Lägga till eller redigera SmartArt-grafik i Office för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SmartArt-grafik är en visuell bild av din information och idéer. Du kan skapa SmartArt-grafik genom att välja bland många layouter att snabbt och enkelt, och effektivt förmedla ditt budskap. SmartArt-grafik, särskilt i kombination med andra funktioner, till exempel teman, hjälper dig att skapa designer kvalitet illustrationer med bara några få musklick. Du kan skapa en SmartArt-grafik i Excel för Mac, PowerPoint för Mac och Word för Mac.

Du kan ändra utseendet på SmartArt-grafiken genom att ändra fyllningar i figurer och text, genom att lägga till effekter, till exempel skuggor, reflektioner, ljussken eller mjuka kanter, eller genom att lägga till tredimensionella effekter (3D), till exempel fasningar eller rotationer.

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga, klicka på en SmartArt-grafiktyp (till exempel relation) och klicka sedan på det som du vill lägga till.

 2. Skriv den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i fönstret SmartArt-Text.

  När du är klar stänger du fönstret SmartArt-Text.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  Klicka på SmartArt-grafiken.

  Klicka på pilen till vänster i SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Lägg till figur på fliken SmartArt-Design.

Ta bort en figur

Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.

Flytta upp en figur

Klicka på Flytta upp på fliken SmartArt-Design.

Flytta ned en figur

Klicka på Flytta ned på fliken SmartArt-Design.

Sänka nivån för en figur

Klicka på Sänk en nivå på fliken SmartArt-Design.

Höja nivån för en figur

Klicka på fliken Design med SmartArt-Höj nivå.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på pilen till vänster i SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på Ändra färger på fliken SmartArt-Design och klicka sedan på det färgtema.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen för vissa typer av SmartArt-grafikobjekt från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Höger till vänster på fliken SmartArt-Design.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på Återställ bild på fliken SmartArt-Design.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

PowerPoint

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga, klicka på en SmartArt-grafiktyp (till exempel relation) och klicka sedan på det som du vill lägga till.

 2. Skriv den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i fönstret SmartArt-Text.

  När du är klar stänger du fönstret SmartArt-Text.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  Klicka på SmartArt-grafiken.

  Klicka på pilen till vänster i SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Lägg till figur på fliken SmartArt-Design.

Ta bort en figur

Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.

Flytta upp en figur

Klicka på Flytta upp på fliken SmartArt-Design.

Flytta ned en figur

Klicka på Flytta ned på fliken SmartArt-Design.

Sänka nivån för en figur

Klicka på Sänk en nivå på fliken SmartArt-Design.

Höja nivån för en figur

Klicka på fliken Design med SmartArt-Höj nivå.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på pilen till vänster i SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på Ändra färger på fliken SmartArt-Design och klicka sedan på det färgtema.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen för vissa typer av SmartArt-grafikobjekt från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Höger till vänster på fliken SmartArt-Design.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på Återställ bild på fliken SmartArt-Design.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Excel

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga, klicka på en SmartArt-grafiktyp (till exempel relation) och klicka sedan på det som du vill lägga till.

 2. Skriv den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i fönstret SmartArt-Text.

  När du är klar stänger du fönstret SmartArt-Text.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  Klicka på SmartArt-grafiken.

  Klicka på pilen till vänster i SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Lägg till figur på fliken SmartArt-Design.

Ta bort en figur

Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.

Flytta upp en figur

Klicka på Flytta upp på fliken SmartArt-Design.

Flytta ned en figur

Klicka på Flytta ned på fliken SmartArt-Design.

Sänka nivån för en figur

Klicka på Sänk en nivå på fliken SmartArt-Design.

Höja nivån för en figur

Klicka på fliken Design med SmartArt-Höj nivå.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på pilen till vänster i SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på Ändra färger på fliken SmartArt-Design och klicka sedan på det färgtema.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen för vissa typer av SmartArt-grafikobjekt från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Höger till vänster på fliken SmartArt-Design.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på Återställ bild på fliken SmartArt-Design.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på en SmartArt-grafiktyp på fliken SmartArt under Infoga SmartArt-grafik och klicka sedan på den som du vill lägga till.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 2. Ange den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i textfönstret.

  När du är klar klickar du på X för att stänga textfönstret.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Knapp för att lägga till SmartArt-figur i textfönstret.

Ta bort en figur

Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.

Flytta upp en figur

Klicka på Bild av knapp i textfönstret.

Flytta ned en figur

Klicka på Flytta nedåt i textfönstret.

Sänka nivån för en figur

Klicka på Knappen Sänk nivå i textfönstret.

Höja nivån för en figur

Klicka på Knappen Höj nivå i textfönstret.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen på en SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

PowerPoint

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på en SmartArt-grafiktyp på fliken SmartArt under Infoga SmartArt-grafik och klicka sedan på den som du vill lägga till.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 2. Ange den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i textfönstret.

  När du är klar klickar du på X för att stänga textfönstret.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Knapp för att lägga till SmartArt-figur i textfönstret.

Ta bort en figur

Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.

Flytta upp en figur

Klicka på Bild av knapp i textfönstret.

Flytta ned en figur

Klicka på Flytta nedåt i textfönstret.

Sänka nivån för en figur

Klicka på Knappen Sänk nivå i textfönstret.

Höja nivån för en figur

Klicka på Knappen Höj nivå i textfönstret.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen på en SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Excel

SmartArt-grafik är en visuell representation av information som hjälper dig att förmedla ditt budskap mer effektivt. Varje grafik representerar ett begrepp eller en idé, t.ex. ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på en SmartArt-grafiktyp på fliken SmartArt under Infoga SmartArt-grafik och klicka sedan på den som du vill lägga till.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 2. Ange den text som du vill ska ingå i SmartArt-grafiken i textfönstret.

  När du är klar klickar du på X för att stänga textfönstret.

  Tips: Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva önskad text.

  Om du inte kan se textfönstret

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Lägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller den enskilda figur som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Lägga till en form

Klicka på Knapp för att lägga till SmartArt-figur i textfönstret.

Ta bort en figur

Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.

Flytta upp en figur

Klicka på Bild av knapp i textfönstret.

Flytta ned en figur

Klicka på Flytta nedåt i textfönstret.

Sänka nivån för en figur

Klicka på Knappen Sänk nivå i textfönstret.

Höja nivån för en figur

Klicka på Knappen Höj nivå i textfönstret.

Om du inte kan se textfönstret

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster på vänster sida av SmartArt-grafiken.

Ändra format på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg på SmartArt-grafiken

Om du har använt ett tema i din presentation är de SmartArt-grafikfärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ändra orientering på en SmartArt-grafik

Du kan ändra orienteringen på en SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Höger till vänster.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

  Obs!: Du kan inte ändra orienteringen på viss SmartArt-grafik.

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Data

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×