Lägga till eller ta bort en fotnot

Käll hänvisningar eller referenser i bröd texten på en bild förklaras i fot noterna längst ned på en bild eller i slut kommentarer efter presentationen. Om du lägger till en fotnot i en bild måste du lägga till ett referensnummer i bilden och i fotnoten för hand.

Lägga till fotnotstexten

Här är ett exempel på en fotnot i PowerPoint. Följ anvisningarna nedan för att lägga till en egen fotnot. När du har lagt till fotnoten kan du visa fotnotsindikatorerna med upphöjd text.

Bild med en sidfot i PowerPoint

 1. Klicka på den plats i brödtexten i bilden där du vill lägga till en fotnot. Ange ett nummer eller en symbol, t.ex. "1".

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud/sidfot.

 3. Välj sidfotpå fliken bild och skriv sedan det nummer eller den symbol som du lade till i steg 1 i rutan sidfot och skriv sedan den text du vill ska visas i sidfoten längst ned på bilden.

  Visar dialogrutan Sidfot i PowerPoint

  Obs!: I förhands gransknings fönstret står det område på bilden där din fotnot ska visas.

 4. Klicka på Använd om du vill att sidfoten vara ska visas på den markerade bilden. Om du vill att sidfoten ska visas på alla bilder klickar du på Använd för alla.

  Obs!:  Om du vill att fotnoten ska visas i alla bilder förutom rubrikbilden ska du markera Visa inte på rubrikbild innan du klickar på Använd för alla.

Visa fotnotsindikatorerna med upphöjd text

 1. Markera siffran eller symbolen som du lade till i fotnotstexten längst ned i bilden.

 2. Klicka på Startoch sedan på dialog Rute Dialogruteknapp ikonen i gruppen tecken .

 3. Klicka på fliken teckensnitt och välj upphöjd under effekter. Upphöjd gör att numret eller symbolen blir mindre och strax ovanför text raden.

  Fotnot med upphöjd siffra

  Tips:  Du kan höja numret eller symbolen högre genom att ange en högre procents ATS i rutan förskjutning . I följande exempel visas fotnoten med upphöjd format och en förskjutning på 70%.

  Visar dialogrutan Teckensnitt i PowerPoint

 4. Markera nu det nummer eller den symbol du lagt till i bröd texten i bilden och följ sedan steg 2 och 3 om du vill använda upphöjd formatering.

  Upphöjd fotnot i brödtexten i bilden

Ta bort en fotnot

 1. Gå till den bild som innehåller den fotnot du vill ta bort. (Om du har samma fotnot i alla bilder: gå till valfri bild.)

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud/sidfot.

 3. Avmarkera kryssrutan Fotnot.

  Obs!: Om du har samma fotnot i alla bilder och vill ta bort den från dem alla, klickar du på Använd för alla. Om du har samma fotnot i alla bilder och vill ta bort den från endast den aktuella bilden, klickar du på Använd.

Närliggande ämnen

Lägga till fotnotstexten

Här är ett exempel på en fotnot i PowerPoint. Följ anvisningarna nedan för att lägga till en egen fotnot. När du har lagt till fotnoten kan du visa fotnotsindikatorerna med upphöjd text.

Bild med en sidfot i PowerPoint

 1. Klicka på den plats i brödtexten i bilden där du vill lägga till en fotnot. Ange ett nummer eller en symbol, t.ex. "1".

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

 3. Gå till fliken Bild. Välj Sidfot. Ange det nummer/den symbol som du lade till i steg 1. Skriv den text som du vill ska visas i fotnoten längst ned på bilden.

  Kryssrutan Sidfot på fliken Bild i rutan Sidhuvud/sidfot

  Obs!: I Förhandsgranska-området ovanför markeras det område i bilden där fotnoten kommer att visas.

 4. Klicka på Använd om du vill att sidfoten vara ska visas på den markerade bilden. Om du vill att sidfoten ska visas på alla bilder klickar du på Använd för alla.

  Obs!:  Om du vill att fotnoten ska visas i alla bilder förutom rubrikbilden ska du markera Visa inte på rubrikbild innan du klickar på Använd för alla.

Visa fotnotsindikatorerna med upphöjd text

 1. Markera siffran eller symbolen som du lade till i fotnotstexten längst ned i bilden.

 2. Klicka på Startoch sedan på upphöjd i gruppen tecken Knappen Upphöjd . Upphöjd gör att numret eller symbolen blir mindre och strax ovanför text raden.

 3. Markera nu den siffra/den symbol du lade till i brödtexten i bilden och upprepa steg 2: då blir siffran/symbolen upphöjd.

  Upphöjd fotnot i brödtexten i bilden

Ta bort en fotnot

 1. Gå till den bild som innehåller den fotnot du vill ta bort. (Om du har samma fotnot i alla bilder: gå till valfri bild.)

 2. På fliken Infoga klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 3. Avmarkera kryssrutan Fotnot.

  Obs!: Om du har samma fotnot i alla bilder och vill ta bort den från dem alla, klickar du på Använd för alla. Om du har samma fotnot i alla bilder och vill ta bort den från endast den aktuella bilden, klickar du på Använd.

Du kan göra fotnoter manuellt i PowerPoint för webben trots att det inte går att skapa upphöjda tecken.

Lägga till en fotnot
 1. På fliken Infoga trycker eller klickar du på text ruta.

 2. Markera platshållartexten i text rutan och skriv sedan en siffra eller annan symbol som du vill använda som fotnot.

 3. Välj det tecken du angav. I gruppen tecken på fliken Start ändrar du tecken storleken för tecknet till en lämplig storlek för en fotnot i dessa fall, vanligt vis ett fåtal punkter som är mindre än texten som visas bredvid.

 4. Peka markören på kanten av text rutan tills du ser korspilen. Klicka och dra för att flytta den där du vill att den ska visas på bilden.

  När du ser korspilen kan du dra text rutan till rätt plats på bilden

 5. Tryck eller klicka på text rutapå fliken Infoga igen.

 6. Markera platshållartexten i text rutan. Skriv sedan samma siffra eller symbol som du använde i steg 2 och skriv sedan in den beskrivande texten bredvid den.

  Fotnotstext längst ned i bilden

 7. Peka markören på kanten av den här text rutan tills du ser korspilen och flytta den till en lämplig plats på bilden.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×