Lägga till eller redigera SmartArt-grafik i Office för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av SmartArt-grafik kan du visualisera din information och dina idéer. Du kan skapa SmartArt-grafik genom att välja bland många olika layouter för att snabbt, enkelt och effektivt kommunicera dina meddelanden. SmartArt-grafik, särskilt i kombination med andra funktioner som teman, är ett bra sätt att skapa professionella illustrationer med bara ett par musklick. Du kan skapa SmartArt-grafik i Excel för Mac, PowerPoint för Mac och Word för Mac.

Du kan ändra utseendet på SmartArt-grafiken genom att ändra fyllningar i figurer och text, genom att lägga till effekter, till exempel skuggor, reflektioner, ljussken eller mjuka kanter, eller genom att lägga till tredimensionella effekter (3D), till exempel fasningar eller rotationer.

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArtpå fliken Infoga , klicka på en SmartArt-grafik (till exempel relation) och klicka sedan på den du vill lägga till.

 2. I fönstret SmartArt-text skriver du texten som du vill ta med i SmartArt-grafiken.

  När du är klar stänger du fönstret SmartArt-text .

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  Klicka på SmartArt-grafiken.

  Klicka på pilen till vänster om SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Lägg till figurpå fliken SmartArt-design .

Ta bort en figur

I textfönstretklickar du på Knapp för borttagning av textfönster .

Flytta upp en figur

Gå till fliken SmartArt-design och klicka på Flytta upp.

Flytta ned en figur

På fliken SmartArt-design klickar du på Flytta ned.

Sänka nivån för en figur

Klicka på nedgraderapå fliken SmartArt-design .

Höja nivån för en figur

Gå till fliken SmartArt-design och klicka på Höj nivå.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på pilen till vänster om SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på ändra färgerpå fliken SmartArt-design och klicka sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen för vissa SmartArt-bildtyper från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt-design och klicka på höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt-design klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

PowerPoint

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArtpå fliken Infoga , klicka på en SmartArt-grafik (till exempel relation) och klicka sedan på den du vill lägga till.

 2. I fönstret SmartArt-text skriver du texten som du vill ta med i SmartArt-grafiken.

  När du är klar stänger du fönstret SmartArt-text .

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  Klicka på SmartArt-grafiken.

  Klicka på pilen till vänster om SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Lägg till figurpå fliken SmartArt-design .

Ta bort en figur

I textfönstretklickar du på Knapp för borttagning av textfönster .

Flytta upp en figur

Gå till fliken SmartArt-design och klicka på Flytta upp.

Flytta ned en figur

På fliken SmartArt-design klickar du på Flytta ned.

Sänka nivån för en figur

Klicka på nedgraderapå fliken SmartArt-design .

Höja nivån för en figur

Gå till fliken SmartArt-design och klicka på Höj nivå.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på pilen till vänster om SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på ändra färgerpå fliken SmartArt-design och klicka sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen för vissa SmartArt-bildtyper från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt-design och klicka på höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt-design klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Lägga till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Excel

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArtpå fliken Infoga , klicka på en SmartArt-grafik (till exempel relation) och klicka sedan på den du vill lägga till.

 2. I fönstret SmartArt-text skriver du texten som du vill ta med i SmartArt-grafiken.

  När du är klar stänger du fönstret SmartArt-text .

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  Klicka på SmartArt-grafiken.

  Klicka på pilen till vänster om SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Lägg till figurpå fliken SmartArt-design .

Ta bort en figur

I textfönstretklickar du på Knapp för borttagning av textfönster .

Flytta upp en figur

Gå till fliken SmartArt-design och klicka på Flytta upp.

Flytta ned en figur

På fliken SmartArt-design klickar du på Flytta ned.

Sänka nivån för en figur

Klicka på nedgraderapå fliken SmartArt-design .

Höja nivån för en figur

Gå till fliken SmartArt-design och klicka på Höj nivå.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på pilen till vänster om SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på ändra färgerpå fliken SmartArt-design och klicka sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen för vissa SmartArt-bildtyper från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt-design och klicka på höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt-design klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Lägga till figurer

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på en SmartArt-grafiktyp på fliken SmartArt under Infoga SmartArt-grafik och klicka sedan på den som du vill lägga till.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 2. Ange den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i textfönstret.

  När du är klar klickar du på X för att stänga textfönstret.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

I textfönstretklickar du på Knapp för att lägga till SmartArt-figur .

Ta bort en figur

I textfönstretklickar du på Knapp för borttagning av textfönster .

Flytta upp en figur

I textfönstretklickar du på Bild av knapp .

Flytta ned en figur

I textfönstretklickar du på Flytta nedåt .

Sänka nivån för en figur

I textfönstretklickar du på Knappen Sänk nivå .

Höja nivån för en figur

I textfönstretklickar du på Knappen Höj nivå .

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen på en SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

PowerPoint

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på en SmartArt-grafiktyp på fliken SmartArt under Infoga SmartArt-grafik och klicka sedan på den som du vill lägga till.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 2. Ange den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i textfönstret.

  När du är klar klickar du på X för att stänga textfönstret.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

I textfönstretklickar du på Knapp för att lägga till SmartArt-figur .

Ta bort en figur

I textfönstretklickar du på Knapp för borttagning av textfönster .

Flytta upp en figur

I textfönstretklickar du på Bild av knapp .

Flytta ned en figur

I textfönstretklickar du på Flytta nedåt .

Sänka nivån för en figur

I textfönstretklickar du på Knappen Sänk nivå .

Höja nivån för en figur

I textfönstretklickar du på Knappen Höj nivå .

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen på en SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Använda SmartArt-grafik i äldre versioner av PowerPoint för macOS

SmartArt-grafik som skapats i PowerPoint 2016 för Mac är inte kompatibelt med versioner av PowerPoint för macOS som fanns före PowerPoint för Mac 2011. Om du försöker spara en presentation som innehåller SmartArt som en PPT-fil (som är kompatibel med PowerPoint 97-2003) konverteras SmartArt-grafik till en bild. Om du använder formatering på bilden medan du redigerar presentationen i PowerPoint 2004 eller tidigare kan bilden inte återgå till en redigerbar form i versioner senare än PowerPoint 2008.

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Lägga till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Excel

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på en SmartArt-grafiktyp på fliken SmartArt under Infoga SmartArt-grafik och klicka sedan på den som du vill lägga till.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 2. Ange den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i textfönstret.

  När du är klar klickar du på X för att stänga textfönstret.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

I textfönstretklickar du på Knapp för att lägga till SmartArt-figur .

Ta bort en figur

I textfönstretklickar du på Knapp för borttagning av textfönster .

Flytta upp en figur

I textfönstretklickar du på Bild av knapp .

Flytta ned en figur

I textfönstretklickar du på Flytta nedåt .

Sänka nivån för en figur

I textfönstretklickar du på Knappen Sänk nivå .

Höja nivån för en figur

I textfönstretklickar du på Knappen Höj nivå .

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen på en SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Data

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Lägga till figurer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×