Lägga till eller ändra ett snabbformat för figurer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik eller figurer genom att använda ett snabbformat för alla figurer i SmartArt-grafik, några av figurerna i SmartArt-grafik eller former som du har lagt till i dokumentet.

I den här artikeln

Översikt över snabbformat

Lägga till eller ändra ett snabbformat för SmartArt-grafik

Använda eller ändra ett snabbformat för en form

Snabbformat – översikt

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ och visas i form av miniatyrbilder i de olika snabbformatsgallerierna. När du placerar muspekaren över miniatyren för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar SmartArt-grafiken eller figuren.

Snabbformat för SmartArt-grafik (SmartArt-format) omfattar kanter, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionella (3D) perspektiv. Prova olika kombinationer av SmartArt-format och färger tills du hittar en kombination som passar det budskap som du vill förmedla. Du kan välja en layout, ett SmartArt-format och en passande färgvariation och sedan ändra layouten igen, utan att SmartArt-formatet eller färgerna i SmartArt-grafiken påverkas. 

SmartArt-format mappa temaeffekter av dokument tema till figurer i SmartArt-grafiken. Till exempel kanske former har tjock linjer eller kanter, medan pilar kan ha en mer små format tillämpat på dem. Du kan också använda färger från temafärger av dokumentet på olika sätt, till exempel Ändra färg på kantlinjen för figur. Om du skapar flera SmartArt-grafik och vill att de ska ser likadan ut kan du använda samma färger och SmartArt-format för att uppnå ett konsekvent och professionellt utseende.

Du kan ha former som visas med kanter, djup och rotera 3D-plats. Om du vill göra en SmartArt-grafik tredimensionella, använder du en 3D-SmartArt-format eller manuellt använda en 3D-rotation i varje form. Om hela SmartArt-grafiken är tredimensionella (kallas scen sammanhängande 3D) kan du fortsätta att redigera texten och formateringen för var och en av de enskilda figurerna, men formerna kan inte flyttas eller ändrar storlek. Du kan endast flytta eller ändra storlek på figurer i en tvådimensionell scen. Klicka på Redigera i 2D- om du vill växla mellan 2D- och 3D-diagram, under SmartArt-verktyg på fliken Format i gruppen figurer. Knappen Redigera i 2D - tillfälligt låser upp SmartArt-grafik för att redigera så att du kan flytta och ändra storlek på figurer, men det 3D-SmartArt-format används fortfarande i SmartArt-grafiken och visas igen när du klickar på Redigera i 2D - igen. När SmartArt-grafiken visas i en 3D-scen kan rotera du den som en helhet och placering lätt källor och "kamera" så att hela SmartArt-grafiken verkar plocka ut från skärmen.

SmartArt-format påverkar hela SmartArt-grafiken, medan Snabbformat för figurer (Figurformat) påverkar den markerade figuren. Du kan anpassa formen manuellt genom att ändra färg, effektereller kantlinjeeller genom att ersätta den med en annan form. Vi rekommenderar att du anpassa SmartArt-grafiken när du löser in på dess innehåll och layout, som vissa anpassningar inte överförs eftersom de inte kanske passar i den nya layouten. Mer information om hur du byter layouter för SmartArt-grafik finns i byta layout eller typ av SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra ett snabbformat för SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken som du vill använda ett annat SmartArt-format för.

 2. Klicka på det SmartArt-format som du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser Den SmartArt-verktyg eller Design, se till att har du markerat SmartArt-grafik

  Om du vill visa fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp .

Tips!    

 • Vilka SmartArt-format som är tillgängliga beror på det underliggande tema. Om du exempelvis klistrar in en SmartArt-grafik som skapats i en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation och som har temat "A" i ett Microsoft Office Word 2007-dokument som har temat "B", används temat "B" i stället för temat "A" i SmartArt-grafiken.

 • Om du anpassar SmartArt-grafiken och sedan väljer ett SmartArt-format som innehåller liknande anpassningar, bevaras inte anpassningen. Om du exempelvis ändrar 3D-rotationen för SmartArt-grafiken och sedan använder ett annat 3D-SmartArt-format, åsidosätter SmartArt-formatet de ändringar du gjort.

 • Om du använder ett SmartArt-format för SmartArt-grafiken och sedan anpassar SmartArt-grafiken kan du tillämpa ett annat SmartArt-format för att snabbt få tillbaka det professionella utseendet.

 • Om du vill använda samma snabbformat för SmartArt-grafiken och en figur gör du följande:

  1. Klicka på SmartArt-grafiken och sedan under SmartArt-verktyg på fliken Design i gruppen SmartArt-format klickar du på något av de första fem formatmallarna.
   Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik.

  2. Klicka på figuren och sedan på samma format som du valde i steg 1 i gruppen Figurformat på fliken Format.

 • Om du vill förhindra att SmartArt-grafiken får en alltför framträdande plats i förhållande till själva budskapet bör du använda 3D-SmartArt-format med sparsamhet.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra ett snabbformat för en figur

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat figurformat för.

 2. Gör något av följande:

  • Om figuren är en del av en SmartArt-grafik klickar du på det figurformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg.

   Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

   Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

   Om du vill se fler Figurformat, klickar du på fler knappen Bild av knapp .

  • Om figuren inte är en del av SmartArt-grafik klickar du på det figurformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Om du inte ser den flikarna Ritverktyg eller Format, kontrollerar du att har du markerat SmartArt-grafik.

   Om du vill se fler Figurformat, klickar du på fler knappen Bild av knapp .

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×