Lägga till eller ta bort en aktivitet i en tidrapport (en rad)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Varje rad i tidrapport används för att registrera verkligt arbete för vald rapporteringsperiod. Du kan lägga till rader för olika tidskategorier eller ta bort en rad om det inte längre finns någon tid att rapportera för aktiviteten.

Vad vill du göra?

Lägga till en projektaktivitet

Lägga till en administrativ uppgift

Lägga till annat arbete

Ta bort en aktivitet

Lägga till en projektaktivitet

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Klicka på den tidrapport som du vill lägga till en aktivitet till i kolumnen Namn på tidrapport.

  Om den tidrapport som du vill ändra inte visas använder du vylistan till höger i verktygsfältet för att visa tidrapporter för olika tidsperioder.

 3. Klicka på Lägg till rader på sidan Min tidrapport.

 4. Klicka på Välj från befintliga tilldelningar och välj lämpliga aktiviteter i rutan.

  Om du vill markera mer än en aktivitet håller du ned CTRL och klickar på de aktiviteter som du vill lägga till.

 5. Välj en arbetskategori i listan Radklassificering.

  Klassificeringar är kategorier som ditt företag definierar för att beskriva det arbete som du utför. Det kan exempelvis finnas olika klassificeringar för fakturerbart och icke fakturerbart arbete.

  Obs!: Den klassificering du väljer tillämpas på alla rader som du lägger till. Om du vill lägga till rader med en annan klassificering lägger du först till alla rader i den första uppsättningen och upprepar sedan samma steg för att lägga till fler rader i tidrapporten.

 6. Skriv eventuella kommentarer om de rader som du lägger till i rutan Kommentar.

Överst på sidan

Lägga till en administrativ uppgift

Administrativa uppgifter kan omfatta semester, sjukfrånvaro och andra kategorier som godkänts av företaget för tidrapportering, t.ex. mötestid eller tid som avsätts för att svara på e-post. Du kan lägga till administrativ tid i tidrapporten på sidan Tidrapportcenter.

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Klicka på Planera administrativ tid.

 3. Välj kategorin för den administrativa tiden i listan Kategori i dialogrutan Administrativ tid.

 4. Välj en Arbetstyp om det behövs.

 5. Skriv en kort beskrivning av det administrativa arbetet i rutan Beskrivning.

 6. Välj en rapporteringsperiod för det administrativa arbetet i listan Tidsperiod.

  Se till att du väljer rätt rapporteringsperiod för den administrativa tiden så att den visas i tidrapporten.

 7. Ange antalet bekräftade eller planerade arbetstimmar, eller både och, för den icke projektägnade aktiviteten på motsvarande rader i rutnätet. Du kan också ange antalet timmar för verkligt eller bekräftat arbete i tidrapporten för administrativ tid.

  • Bekräftade timmar syftar på antalet arbetstimmar som ägnats den administrativa uppgiften under rapporteringsperioden. Om du till exempel suttit i möten en hel dag skriver du 8 h i rutnätet för motsvarande datum.

  • Planerade timmar syftar på antalet timmar som du avsätter i ditt schema. Du kanske exempelvis vill ha ledigt en vecka under sommaren. Leta bara upp rapporteringsperioden för den tid som du vill vara ledig och ange planerat antal arbetstimmar för veckan.

   Meddelanden: 

   • Administrativa uppgifter kan bara läggas till i en kategori åt gången. Om du till exempel behöver lägga till två kategorier för administrativ tid i tidrapporten, en för semester och en för möten, måste du först lägga till en administrativ uppgift för semester och sedan upprepa samma steg för att lägga till en administrativ uppgift för mötestid.

   • Planerad tid kan bara redigeras i dialogrutan Administrativ tid.

   • Om en administrativ aktivitet har inga tilldelade godkännare, rapporterad tid automatiskt godkänd och läggas till aktiviteten. Om fältet godkännare för en aktivitet kan godkänns automatiskt allt arbete du har skickat för uppgiften.

Överst på sidan

Lägga till annat arbete

Vissa aktiviteter kanske inte är en del av ett projekt, men kan inte heller kategoriseras som administrativ tid av företaget. Du kanske exempelvis har en viktig affärslunch med en chef på kundens kontor eller deltar i en konferens. Den här typen av aktiviteter kan inte registreras som administrativ tid eftersom de sker relativt sällan. Du kan lätt lägga till icke projektägnad till i tidrapporten på sidan Tidrapportcenter.

Tips: Om du ofta rapporterar tid som inte associeras med en befintlig projektklassificering eller klassificering för administrativ tid kan du lägga till en ny klassificering för aktiviteten.

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Klicka på den tidrapport som du vill lägga till en aktivitet till i kolumnen Namn på tidrapport.

  Om den tidrapport som du vill skapa inte visas använder du vylistan till höger i verktygsfältet för att visa tidrapporter för olika tidsperioder.

 3. Klicka på Lägg till rader på sidan Min tidrapport.

 4. Klicka på Ange ett namn på de nya tidrapportraderna och skriv namnet på den nya tidrapportraden i rutan. Du kan skriva flera rader samtidigt. Tryck på RETUR i slutet av varje rad.

  Använd det här alternativet om du vill registrera hur mycket tid som lagts ned på arbete som inte associeras med aktiviteterna och projekten som följs upp i Microsoft Office Project 2007.

 5. Välj en arbetskategori i listan Radklassificering.

  Klassificeringar är kategorier som ditt företag definierar för att beskriva det arbete du utför. Det kan exempelvis finnas olika klassificeringar för fakturerbart och icke fakturerbart arbete.

  Obs!: Den klassificering du väljer tillämpas på alla rader som du lägger till. Om du vill lägga till rader med en annan klassificering lägger du först till alla rader i den första uppsättningen och upprepar sedan samma steg för att lägga till fler rader i tidrapporten.

 6. Skriv eventuella kommentarer om de rader som du lägger till i rutan Kommentar.

Överst på sidan

Ta bort en aktivitet

Du kanske har uppgifter i din tidrapport som du vill se ”försvinna”. Tidrapporten kan innehålla en rad när du ska fånga planerade sjukfrånvaro för en läkare avtalad tid, men du kanske inte har tagit alla sjukfrånvaro under perioden. Om du inte har någon att rapportera om en aktivitet, och om du ännu inte har skickat din tidrapport, du kan ta bort uppgiften från din tidrapport i stället använda alternativet Planera administrativ tid för att ändra planerad tid av. Det här alternativet är även användbart för tid som kräver godkännande av din chef, där begäran avvisades eller andra orsaker som utlöste varningen om tid som ännu inte har godkänts.

 1. Markera kryssrutan bredvid varje aktivitet som du vill ta bort från tidrapporten på Min tidrapport.

 2. Klicka på Ta bort rader.

Meddelanden: 

 • När du tar bort en aktivitet från tidrapporten tas den inte bort från projektet. Din aktivitetstilldelning påverkas inte heller.

 • Om du tar bort en aktivitet av misstag kan du lägga till den i tidrapporten igen genom att följa stegen för hur du lägger till projektarbete, administrativt arbete eller annat arbete i tidrapporten. Eventuell tid som du har angett i rutnätet för aktiviteten måste anges på nytt.

 • Om du behöver ta bort en aktivitet i tidrapporten när du har skickat den kan du återkalla tidrapporten och göra ändringarna om den inte redan har godkänts av den slutgiltiga godkännaren. Om tidrapporten redan har godkänts av den slutgiltiga godkännaren kan du inte ta bort aktiviteten.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×