Lägga till eller ta bort bokmärken

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med ett bokmärke kan du identifiera och namnge en plats eller en text för framtida referens. Du kan använda ett bokmärke för att identifiera ett textavsnitt som du vill granska vid ett senare tillfälle. Du behöver då inte bläddra genom hela texten för att hitta avsnittet, utan går direkt dit med hjälp av dialogrutan Bokmärke.

Vad vill du göra?

Lägga till ett bokmärke

Gå till ett specifikt bokmärke

Visa bokmärke symboler

Ändra ett bokmärke

Ta bort ett bokmärke

Lägga till ett bokmärke

 1. Markera den text eller det objekt som ska tilldelas ett bokmärke eller klicka på den plats där du vill infoga bokmärket.

 2. Klicka på Bokmärke i fliken Infoga i gruppen Länkar.

  Gruppen Länkar

 3. Skriv eller markera ett namn under Bokmärkesnamn.

  Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav och kan innehålla siffror. Du får inte innehålla blanksteg i bokmärkesnamn. Du kan använda understreck för att separera ord, till exempel ”Första_rubriken”.

  Dialogrutan Bokmärke

 4. Klicka på Lägg till.

Överst på sidan

Gå till ett specifikt bokmärke

 1. Klicka på Bokmärke i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Gruppen Länkar

 2. Klicka antingen på Namn eller Plats om du vill sortera listan över bokmärken i dokumentet.

 3. Klicka på namnet på det bokmärke som du vill gå till.

 4. Klicka på Gå till.

  Dialogrutan Bokmärke

Överst på sidan

Visa bokmärkesindikatorerna

Om du kopplar ett bokmärke till ett textblock eller till ett objekt visas bokmärket inom hakparenteser ([…]) på skärmen. Om du kopplar ett bokmärke till en plats visas bokmärket som en markör. Varken hakparenteserna eller markören skrivs ut.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat, och markera sedan kryssrutan Visa bokmärken under Visa dokumentinnehåll.

 3. Klicka på OK.

Ändra ett bokmärke

Om du vill ändra objekt med ett bokmärke, rekommenderas att du första Visa bokmärke symboler.

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in element som är markerade med ett bokmärke. Du kan också lägga till och ta bort text från markerade element.

Om du

Händer följande

Kopierar ett helt eller delar av ett markerat element till en annan plats i samma dokument

Bokmärket flyttas inte och kopian märks inte.

Kopierar ett helt markerat element till ett annat dokument

Båda dokumenten innehåller identiska element och bokmärken.

Klipper ut ett helt markerat element och klistrar in det i samma dokument

Objektet och bokmärket flyttas till den nya platsen.

Tar bort delar av ett markerade objekt.

Bokmärket finns kvar vid den återstående texten.

Lägger till text mellan två tecken som ingår i ett bokmärke.

Den nya texten inkluderas i bokmärket.

Klickar direkt efter den inledande hakparentesen i ett bokmärke och lägger sedan till text eller grafik i objektet.

Tillägget inkluderas i bokmärket.

Klickar direkt efter den avslutande hakparentesen i ett bokmärke och lägger till text eller grafik i objektet.

Tillägget inkluderas inte i bokmärket.

Överst på sidan

Ta bort bokmärken

 1. Klicka på Bokmärke i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Gruppen Länkar

 2. Klicka på Namn eller Plats om du vill sortera listan över bokmärken i dokumentet.

 3. Klicka på namnet för det bokmärke som du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort.

  Dialogrutan Bokmärke

Obs!: Om du vill ta bort både bokmärket och bokmärkesobjektet (t.ex. ett textblock eller något annat element) markerar du objektet och trycker på DEL.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×