Lägga till eller dra ifrån datum

Anta att du vill ändra ett schemalagt datum för ett projekt genom att lägga till två veckor för att se när det nya slutdatumet infaller, eller att du vill veta hur lång tid det tar att genomföra en viss aktivitet i en lista med projektaktiviteter. Du kan addera och subtrahera ett antal dagar till eller från ett datum med en enkel formel, eller använda kalkylbladsfunktioner som skapats specifikt för att användas med datum i Excel.

I den här artikeln

Addera eller subtrahera dagar till eller från ett datum

Addera eller subtrahera månader till eller från ett datum

Addera eller subtrahera år till eller från ett datum

Lägga till en kombination av dagar, månader och år till ett datum

Addera eller subtrahera dagar till eller från ett datum

Anta att du har ett kontosaldo som förfaller till betalning den 8 februari 2010. Du vill överföra pengar till ditt checkkonto så att pengarna är tillgängliga på kontot 15 kalenderdagar före det datumet. Du vet också att ditt konto har en faktureringsperiod på 30 dagar och vill kontrollera när du bör överföra pengar för fakturan för mars 2010 så att pengarna är tillgängliga 15 dagar före det datumet.

 1. Skriv 2010-02-08 i cell A1.

 2. Skriv =A1-15 i cell B1.

 3. Skriv =A1+30 i cell C1.

 4. Skriv =C1-15 i cell D1.

Cellerna A1 och C1 visar förfallodatumen (2010-02-08 och 2010-03-10) för kontosaldona för februari och mars, och cellerna B1 och D1 visar datumen (2010-01-24 och 2010-02-10) då du bör göra överföringarna för att pengarna ska vara tillgängliga vid dessa förfallodatum.

Addera eller subtrahera månader till eller från ett datum

Du kan använda funktionen EDATUM om du snabbt vill addera eller subtrahera ett angivet antal hela månader till eller från ett datum.

Funktionen EDATUM har två obligatoriska värden (eller argument som de också kallas): startdatumet och antalet månader som du vill addera eller subtrahera. Om du vill subtrahera ett visst antal månader anger du ett negativs värde som det andra argumentet (t.ex. =EDATUM("2010-02-15";-5). Den här formeln returnerar datumet 2009-09-15.

Du kan ange värdet för startdatumet genom att referera till en cell som innehåller ett datumvärde eller genom att ange ett datum inom citattecken, t.ex. "2010-02-15".

Anta till exempel att du vill addera 16 månader till 2009-10-16.

 1. Skriv 2009-10-16 i cell A5.

 2. Skriv =EDATUM(A5;16) i cell B5.

  Funktionen använder värdet i cell A5 som datumet.

 3. Skriv =EDATUM("2009-10-16";16) i cell C5.

  I det här fallet använder funktionen ett datumvärde som du anger direkt, "2009-10-16".

  Både cell B5 och cell C5 bör visa datumet 2011-02-16.

  Obs!: Beroende på formatet för de celler som innehåller formlerna som du anger kan det hända att resultatet visas som serienummer, t.ex. 40590 i stället för 2011-02-16.

  Excel lagrar datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard har 1 januari 1900 serienummer 1 och 1 januari 2010 serienummer 40179 eftersom datumet infaller 40 178 dagar efter den 1 januari 1900.

 4. Om resultatet visas som ett serienummer markerar du cellerna B5 och C5 och följer stegen nedan.

 5. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start och klicka sedan på Formatera celler .

 6. Klicka på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler.

 7. Klicka på Datum under Kategori och sedan på OK. Värdet i respektive cell bör visas som ett datum i stället för ett serienummer.

Addera eller subtrahera år till eller från ett datum

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 • Markera exemplet i den här artikeln. Om du kopierar exemplet i Excel Web App kopierar och klistrar du in en cell i taget.Viktigt Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

  Markera ett exempel i hjälpen

 • Tryck på Ctrl+C.

 • Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 • Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V. Om du arbetar i Excel Web App upprepar du proceduren att kopiera och klistra in för varje cell i exemplet.

 • Viktigt! För att det ska fungera måste du klistra in exemplet i cell A1 i kalkylbladet.

 • Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

 • När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Datum

År som ska adderas (eller subtraheras)

2009-06-09

3

2009-09-02

-5

2010-12-10

25

Formel

Beskrivning (Resultat)

=DATUM(ÅR(A2)+B2;MÅNAD(A2);DAG(A2))

Adderar 3 år till 2009-06-09 (2012-06-09)

=DATUM(ÅR(A3)+B3;MÅNAD(A3);DAG(A3))

Subtraherar 5 år från 2009-09-02 (2004-09-02)

=DATUM(ÅR(A4)+B4;MÅNAD(A4);DAG(A4))

Adderar 25 år till 2010-12-10 (2035-12-10)

Så här fungerar formeln

I var och en av de tre formlerna läggs ett bestämt antal år till från kolumn B till årsvärdet som beräknas från datumet i kolumn A.

Exempel: funktionen ÅR i cell A6 används för datumet i cell A2 (2009-06-09) och returnerar 2009 som året. Formeln adderar sedan 3 (värdet i cell B2) till årsvärdet, vilket returnerar 2012. I samma formel returnerar funktionen MÅNAD värdet 6, och funktionen DAG returnerar värdet 9. Funktionen DATUM kombinerar sedan dessa tre värden till ett datum som infaller tre år senare, d.v.s. 2012-06-09.

Du kan använda en liknande formel för att lägga till månader till ett datum. Om vi fortsätter med föregående exempel kan du exempelvis lägga till 9 månader till datumet 2009-06-09 med hjälp av följande formel: =DATUM(ÅR(A2);MÅNAD(A2)+9;DAG(A2)). Den här formeln returnerar datumet 2010-03-09.

Lägga till en kombination av dagar, månader och år till ett datum

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 • Markera exemplet i den här artikeln. Om du kopierar exemplet i Excel Web App kopierar och klistrar du in en cell i taget.Viktigt Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

  Markera ett exempel i hjälpen

 • Tryck på Ctrl+C.

 • Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 • Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V. Om du arbetar i Excel Web App upprepar du proceduren att kopiera och klistra in för varje cell i exemplet.

 • Viktigt! För att det ska fungera måste du klistra in exemplet i cell A1 i kalkylbladet.

 • Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

 • När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3


4


5

A

B

Datum

2009-06-09

Formel

Beskrivning (Resultat)

=DATUM(ÅR(A2)+3;MÅNAD(A2)+1;DAG(A2)+5)

Lägger till 3 år, 1 månad och 5 dagar till 2009-06-09 (2012-07-14)

=DATUM(ÅR(A2)+1;MÅNAD(A2)+7;DAG(A2)+5))

Lägger till 1 år, 7 månader och 5 dagar till 2009-06-09 (2011-01-14)

Formlerna i exemplet har följande argument (ett argument är ett värde som används med en funktion).

Formel som lägger till datum

Formel som lägger till datum

Bild av knapp startdatum: Ett datum eller en referens till en cell som innehåller ett datum.

Bild av knapp lägg_till_år: Antal år som ska läggas till.

Bild av knapp lägg_till_månad: Antal månader som ska läggas till.

Steg 4 lägg_till_dag: Antal dagar som ska läggas till.

Så här fungerar formeln

I varje formel läggs ett bestämt antal år, månader och dagar till i datumet i cell A2.

Exempel: I cell A5 (den andra formeln) används funktionen ÅR för datumet i cell A2 (2009-06-09) och året 2009 returneras. Formeln adderar sedan 1 till årsvärdet, vilket returnerar 2010. Funktionen MÅNAD returnerar värdet 6 och 7 månader adderas till det värdet. Eftersom 6 månader plus 7 månader är 13 månader adderar funktionen DATUM 1 år till årsvärdet, vilket ger 2011. Funktionen DATUM subtraherar sedan 12 från månadsvärdet, vilket ger värdet 1 för månad. Funktionen DAG returnerar värdet 9, och 5 dagar adderas till värdet vilket ger 14. Slutligen kombinerar funktionen DATUM dessa tre värden (2011, 1 och 14) till ett datum som infaller ett år, sju månader och fem dagar senare, d.v.s. 2011-01-14.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×