Lägga till eller ta bort dataetiketter i ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du snabbt vill identifiera dataserie i ett diagram kan du lägga till dataetiketter för datapunkter i diagrammet. Som standard är dataetiketterna länkade till värden i kalkylbladet och uppdateras automatiskt när värdena ändras.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Cirkeldiagram med dataetiketter formaterade som procentandel

Obs!: Följande gäller för Office 2013 och senare versioner. Letar du efter steg för Office 2010?

Lägga till dataetiketter i ett diagram

 1. Klicka på dataserien eller diagrammet. Om du vill sätta en etikett på en datapunkt klickar du först på serien och sedan på den datapunkten.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement Knappen Diagramelement i det övre högra hörnet intill diagrammet > Dataetiketter.

  Diagramelement > Dataetiketter > etikettval
 3. Om du vill ändra platsen klickar du på pilen och väljer ett alternativ.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

Om du tycker att diagrammet blir för rörigt med etiketterna kan du ta bort några eller alla genom att klicka på dataetiketterna och sedan trycka på Delete.

Tips: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

Ändra dataetiketternas utseende

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och välj önskade alternativ under Etiketten innehåller.

  Delen Etikettalternativ i rutan Formatera dataetikett

Använda cellvärden som dataetiketter

Du kan använda cellvärden som dataetiketter i diagrammet.

 1. Högerklicka på den dataserie eller den dataetikett du vill visa mer information om och klicka sedan på Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och under Etiketten innehåller, markerar du kryssrutan Värden från celler.

 3. När dialogrutan Etikett dataområdet visas går du tillbaka till kalkylbladet och markera det område som du vill att cellvärden ska visas som dataetiketter. När du gör det visas det markerade området i dialogrutan Etikett dataområdet . Klicka på OK.

  Dialogrutan data etikett område

  Cellvärden visas nu som dataetiketter i diagrammet.

Ändra den text som visas i dataetiketterna

 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller bara har en enda dataetikett, kan du använda en textruta.

Ta bort dataetiketter från ett diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort dataetiketter.

  Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format läggs till.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Design i gruppen Layouter för organisationsscheman, Välj Dataetiketter och sedan på Ingen.

  • Klicka på någon dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter i en dataserie eller två gånger i select bara en dataetikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en dataetikett och klicka sedan på Ta bort.

   Obs!: Detta tar bort alla dataetiketter från en dataserie.

 3. Du kan också ta bort dataetiketter direkt efter att du lägger till dem genom att klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Lägga till eller ta bort dataetiketter i ett diagram i Office 2010

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i alla dataserier klickar du i diagramområde.

  • Om du vill lägga till dataetiketter för alla datapunkter i en dataserie klickar du på en gång till väljer du den dataserie som du vill märka.

  • Om du vill lägga till en dataetikett för en enskild datapunkt i en dataserie klickar du på den dataserie som innehåller den datapunkten som du vill klassificera och klicka sedan på datapunkten.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka sedan på det visningsalternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Vilka alternativ för dataetiketter som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp du använder.

Ändra dataetiketten poster som är visas (Office 2010)

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill visa ytterligare etikett poster för alla datapunkter i en serie klicka en dataetikett en gång markeras alla dataetiketter i dataserien.

  • Om du vill visa ytterligare etikett poster för en enskild datapunkt, klicka på dataetiketten i datapunkt som du vill ändra och klicka sedan på dataetiketten.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Du kan också högerklicka på den markerade etikettypen eller etiketter i diagrammet och klicka sedan på Formatera dataetikett eller Formatera dataetiketter.

 3. Klicka på Etikettalternativ om det inte är markerat och sedan markera kryssrutan för de etikett poster som du vill lägga till under Etiketten innehåller.

  Etikettalternativ som är tillgängliga beror på vilken diagramtyp i diagrammet. Till exempel i ett cirkeldiagram kan dataetiketter innehålla procenttal och utfyllnadslinjer.

 4. Om du vill ändra avgränsaren mellan etiketten poster väljer du den avgränsare som du vill använda eller Skriv ett eget tecken i rutan avgränsare.

 5. För att justera etikettens position för att bättre presentera den tillagda texten, markerar du det alternativ som du vill använda under Etikettplacering.

Om du har angett anpassade etikettext men vill visa etiketten poster som är länkade till kalkylbladsvärden igen klickar du på Återställ etikettext.

 1. Klicka på dataetiketten i datapunkt som du vill ändra i ett diagram och klicka sedan på etiketten igen om du vill markera den etiketten.

 2. Klicka i rutan dataetikett så här startar du redigeringsläge.

 3. Gör något av följande:

  • Dra för att markera den text som du vill ändra om du vill ange ny text och skriv sedan den text som du vill använda.

  • Om du vill länka en dataetikett till text eller värden i kalkylbladet, dra för att markera den text som du vill ändra och gör sedan följande:

   1. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

   2. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

    Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

   3. Tryck på Retur.

    Tips: Du kan använda någon av metoderna för att ange procent – manuellt om du vet vad de är eller genom att länka till procenttal i kalkylbladet. Procenttal beräknas inte i diagrammet, men du kan beräkna procentsatser i kalkylbladet genom att använda ekvationen belopp / total = procent. Anta att du beräknar 10 / 100 = 0,1, och sedan formatera 0,1 som procent, numret på rätt sätt visas som 10%. Mer information om hur du beräknar procenttal finns i beräkna procentsatser.

Rutan dataetikett storlek ska anpassas till storleken på texten. Du kan inte ändra storlek på rutan dataetikett och texten kan bli trunkerade om inte passar i den maximala storleken. Om du vill att den omfattar mer text, kanske du vill använda en textruta i stället. Mer information finns i lägga till en textruta i ett diagram.

Du kan flytta på en dataetikett genom att dra den. Du kan även placera dataetiketter på en standardplats i förhållande till sina brytpunkter. Beroende på diagramtypen kan du välja mellan många olika placeringsalternativ.

 1. Gör något av följande i ett diagram:

  • Om du vill flytta alla dataetiketter för en hel dataserie, klicka på en dataetikett en gång till väljer du dataserien.

  • Om du vill flytta en viss dataetikett klickar du på att dataetikett två gånger för att markera den.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Dataetiketter i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka därefter på det alternativ som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Om du vill ha fler dataetikettalternativ klickar du på Fler dataetikettalternativ, klickar på Etikettalternativ om det inte är markerat och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

 1. Klicka på det diagram som du vill ta bort dataetiketter.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • På fliken Layout i gruppen etiketterDataetiketter och sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på någon dataetikett en gång för att markera alla dataetiketter i en dataserie eller två gånger i select bara en dataetikett som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  • Högerklicka på en dataetikett och klicka sedan på Ta bort.

   Obs!: Detta tar bort alla dataetiketter från en dataserie.

 3. Du kan också ta bort dataetiketter direkt efter att du lägger till dem genom att klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Beroende på vad du vill framhäva i ett diagram kan du lägga till etiketter på en serie, på alla serier (hela diagrammet) eller på en datapunkt.

Lägga till dataetiketter

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Det här steget gäller för Word för Mac endast: Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement Markera Dataetiketter och välj sedan en plats för alternativet dataetikett.

  Obs!: Alternativen varierar beroende på diagramtypen av.

 4. Om du vill visa dataetiketten inuti en textbubbla klickar du på Bildtext.

  Cirkeldiagram med bildtext

  Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet. Flytta en dataetikett genom att dra den dit du vill ha den.

  Obs!: Om texten inuti dataetiketterna är för svår att läsa kan du ändra storlek på dataetiketterna genom att dra dem till önskad storlek.

Klicka på Fler dataetikettalternativ om du vill ändra utseendet på dataetiketterna.

Ändra utseendet på dataetiketterna

 1. Högerklicka på valfri dataetikett och välj Formatera dataetiketter.

 2. Klicka på Etikettalternativ och välj önskade alternativ under Etiketten innehåller.

Ändra den text som visas i dataetiketterna

 1. Klicka på den dataetikett som innehåller den text du vill ändra och klicka sedan på den igen, så att det är den enda dataetikett som är markerad.

 2. Markera den befintliga texten. Skriv den nya texten.

 3. Klicka någonstans utanför dataetiketten.

Tips: Om du vill lägga till en kommentar om diagrammet eller har bara en dataetikett kan använda du en textruta.

Ta bort dataetiketter

Om du tycker att diagrammet blir för rörigt med etiketterna kan du ta bort ett eller flera av dem genom att klicka på dataetiketterna och sedan trycka på Ta bort.

Obs!: Detta tar bort alla dataetiketter från en dataserie.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×