Lägga till eller redigera ett makro för en kontroll i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan automatisera en formulärkontroll eller en ActiveX-kontroll genom att göra följande:

 • Utföra en åtgärd eller operation när användaren klickar på en formulärkontroll genom att tilldela ett makro.

 • Kör Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod att bearbeta alla händelser som inträffar när en användare interagerar med en ActiveX-kontroll.

Mer information om hur du skapar makron finns i Skapa eller ta bort ett makro.

Lägga till eller redigera ett makro för en formulärkontroll

 1. Högerklicka på kontrollen och klicka sedan på Koppla makro.

  Dialogrutan Koppla makro visas.

 2. Om du vill ange platsen för ett befintligt makro markerar den plats där makrot finns i rutan Makron i genom att göra något av följande:

  • Om du vill söka efter makrot i alla öppna arbetsböcker väljer du Alla öppna arbetsböcker.

   Obs!: Om makrot som du vill koppla till kontrollen finns i en separat arbetsbok, öppnar du den arbetsboken först så att den blir tillgänglig i listrutan Makron i.

  • Om du vill begränsa sökningen efter makrot till den arbetsbok som innehåller det aktuella kalkylbladet väljer du Denna arbetsbok.

  • Om du vill begränsa sökningen efter makrot till en viss arbetsbok, markerar du den arbetsboken i listan över tillgängliga öppna arbetsböcker.

 3. Gör något av följande:

  Koppla ett makro    Gör något av följande:

  • Spela in ett nytt makro    Klicka på posten och klicka på Stoppa inspelning Bild av knapp när du är klar med inspelningen av makrot på fliken utvecklare i gruppen kod.

  • Koppla ett befintligt makro    Dubbelklicka på ett makro i listan eller skriv namnet i rutan Makronamn.

  • Skapa ett nytt makro    Klicka på Nytt och i Visual Basic Editor, Skriv ett nytt makro.

   Mer information om hur du skriver makron finns i Hjälp om Visual Basic.

   Ändra ett kopplat makro    Gör något av följande:

  • Redigera det kopplade makrot    Klicka på makrots namn i rutan Makronamn och klicka sedan på Redigera.

  • Koppla ett annat befintligt makro    Dubbelklicka på ett makro i listan eller skriv namnet i rutan Makronamn.

Lägga till eller redigera ett makro för en ActiveX-kontroll

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

  I Excel 2016, 2013 och 2010:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

  2. Markera kryssrutan utvecklare under Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

  I Excel 2007:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

 2. Kontrollera att du arbetar i designläge om du vill redigera ActiveX-kontrollen. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 3. Markera kontrollen.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 4. Klicka på Visa kod Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

  Obs!: Du kan också redigera ett befintligt makro genom att högerklicka på kontrollen och sedan klicka på Visa kod.

 5. I Visual Basic Editor, Skriv ett nytt makro eller ändra ett befintligt makro.

  Mer information om hur du skriver makron finns i Hjälp om Visual Basic.

 6. När du har skrivit makrot klickar du på Stäng och återgå till Microsoft ExcelArkiv-menyn i Visual Basic Editor.

 7. När du är klar med kontrollen på fliken utvecklare i gruppen kontroller inaktivera Designläge Bild av knapp .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×