Lägga till eller ta bort en fotnot i PowerPoint 2016 för Mac

En fotnot är en anteckning längst ned på en bild med information om något innehåll i brödtexten. Om du lägger till en fotnot i en bild måste du lägga till ett referensnummer i bilden och i fotnoten för hand.

Lägga till fotnotstexten

Här är ett exempel på en fotnot i PowerPoint. Följ anvisningarna nedan för att lägga till en egen fotnot. När du har lagt till fotnoten kan du visa fotnotsindikatorerna med upphöjd text.

Bild med en sidfot i PowerPoint

 1. Klicka på den plats i brödtexten i bilden där du vill lägga till en fotnot. Ange ett nummer eller en symbol, t.ex. "1".

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

 3. Gå till fliken Bild. Välj Sidfot. Ange det nummer/den symbol som du lade till i steg 1. Skriv den text som du vill ska visas i fotnoten längst ned på bilden.

  Kryssrutan Sidfot på fliken Bild i rutan Sidhuvud/sidfot

  Obs!: I Förhandsgranska-området ovanför markeras det område i bilden där fotnoten kommer att visas.

 4. Klicka på Använd om du vill att sidfoten vara ska visas på den markerade bilden. Om du vill att sidfoten ska visas på alla bilder klickar du på Använd för alla.

  Obs!:  Om du vill att fotnoten ska visas i alla bilder förutom rubrikbilden ska du markera Visa inte på rubrikbild innan du klickar på Använd för alla.

Visa fotnotsindikatorerna med upphöjd text

 1. Markera siffran eller symbolen som du lade till i fotnotstexten längst ned i bilden.

 2. Klicka på Start. Gå till Teckensnitt-gruppen. Klicka på Upphöjd Knappen Upphöjd . Med alternativet Upphöjd blir siffran/symbolen mindre och förskjuts uppåt jämfört med den vanliga textraden.

 3. Markera nu den siffra/den symbol du lade till i brödtexten i bilden och upprepa steg 2: då blir siffran/symbolen upphöjd.

  Upphöjd fotnot i brödtexten i bilden

Ta bort en fotnot

 1. Gå till den bild som innehåller den fotnot du vill ta bort. (Om du har samma fotnot i alla bilder: gå till valfri bild.)

 2. På fliken Infoga klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 3. Avmarkera kryssrutan Fotnot.

  Obs!: Om du har samma fotnot i alla bilder och vill ta bort den från dem alla, klickar du på Använd för alla. Om du har samma fotnot i alla bilder och vill ta bort den från endast den aktuella bilden, klickar du på Använd.

Mer information finns i

Använda formatet Upphöjd eller Nedsänkt för text i PowerPoint 2016 för Mac

Lägga till sidnummer, datum och tid samt sidfotstext i alla bilder i PowerPoint 2016 för Mac

Lägga till logotyp, företagsnamn eller sidhuvud- eller sidfotstext i åhörarkopiorna

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×