3. Dra skjutreglaget för transparens till önskat procentuellt värde, eller ange procentvärdet i rutan Transparens.

 7. Gör följande om du vill rotera WordArt-objektet:

  1. Klicka på WordArt-objektet.

  2. Klicka på Rotera i gruppen Ordna på fliken Format.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Klicka på Fler rotationsalternativ.

  4. Ange rotationsgraden i rutan Rotation under Storlek och rotation på fliken Storlek.

  5. Klicka på Stäng.

   Du kan också dra roteringshandtag i den riktning som WordArt-objektet ska roteras.

Obs!: Du kan inte använda WordArt i sidhuvudet eller sidfoten ska visas i bakgrunden. Men om du skapar det WordArt-objektet i ett tomt kalkylblad som inte visar stödlinjer (avmarkerar du kryssrutan stödlinjer i gruppen Visa/Dölj på fliken Visa ) kan du tryck på PRINT SCREEN så att du fångar WordArt-objektet och sedan klistra in den hämtade WordArt-objekt i ett ritprogram. Du kan sedan infoga den bild som du skapade i ritprogram till ett sidhuvud / fot enligt beskrivningen i använda en bild i ett sidhuvud eller en sidfot för att imitera en vattenstämpel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×