Lägga till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för text eller WordArt

Du kan ändra utseende på texten eller WordArt-texten genom att ändra fyllningen, ändra konturen eller lägga till effekter, t.ex. skuggor, reflektioner, ljussken eller tredimensionella (3D) rotationer eller tavelramar. I PowerPoint kan du göra de här ändringarna för text på en bild.

Vad är en fyllning, kontur eller figureffekt?

En fyllning är insidan av bokstäverna i WordArt-text eller text i en PowerPoint-bild. När du ändrar fyllningsfärg för text kan du också lägga till en struktur, bild eller tonad fyllning. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

SmartArt-grafik med figurer med enfärgad fyllning och gradvis toning

En kontur är den yttre kanten kring tecknen i din text eller WordArt-text. När du ändrar konturen för en text kan du också justera färg, tjocklek och linjeformat.

En effekt kan tillföra djup eller framhäva texten i WordArt-objekt eller i en bild. Du kan lägga till kombinationer av enskilda effekter för text i Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Du kan också formatera text i WordArt-objekt eller i en bild med hjälp av alternativen i gruppen Teckensnitt på fliken Start. För Outlook gäller alternativen i gruppen Grundläggande text på fliken Meddelande.

Välj ett alternativ från listrutan nedan om du vill ha mer information.

 1. Markera texten i det WordArt-objekt som du vill lägga till fyllning för.

  Viktigt!:  Om du vill lägga till WordArt i ett Excel-kalkylblad måste du infoga en textruta först. Om du vill infoga en textruta öppnar du fliken Infoga, går till gruppen Text och klickar på Textruta. Rita sedan textrutan genom att dra. Skriv texten i textrutan och följ sedan anvisningarna.

 2. Klicka på pilen bredvid Textfyllning under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Obs!: Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat texten i WordArt-objektet. Du kanske måste dubbelklicka på texten för att öppna fliken Format.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.
   Om du klickar på Ingen fyllning så kommer texten inte att vara synlig såvida du inte redan lagt till en kontur.
   Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Anpassad. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du sedan ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild. Leta rätt på mappen som innehåller den bild du vill använda, klicka på bildfilen och välj Infoga.
   Om du väljer textstycken som inte är sammanhängande och använder en bildfyllning så fylls varje markering med hela bilden. Bilden täcker inte hela textmarkeringen.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på den typ av toning du vill använda.
   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer sedan önskat alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.
   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer sedan önskat alternativ.

Obs!:  Bild- och strukturfyllningar för WordArt är inte tillgängliga i Word.

Överst på sidan

 1. Markera texten i det WordArt-objekt du vill lägga till en kontur för.
  Om du vill lägga till samma kontur för text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du markerar de andra textstyckena.

 2. Gå till Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och klicka på pilen bredvid Textkontur. Gör sedan något av följande:
  Fliken Format under Ritverktyg
  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format ser du till att du har markerat texten i WordArt-objektet. Du kan behöva högerklicka i WordArt-objektet för att fliken Format ska öppnas.

  • Om du vill lägga till eller ändra en konturfärg klickar du på färgen. Om du inte vill ha någon färg klickar du på Ingen kontur.
   Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler konturfärger. Sedan kan du antingen klicka på den färg du vill använda på fliken Standard, eller så kan du blanda en egen färg på fliken Anpassat. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du sedan ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra tjocklek på konturen pekar du på Vikt och sedan på den tjocklek du vill använda.
   Om du vill anpassa tjockleken klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturen så att den visas med punkter eller streck pekar du på Streck. Klicka på det format du vill använda.
   Om du vill anpassa formatet klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

 1. Markera texten i det WordArt-objekt du vill lägga till en effekt för.
  Om du vill lägga till samma effekt för text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du markerar de andra textstyckena.

 2. Klicka på Texteffekter under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande.
  Fliken Format under Ritverktyg
  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat texten i WordArt-objektet. Du kan behöva högerklicka i WordArt-objektet för att fliken Format ska öppnas.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar på Skugga och klickar sedan på den skugga du vill använda.
   Om du vill anpassa skuggan klickar du på Skuggalternativ och väljer sedan de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en glöd pekar du på Glöd och klickar sedan på den glödvariation du vill använda.
   Om du vill anpassa glödfärgerna klickar du på Fler ljusskensfärger och sedan på den färg du vill använda. Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler färger. Sedan kan du antingen klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller så kan du blanda din egen färg på fliken Anpassat. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du sedan ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ge texten en känsla av djup genom att lägga till eller ändra en kant pekar du på Tavelram och klickar på den tavelram du vill använda.
   Om du vill anpassa tavelramen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-Rotation och klickar sedan på den 3D-rotation du vill använda.
   Om du vill anpassa 3D-rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer sedan de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra skevhet eller väg för texten pekar du på Omvandla och klickar sedan på den skevhet eller väg du vill använda.

Obs!: Om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter upprepar du steg 2.

Överst på sidan

 1. Markera texten i det WordArt-objekt du vill ta bort en fyllning från.
  Om du vill ta bort samma fyllning från text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du väljer de andra textstyckena.

 2. Gå till Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och klicka på pilen bredvid Textfyllning. Gör sedan något av följande:
  Fliken Format under Ritverktyg
  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format ser du till att du har markerat texten i WordArt-objektet. Du kan behöva högerklicka i WordArt-objektet för att fliken Format ska öppnas.

  • Om du vill ta bort en fyllningsfärg, bild eller struktur väljer du en annan fyllningstyp.
   Om du klickar på Ingen fyllning visas inte texten om du inte tidigare lagt till en kontur för den.

  • Om du vill ta bort en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

Överst på sidan

 1. Markera texten i det WordArt-objekt du vill ta bort en kontur från.
  Om du vill ta bort samma kontur från text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du väljer de andra textstyckena.

 2. Gå till Ritverktyg på fliken Format i gruppen WordArt-format och klicka på pilen bredvid Textkontur. Klicka sedan på Ingen kontur.
  Fliken Format under Ritverktyg
  Om du inte ser Ritverktyg eller fliken Format ser du till att du har markerat texten i WordArt-objektet. Du kan behöva högerklicka i WordArt-objektet för att fliken Format ska öppnas.

Överst på sidan

 1. Markera texten i det WordArt-objekt du vill ta bort effekten från.
  Om du vill ta bort samma effekt från text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du väljer de andra textstyckena.

 2. Klicka på pilen bredvid Texteffekter under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande:
  Fliken Format under Ritverktyg
  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat texten i WordArt-objektet. Du kan behöva högerklicka i WordArt-objektet för att fliken Format ska öppnas.

  • Om du vill ta bort en skuggning från texten pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från texten pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort en glöd från texten pekar du på Glöd och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort en kant från texten pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation från texten pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

  • Om du vill ta bort en väg eller skevning från texten pekar du på Omvandla och klickar sedan på Ingen omvandling.

   Meddelanden: 

   • Om du har lagt till flera enskilda effekter kan du ta bort dem genom att upprepa steg 2.

   • Om du vill ta bort alla effekter på en gång går du till Ritverktyg på fliken Format. I gruppen WordArt-format klickar du på knappen Mer Knappen Mer och sedan på Rensa WordArt.

Överst på sidan

 • Välj det WordArt-objekt du vill ta bort och tryck på Delete.

  Tips: Kontrollera att du väljer hela WordArt-objektet och inte bara texten inuti WordArt-objektet. När hela WordArt-objektet är markerat omges det av en fylld kantlinje. När texten i WordArt-objektet är markerad är kantlinjen en streckad linje.

Överst på sidan

Välj ett alternativ från listrutan nedan om du vill ha mer information.

Om du använder Excel eller PowerPoint

 1. Markera texten i det WordArt-objekt eller den PowerPoint-bild som du vill lägga till fyllning för.

  Om du vill lägga till samma fyllning för text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du markerar de andra textstyckena.

 2. Klicka på pilen bredvid Textfyllning under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du klickar på Ingen fyllning visas inte texten om du inte tidigare lagt till en kontur kring den.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   Om du väljer textstycken som inte är sammanhängande och använder en bildfyllning så fylls varje markering med hela bilden. Bilden täcker inte hela textmarkeringen.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Om du använder Word eller Outlook

 1. Markera det WordArt-objekt som du vill lägga till fyllning för.

 2. Klicka på Figurfyllning under WordArt-verktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande.

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du klickar på Ingen fyllning visas inte texten om du inte tidigare lagt till en kontur kring den.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   Om du väljer textstycken som inte är sammanhängande och använder en bildfyllning så fylls varje markering med hela bilden. Bilden täcker inte hela textmarkeringen.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på den typ av toning du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mönster klickar du på Mönster och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Om du använder Excel eller PowerPoint

 1. Markera texten i det WordArt-objekt eller den PowerPoint-bild som du vill lägga till en kontur för.

  Om du vill lägga till samma kontur för text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du markerar de andra textstyckena.

 2. Klicka på pilen bredvid Textkontur under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en konturfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen kontur.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra tjocklek på konturen pekar du på Vikt och klickar sedan på den tjocklek du vill använda.

   Om du vill anpassa tjockleken klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturen så att den visas med punkter eller streck pekar du på Streck. Klicka på det format du vill använda.

   Om du vill anpassa formatet klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

Om du använder Word eller Outlook

 1. Klicka på det WordArt-objekt som du vill lägga till en kontur för.

 2. Klicka på Figurkontur under WordArt-verktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en konturfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen kontur.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra tjocklek på konturen pekar du på Vikt och klickar sedan på den tjocklek du vill använda.

   Om du vill anpassa tjockleken klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra konturen så att den visas med punkter eller streck pekar du på Streck. Klicka på det format du vill använda.

   Om du vill anpassa formatet klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra mönstret klickar du på Mönster och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Om du använder Excel eller PowerPoint

 1. Markera texten i det WordArt-objekt eller den PowerPoint-bild som du vill lägga till en effekt för.

  Om du vill lägga till samma effekt för text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du markerar de andra textstyckena.

 2. Klicka på Texteffekter under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa ljusskensfärgerna klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg du vill använda. Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger, klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg du vill ha på fliken Standard eller så blandar du en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill ge texten en känsla av djup genom att lägga till eller ändra en kant pekar du på Tavelram och klickar sedan på den tavelram du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den 3D-rotation du vill använda.

   Om du vill anpassa 3D-rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra skevhet eller väg för texten pekar du på Omvandla och klickar sedan på den skevhet eller väg du vill använda.

Obs!: Om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter upprepar du steg 2.

Om du använder Word eller Outlook

 1. Klicka på det WordArt-objekt som du vill lägga till en effekt för.

 2. Gör något av följande under WordArt-verktyg på fliken Format:

  Bilder av grupperna för skugg- och 3D-effekter

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga går du till gruppen Skuggeffekter och klickar på Skuggeffekter. Klicka sedan på den skugga du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggningsfärgen pekar du på Skuggningsfärg och klickar sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns med i temafärger klickar du på Fler skuggningsfärger och sedan på en färg på fliken Standard. Du kan också blanda en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter, klickar på 3D-effekter igen och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Om du använder Excel eller PowerPoint

 1. Markera texten i det WordArt-objekt eller den PowerPoint-bild som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du väljer de andra textstyckena.

 2. Klicka på pilen bredvid Textfyllning under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill ta bort en fyllningsfärg, bild eller struktur väljer du en annan fyllningstyp.

   Om du klickar på Ingen fyllning visas inte texten om du inte tidigare lagt till en kontur kring den.

  • Om du vill ta bort en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

Om du använder Word eller Outlook

 1. Markera det WordArt-objekt som du vill ta bort en fyllning från.

 2. Klicka på Figurfyllning under WordArt-verktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och klicka sedan på Ingen fyllning.

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

Överst på sidan

Om du använder Excel eller PowerPoint

 1. Markera texten i det WordArt-objekt eller den PowerPoint-bild som du vill ta bort en kontur från.

  Om du vill ta bort samma kontur från text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du väljer de andra textstyckena.

 2. Klicka på pilen bredvid Textkontur under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och klicka på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

Om du använder Word eller Outlook

 1. Markera det WordArt-objekt som du vill ta bort en kontur från.

 2. Klicka på Figurkontur under WordArt-verktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och klicka sedan på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under WordArt-verktyg

Överst på sidan

Om du använder Excel eller PowerPoint

 1. Markera texten i det WordArt-objekt eller den PowerPoint-bild som du vill ta bort en effekt från.

  Om du vill ta bort samma effekt från text på flera platser markerar du det första textstycket och håller ned Ctrl medan du väljer de andra textstyckena.

 2. Klicka på pilen bredvid Texteffekter under Ritverktyg i gruppen WordArt-format på fliken Format och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill ta bort en skuggning från texten pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från texten pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort en glöd från texten pekar du på Glöd och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort en kant från texten pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation från texten pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

  • Om du vill ta bort en väg eller skevning från texten pekar du på Omvandla och klickar sedan på Ingen omvandling.

Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter kan du ta bort dem genom att upprepa steg 2.

Om du använder Word eller Outlook

 1. Markera det WordArt-objekt som du vill ta bort en effekt från.

 2. Gör något av följande under WordArt-verktyg på fliken Format:

  Bilder av grupperna för skugg- och 3D-effekter

  • Om du vill ta bort en skugga går du till gruppen Skuggeffekter och klickar på Skuggeffekter. Klicka sedan på Ingen skuggeffekt.

  • Om du vill ta bort en 3D-effekt klickar du på 3D-effekter, klickar på 3D-effekter igen och klickar sedan på Ingen 3D-effekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×