Lägga till eller redigera sidhuvuden och sidfötter i Word för Mac

Sidhuvuden och sidfötter är områden i toppmarginalen och bottenmarginalen på varje sida i ett dokument. Du kan lägga till, redigera eller ta bort sidhuvuden och sidfötter.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Klicka på Infoga och sedan på antingen Sidhuvud eller Sidfot.

  Sidhuvud och sidfot är markerade på fliken Infoga

 2. Klicka på den layout du vill använda. Det finns gott om inbyggda layouter i Word, så du kan behöva bläddra för att se dem alla.

  Galleri för sidfötter

  Meddelanden: 

  • Sidhuvudet och sidfoten är markerade med en Sidhuvud- respektive Sidfot-tagg och en linje längst upp respektive längst ned i dokumentet. Du kan inte redigera dokumentets brödtext om du har öppnat sidhuvudet eller sidfoten.

  • Sidhuvudsområdet på ett dokument visas

 3. Sidhuvuden och sidfötter innehåller normalt platshållartext. Skriv över platshållartexten med den text du vill använda.

 4. Klicka på Stäng sidhuvud/fot på fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot när du är klar.

  På fliken Sidhuvud/sidfot är Stäng sidhuvud/sidfot markerat

Redigera ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet (nästan längst upp respektive längst ned på sidan) om du vill öppna fliken Sidhuvud och sidfot.

  Sidhuvudsområdet på ett dokument visas

 2. Markera den text du vill ändra och skriv texten för det nya sidhuvudet eller sidfoten.

 3. Klicka på Stäng sidhuvud/fot på fliken Sidhuvud och sidfot när du är klar. Du kan också dubbelklicka någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten om du vill stänga Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  På fliken Sidhuvud/sidfot är Stäng sidhuvud/sidfot markerat

Ändra layouten för sidhuvudet eller sidfoten

Du kan ändra utseendet på ett sidhuvud eller en sidfot genom att använda en annan layout i den inbyggda samlingen.

Obs!: Om du ändrar sidhuvud- eller sidfotsformat skrivs det aktuella sidhuvudet eller sidfoten över och du måste skriva in informationen igen.

 1. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet (nästan längst upp respektive längst ned på sidan) om du vill öppna fliken Sidhuvud och sidfot.

 2. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot under Sidhuvud och sidfot.

 3. Använd ett format från galleriet.

När du är klar dubbelklickar du någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten för att komma tillbaka till dokumentets brödtext.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet (nästan längst upp respektive längst ned på sidan) om du vill öppna fliken Sidhuvud och sidfot.

 2. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot under Sidhuvud och sidfot.

 3. Klicka på Ta bort sidhuvud eller Ta bort sidfot längst ned i fönstret.

När du är klar dubbelklickar du någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten för att komma tillbaka till dokumentets brödtext.

Snabbreferens

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot från en enstaka sida i Word 2016 för Mac

Ta bort alla sidhuvuden och sidfötter i Word 2016 för Mac

Skapa olika sidhuvuden eller sidfötter för udda och jämna sidor i Word för Mac 2016

Lägga till bilder i ett sidhuvud eller en sidfot i Word 2016 för Mac

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Under Sidhuvud och sidfot på fliken Dokumentelement klickar du på Sidhuvud eller Sidfot och väljer sedan ett sidhuvud- eller sidfotformat i galleriet.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 3. I dokumentet klickar du i sidhuvudet eller sidfoten och skriver sedan text eller lägger till grafik.

 4. Klicka på fliken Sidhuvud och sidfot och välj sedan de alternativ som du vill använda under Infoga, under Alternativ eller under Placering.

  Tips: Fliken Sidhuvud och Sidfot är en lila sammanhangsberoende flik som endast visas i menyfliksområdet när sidhuvudet eller sidfoten visas.

 5. Klicka på Knappen Stäng sidhuvud om du vill gå tillbaka till dokumentet.

  Tips: 

  • Om du inte vill att sidhuvuden och sidfötter ska visas på den första sidan i dokumentet klickar du på Annorlunda förstasida under Alternativ på fliken Sidhuvud och sidfot och lämnar sedan sidhuvudet och sidfoten tomma.

  • Om du vill skapa olika sidhuvuden och sidfötter för udda och jämna sidor i dokumentet klickar du på Annorlunda udda och jämna sidor under Alternativ på fliken Sidhuvud och sidfot.

  • Om du vill infoga andra vanliga objekt i sidhuvuden eller sidfötter, till exempel dokumentets filnamn eller författarens namn, pekar du på AutotextInfoga-menyn och klickar sedan på det objekt som du vill lägga till.

  • Om du vill infoga bilder i dokumentets sidhuvuden och sidfötter klickar du där du vill infoga bilden i sidhuvudet eller sidfoten. Klicka på BildInfoga-menyn och välj sedan lämplig bildtyp. Om du vill ändra storlek på bilden klickar du på bilden och drar sedan storlekshantagen.

  • Om du vill lägga till dagens datum eller tid i ett sidhuvud eller en sidfot klickar du på Sidhuvud och sidfotVisa-menyn. Placera markören i sidhuvudet eller sidfoten och klicka på Datum eller Tid under Infoga på fliken Sidhuvud och sidfot.

Lägga till olika sidhuvuden eller sidfötter för olika avsnitt i dokumentet

Du kan lägga till olika sidhuvuden eller sidfötter i olika avsnitt i dokumentet. Det är praktiskt när du arbetar med långa dokument som innehåller många kapitel.

 1. Klicka där du vill infoga avsnittsbrytningen i slutet av kapitlet eller avsnittet.

 2. Klicka på Brytning under Infoga sidor på fliken Dokumentelement och infoga sedan den typ av avsnittsbrytning som du vill använda.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Infoga sidor

 3. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot under Sidhuvud och sidfot på fliken Dokumentelement och infoga sedan den typ av sidhuvud eller sidfot som du vill använda.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 4. Klicka på fliken Sidhuvud och sidfot och avmarkera sedan kryssrutan Länka till föregående under Alternativ och redigera sidhuvuden och sidfötter i det nya avsnittet i dokumentet.

  Tips: Fliken Sidhuvud och Sidfot är en lila sammanhangsberoende flik som endast visas i menyfliksområdet när sidhuvudet eller sidfoten visas.

Redigera ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet och gör önskade ändringar.

  Tips: Du kan lägga till sidnummer, datum och formatering på fliken Sidhuvud och sidfot. Fliken Sidhuvud och Sidfot är en lila sammanhangsberoende flik som endast visas i menyfliksområdet när sidhuvudet eller sidfoten visas.

 3. Klicka på Knappen Stäng sidhuvud om du vill gå tillbaka till dokumentet.

  Obs!: När du ändrar ett sidhuvud eller en sidfot ändras samma sidhuvud eller sidfot automatiskt i hela dokumentet. Om du vill skapa ett annat sidhuvud eller en annan sidfot i en del av ett dokument delar du in dokumentet i avsnitt genom att Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på det sidhuvud eller den sidfot som du vill ta bort i dokumentet.

 3. Klicka på Markera alltRedigera-menyn.

 4. Tryck på DELETE.

 5. Klicka på Knappen Stäng sidhuvud om du vill gå tillbaka till dokumentet.

Ändra avståndet mellan ett sidhuvud eller en sidfot och sidans över- eller nederkant

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet.

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Ändra avståndet mellan ett sidhuvud och sidans överkant

Klicka på fliken Sidhuvud och sidfot och ändra inställningen för Sidhuvud från överkant under Placering.

Ändra avståndet mellan en sidfot och sidans nederkant

Klicka på fliken Sidhuvud och sidfot och ändra inställningen för Sidfot från nederkant under Placering.

 1. När du är klar går du tillbaka till sidhuvudet eller sidfoten och klickar sedan på Knappen Stäng sidhuvud .

  Meddelanden: 

  • När du ändrar ett sidhuvud eller en sidfot ändras samma sidhuvud eller sidfot automatiskt i hela dokumentet. Om du vill skapa ett annat sidhuvud eller en annan sidfot i en del av ett dokument delar du in dokumentet i avsnitt genom att Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning.

  • Avståndet avgörs utifrån standardmåttenheten, till exempel tum. Om du vill ändra måttenheten klickar du på InställningarWord-menyn, klickar på Allmänt och väljer en måttenhet på popup-menyn Måttenheter.

Gå mellan sidhuvuden och sidfötter i dokumentet

Du kan växla mellan sidhuvudet och sidfoten i dokumentet eller använda verktygen på fliken Sidhuvud och sidfot för att förflytta dig mellan sidhuvuden och sidfötter i olika avsnitt i dokumentet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet.

 3. Klicka på fliken Sidhuvud och sidfot och välj något av alternativen under Navigering.

  Tips: Fliken Sidhuvud och Sidfot är en lila sammanhangsberoende flik som endast visas i menyfliksområdet när sidhuvudet eller sidfoten visas.

 4. När du är klar går du tillbaka till sidhuvudet eller sidfoten och klickar sedan på Knappen Stäng sidhuvud .

Se även

Lägga till element som upprepas på varje sida

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×