Lägga till eller ändra kategorier i webbplatskatalogen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbplatskatalogen är en central plats där du kan visa och ordna alla webbplatser som hör till en viss portal. Du kan underlätta visningen av webbplatserna genom att skapa kategorier som du grupperar webbplatserna i. Allteftersom portalen växer och organisationen förändras kanske du vill ändra kategorierna i webbplatskatalogen. Du kan anpassa kategorierna efter organisationens struktur eller verksamhet genom att ändra eller ta bort standardkategorier i webbplatskatalogen.

Obs!: När du ändrar kategorierna eller lägger till nya kategorier måste du redigera alla befintliga webbplatser för att försäkra dig om att de ingår i rätt kategori. Dessutom måste du se till att de nya eller ändrade kategorierna är tillgängliga på sidan Skapa webbplats.

Lägga till en ny kategori i webbplatskatalogen

 1. Öppna webbplatskatalogen genom att klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn i webbplatskatalogen och klicka sedan på Redigera sida.

 3. Klicka på Skapa ny kategori i avsnittet Kategorier.

 4. Ange ett namn på den nya kategorin i rutan Kolumnnamn på sidan Skapa kolumn, kontrollera att Alternativ är markerat, välj ytterligare kategoriinställningar vid behov och ange sedan de alternativ du vill ska visas under kategorirubriken.

 5. Se till att kryssrutan Lägg till i standardvy är markerad och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Kategorier i avsnittet Vyer på sidan Anpassa webbplatser.

 7. Ordna kolumnerna genom att markera alternativen i listan Plats från vänster i avsnittet Kolumner. Klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet för att återgå till webbplatskatalogen. Klicka sedan på Publicera.

Ändra kategorier i webbplatskatalogen

 1. Öppna webbplatskatalogen genom att klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn i webbplatskatalogen och klicka sedan på Redigera sida.

 3. Klicka på Redigera webbplatser och kategorier i avsnittet Kategorier.

 4. Klicka på Inställningar-menyn på sidan Webbplatser och klicka sedan på Inställningar för lista.

 5. I avsnittet Kolumner på sidan Anpassa webbplatser klickar du på namnet på kategorin du vill ändra.

 6. Gör önskade ändringar på sidan Ändra kolumn och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Kategorier i avsnittet Vyer på sidan Anpassa webbplatser.

 8. Om kryssrutan Gör den här vyn till standardvy visas på sidan Redigera vy ser du till att den är markerad. Kontrollera sedan i avsnittet Kolumner att kryssrutan för kolumnen (kategorin) du har ändrat är markerad och rätt placerad i listan Plats från vänster.

 9. Klicka på OK för att återgå till sidan Anpassa webbplatser.

 10. Klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet för att återgå till webbplatskatalogen och klicka sedan på Publicera.

Ta bort en kategori från webbplatskatalogen

 1. Öppna webbplatskatalogen genom att klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn i webbplatskatalogen och klicka sedan på Redigera sida.

 3. Klicka på Redigera webbplatser och kategorier i avsnittet Kategorier.

 4. Klicka på Inställningar-menyn på sidan Webbplatser och klicka sedan på Inställningar för lista.

 5. I avsnittet Kolumner på sidan Anpassa webbplatser klickar du på namnet på kategorin du vill ta bort.

 6. Bläddra längst ned på sidan Ändra kolumn och klicka på Ta bort.

 7. Klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet för att återgå till webbplatskatalogen. Klicka sedan på Publicera.

Lägga till eller ändra en kategori för en befintlig webbplats i webbplatskatalogen

 1. Öppna webbplatskatalogen genom att klicka på Webbplatser i det övre navigeringsfältet på portalwebbplatsens startsida.

 2. Klicka på Visa allt webbplatsinnehållWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatser i avsnittet Listor på sidan Allt webbplatsinnehåll.

 4. Klicka på Alla webbplatserVisa-menyn på sidan Webbplatser.

 5. För pekaren över webbplatsen du vill ändra och klicka på pilen som visas. Klicka sedan på Redigera objekt.

 6. På sidan Webbplatser väljer du kategorin som webbplatsen ska visas i. Klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×