Lägga till eller ändra ett snabbformat för figurer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik eller figurer genom att använda ett snabbformat för alla figurer i SmartArt-grafik, några av de figurer i SmartArt-grafik eller former som du har lagt till i dokumentet, kalkylbladet , eller en presentation.

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ och visas i en miniatyr i gallerierna olika snabbformat. När du placerar pekaren över en miniatyr snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar din SmartArt-grafik eller figur.

Snabbformat för SmartArt-grafik (SmartArt-format) bland annat kanter, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionellt (3D) perspektiv. Prova olika kombinationer av SmartArt-format och färger tills du hittar ett som matchar det meddelande som du vill kommunicera. Du kan välja en layout, ett SmartArt-format och färgvariation som du gillar och ändra layouten igen, SmartArt-format och färger ska hålla dig till SmartArt-grafik, så att du inte behöver du vill göra dem.

SmartArt-format mappa temaeffekter av dokument tema till figurer i SmartArt-grafiken. Till exempel kanske former har tjock linjer eller kanter, medan pilar kan ha en mer små format tillämpat på dem. Du kan också använda färger från temafärger av dokumentet på olika sätt, till exempel Ändra färg på kantlinjen för figur. Om du skapar flera SmartArt-grafik och vill att de ska ser likadan ut kan du använda samma färger och SmartArt-format för att uppnå ett konsekvent och professionellt utseende.

Du kan ha former som visas med kanter, djup och rotera 3D-plats. Om du vill göra en SmartArt-grafik tredimensionella, använder du en 3D-SmartArt-format eller manuellt använda en 3D-rotation i varje form. Om hela SmartArt-grafiken är tredimensionella (kallas scen sammanhängande 3D) kan du fortsätta att redigera texten och formateringen för var och en av de enskilda figurerna, men formerna kan inte flyttas eller ändrar storlek. Du kan endast flytta eller ändra storlek på figurer i en tvådimensionell scen. Klicka på Redigera i 2D- om du vill växla mellan 2D- och 3D-diagram, under SmartArt-verktyg på fliken Format i gruppen figurer. Knappen Redigera i 2D - tillfälligt låser upp SmartArt-grafik för att redigera så att du kan flytta och ändra storlek på figurer, men det 3D-SmartArt-format används fortfarande i SmartArt-grafiken och visas igen när du klickar på Redigera i 2D - igen. När SmartArt-grafiken visas i en 3D-scen kan rotera du den som en helhet och placering lätt källor och ”kamera” så att hela SmartArt-grafiken verkar plocka ut från skärmen.

SmartArt-format påverkar hela SmartArt-grafiken, medan Snabbformat för figurer (Figurformat) påverkar den markerade figuren. Du kan anpassa formen manuellt genom att ändra färg, effektereller kantlinjeeller genom att ersätta den med en annan form. Vi rekommenderar att du anpassa SmartArt-grafiken när du löser in på dess innehåll och layout, som vissa anpassningar inte överförs eftersom de inte kanske passar i den nya layouten. Mer information om hur du byter layouter för SmartArt-grafik finns i byta layout eller typ av SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill använda ett annat SmartArt-format.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser Den SmartArt-verktyg eller Design, se till att har du markerat SmartArt-grafik

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

Tips!   

 • SmartArt-format som är tillgängliga beror på den underliggande dokument tema. Till exempel om du klistrar in en SmartArt-grafik som har skapats i en PowerPoint-presentation och som har tema ”A” kopplad till i ett Worddokument med tema ”B” kopplad till använder SmartArt-grafiken temat ”B” snarare än tema ”A”.

 • Om du anpassar SmartArt-grafiken och välj sedan ett SmartArt-format som innehåller vissa liknande anpassningar går anpassningen förlorade. Till exempel om du ändrar 3D-rotation i SmartArt-grafiken och Lägg sedan till ett annat 3D-SmartArt-format åsidosätta de ändringar du gjort i SmartArt-format.

 • Om du använder ett SmartArt-format till SmartArt-grafik och anpassa SmartArt-grafiken, kan du använda ett annat SmartArt-format för att snabbt återställa professionellt designer kvalitet utseende.

 • Om du vill använda samma Snabbformat för SmartArt-grafik och en form, gör du följande:

  1. Klicka på SmartArt-grafiken och sedan under SmartArt-verktyg på fliken Design i gruppen SmartArt-format klickar du på något av de första fem formatmallarna.
   Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik.

  2. Klicka på formen och klicka sedan på fliken Format i gruppen Figurformat på samma format som du valde i steg 1.

 • Om du vill förhindra att SmartArt-grafiken dominera över budskapet gäller 3D-SmartArt-format sparsamt.

 1. Klicka på den figur som du vill använda en ny eller en annan figur formatmall på.

 2. Gör något av följande:

  • Om formen är en del av SmartArt-grafik, klickar du på önskad form formatmall på fliken Format i gruppen Figurformat under SmartArt-verktyg.

   Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

   Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Format ska du se till att du har markerat en SmartArt-grafik.

   Om du vill se fler Figurformat, klickar du på fler knappen knappen Mer .

  • Om formen inte är en del av SmartArt-grafik, klickar du på önskad form formatmall på fliken Format i gruppen Figurformat under Ritverktyg.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Om du inte ser den flikarna Ritverktyg eller Format, kontrollerar du att har du markerat SmartArt-grafik.

   Om du vill se fler Figurformat, klickar du på fler knappen knappen Mer .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×