Lägga till eller ta bort en adressbok

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda adressboken i Outlook, en samling adressböcker eller adresslistor som skapats utifrån dina kontaktmappar, till att söka efter och välja namn, e-postadresser och distributionslistor när du ska ange adresser i e-postmeddelanden.

Om du använder Outlook med ett Exchange Server-konto finns Global adresslista (GAL) i adressbokslistan. Den globala adresslistan innehåller namn och e-postadresser för alla som har ett konto i samma Exchange Server och konfigureras automatiskt av Exchange.

Vad vill du göra?

Standardvyn i en adressbok är normalt den globala adressboken (GAL).

 1. Välj Adressbok i gruppen Sök på fliken Start.

  Listan Adressböcker

 2. Välj den adressbok du vill visa i listan Adressbok.

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv och klicka sedan på Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Klicka på Ny på fliken Adressböcker i dialogrutan Kontoinställningar.

  Obs!: Befintliga adressböcker visas.

 3. Du uppmanas att välja en av två typer av adressböcker:

  • Lägga till en adressbok med hjälp av en katalogtjänst på internet (LDAP)

   • Klicka på Katalogtjänst på internet (LDAP) och klicka på Nästa.

   • Ange det servernamn du har fått av internetleverantören eller systemadministratören i rutan Servernamn.

   • Om den server som du anger är lösenordsskyddad markerar du kryssrutan Inloggning krävs och anger ditt användarnamn och lösenord.

   • Klicka på Fler inställningar.

   • Under Visningsnamn anger du namnet på den LDAP-adressbok du vill visa i listan Adressbok i dialogrutan Adressbok.

   • Ange det portnummer du har fått av internetleverantören eller systemadministratören under Anslutningsinformation.

   • Klicka på fliken Sök och ändra sedan serverinställningarna efter behov.

   • Om rutan Sökbas är tom skriver du de unika namn du har fått av administratören under Sökalternativ.

   • Klicka på OK, klicka på Nästa och sedan på Slutför.

  • Lägga till ytterligare en adressbok

   • Klicka på Ytterligare adressböcker och sedan på Nästa.

   • Klicka på den adressbok du vill lägga till och klicka sedan på Nästa.

 4. Avsluta och starta om Outlook för att använda den adressbok som du lade till.

Obs!: För Outlook 2016 och Outlook 2013 finns mer information i Skapa en adressbok.

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv och klicka sedan på Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Klicka på den adressbok du vill ta bort på fliken Adressböcker och klicka sedan på Ta bort.

Vad vill du göra?

När du öppnar adressboken för första gången visas standardadressboken. Om du har ett Microsoft Exchange-konto är standardadressboken vanligtvis den globala adresslistan. För IMAP, POP3 och andra typer av e-postkonton är det oftast en Outlook-adressbok. Du kan ändra standardadressboken och ange andra adressboksinställningar, till exempel vilken adressbok som ska användas först när du skickar ett meddelande och var personliga adresser ska lagras.

Listan Adressböcker

Om du vill visa andra adressböcker än standardadressboken måste du välja dem från listan med adressböcker i Outlook-adressboken.

Mer information

Även om du inte kan skapa eller använda personliga adressböcker längre i Microsoft Office Outlook 2007 så kan du importera gamla personliga adressböcker och konvertera dem. Vi rekommenderar att du konverterar din personliga adressbok till Outlook-kontakter som kan visas i Outlook-adressboken. Outlook-kontakter ger flexibilitet och möjligheter till anpassning som inte var tillgängliga i den personliga adressboken. Till exempel kan du lägga till personliga profiler för varje kontakt med bland annat födelsedagar, telefonnummer, årsdagar och webbadresser.

Följande typer av adressböcker kan visas i adressboken:

 • Global adresslista   
  Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namn och e-postadresser till alla i organisationen. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och uppdaterar den här adressboken. Den kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning. Delar av den globala adresslistan visas i adressboken när du väljer en post under Alla adresslistor i listan Adressbok. Du kan hämta den globala adresslistan för offlineanvändning.

  Obs!: När du använder Microsoft Office Outlook 2007 med ett Exchange-konto i Cachelagrat Exchange-läge hämtas offlineadressboken som standard och den uppdateras en gång per dygn.

 • Outlook-adressbok   
  För den här adressboken behöver du inte något Exchange-konto. Outlook-adressboken skapas automatiskt och innehåller kontakterna i din standardmapp för kontakter, där du har antingen en e-postadress eller ett faxnummer registrerat. De här kontakterna visas i dialogrutan Adressbok när du klickar på Kontakter i listan Adressbok. När Outlook använder ett Exchange-konto i Cachelagrat Exchange-läge så är Outlook-adressboken även tillgänglig offline.

  Om du skapar ytterligare kontaktmappar kan du ange egenskaper för varje mapp om du vill ta med kontakterna som en del av Outlook-adressboken.

 • Katalogtjänst på internet (LDAP)   
  Katalogtjänster på internet används till att hitta e-postadresser som inte finns i en lokal adressbok eller företagskatalog, som den globala adresslistan. För LDAP-katalogen krävs en nätverksanslutning så att du kan ansluta till LDAP-servern.

 • Adressböcker från tredje part   
  Du kan lägga till adressböcker från tredje part i Outlook genom att använda tredjepartsleverantörens installationsprogram. I Outlook visas adressböcker från tredje part i listan Ytterligare adressbokstyper.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Öppna fliken Adressböcker och klicka på Ny.

 3. Du uppmanas att välja en av två typer av adressböcker: Gör så här för att lägga till den typ av adressbok du vill använda:

  • Lägga till en adressbok med hjälp av en katalogtjänst på internet (LDAP)

   • Klicka på Katalogtjänst på internet (LDAP) och klicka på Nästa.

   • Ange det servernamn du har fått av internetleverantören eller systemadministratören i rutan Servernamn.

   • Om den server som du anger är lösenordsskyddad markerar du kryssrutan Inloggning krävs och anger ditt användarnamn och lösenord.

   • Klicka på Fler inställningar.

   • Under Visningsnamn anger du namnet på den LDAP-adressbok du vill visa i listan Adressbok i dialogrutan Adressbok.

   • Ange det portnummer du har fått av internetleverantören eller systemadministratören under Anslutningsinformation.

   • Klicka på fliken Sök och ändra sedan serverinställningarna efter behov.
    Tidsgränsinställningen för sökning anger i hur många sekunder som Outlook ska söka i LDAP-katalogen för att matcha namn i ett meddelande. Du kan också begränsa antalet namn som visas i adressboken efter en lyckad namnsökning.

   • Om rutan Sökbas är tom skriver du de unika namn du har fått av administratören under Sökalternativ.

   • Klicka på OK, klicka på Nästa och sedan på Slutför.

  • Lägga till ytterligare en adressbok

   • Klicka på Ytterligare adressböcker och sedan på Nästa.

   • Klicka på den adressbok du vill lägga till och klicka sedan på Nästa.

 4. Du måste avsluta och starta om Outlook innan du kan använda den adressbok du lade till.

Obs!: Om du vill lägga till namn eller e-postadresser finns i Lägg till personer i adressboken. Om du vill göra ändringar i adressboken finns i ändra poster i adressboken.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Klicka på den adressbok du vill ta bort på fliken Adressböcker.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Klicka på Slutför.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×