Lägga till eller ändra en uppslagskolumn

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland hanteras det värde som du vill ha i en annan tabell. Anta att du vill registrera kunden för en order i tabellen Order. All kundinformation hanteras emellertid i tabellen Kunder. Du kan skapa en uppslagskolumn som visar kundinformationen i en kombinationsrute- eller listrutekontroll. När du sedan markerar kunden i den kontrollen, lagras ett passande värde – till exempel kundens primärnyckelvärde – i orderposten.

I den här artikeln beskrivs vad en uppslagskolumn är och hur du skapar en.

Om du vill veta hur du med hjälp av programmering slå upp ett värde i en tabell finns i referensartikeln Funktionen DLookup. Information om hur du skapar ett uppslagsfält med flera uppslagskolumn finns i artikeln lägga till eller ändra en uppslagskolumn som du kan lagra flera värden.

Artikelinnehåll

Vad är en uppslagskolumn?

Skapa en uppslagskolumn i databladsvyn

Skapa en uppslagskolumn med hjälp av fönstret Fältlista

Skapa en uppslagskolumn i designvyn

Så här fungerar det bundna värdet och visat värde i en uppslagskolumn

Introduktion till egenskaper för uppslagsfält

Använda Uppslagsguiden

Ändra en uppslagskolumn

Ändra ett fält till en uppslagskolumn

Vad är en uppslagskolumn?

En uppslagskolumn (eller ett fält) är ett fält i en tabell vars värde hämtas från en annan tabell eller från en värdelista. Du använder en uppslagskolumn när du vill visa en lista med alternativ i en kombinationsruta eller listruta. Alternativen kan komma från en tabell eller fråga, eller kan vara värden som du anger. Du kan skapa en uppslagskolumn manuellt genom att ange ett fälts egenskaper för Uppslag, eller automatiskt genom att gå igenom Uppslagsguiden. När det går ska du skapa uppslagskolumner med hjälp av Uppslagsguiden. Den gör processen enklare och fyller automatiskt i rätt fältegenskaper och skapar de rätta relationerna.

Uppslagskolumn

Du kan skapa en uppslagskolumn i databladsvyn eller designvyn.

Överst på sidan

Skapa en uppslagskolumn i databladsvyn

När du öppnar en tabell öppnas den som standard i databladsvyn. Du kan lägga till en uppslagskolumn genom att klicka på Uppslagskolumn i gruppen Fält och kolumner på fliken Datablad. Då startar Uppslagsguiden där du får hjälp med att skapa uppslagskolumnen.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell där du vill skapa uppslagskolumnen. Då öppnas tabellen i databladsvyn.

 4. Klicka på Uppslagsfält i gruppen Fält och kolumner på fliken Datablad.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Uppslagsguiden startar.

  Sida i Uppslagsguiden där du väljer tabell/fråga eller värdelista

 5. På den första sidan i Uppslagsguiden anger du om du vill basera uppslagskolumnen på värdena i en tabell eller fråga, eller på en lista med värden som du skriver.

  Den vanligaste typen av uppslagskolumn är en som visar värden som slås upp från en relaterad tabell eller fråga.

 6. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna för att slutföra guiden. Mer information om hur du slutför guiden finns i avsnittet använda Uppslagsguiden.

När du klickar på Slutför skapas en uppslagskolumn där fältegenskaperna baseras på de val du har gjort i Uppslagsguiden.

Överst på sidan

Skapa en uppslagskolumn i fältlistan

Om du använder en databas som innehåller fler än en tabell, kan du börja med att skapa ett uppslagsfält genom att dra ett fält från fönstret Fältlista. I fönstret Fältlista visas de fält som är tillgängliga i andra tabeller i databasen. När du skapar en uppslagskolumn på det här sättet, startar Uppslagsguiden automatiskt och fältet som du drar till databladet blir ett av fälten i uppslagskolumnen.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell där du vill skapa uppslagskolumnen. Då öppnas tabellen i databladsvyn.

 4. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Fält och kolumner på fliken Datablad.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Fönstret Fältlista visas.

 5. Klicka på plustecknet (+) bredvid tabellen om du vill visa listan med fält i den tabellen.

 6. Dra önskat fält från fönstret Fältlista i databladsvyn.

 7. När insättningsraden visas släpper du fältet på rätt plats.

  Insättningsrad för insättning av ett fält från fältlistan

  Uppslagsguiden startar.

 8. Följ instruktionerna för att slutföra guiden. Mer information om hur du slutför guiden finns i avsnittet använda Uppslagsguiden.

  När guiden är klar visas uppslagskolumnen i tabellen i databladsvyn.

Överst på sidan

Skapa en uppslagskolumn i designvyn

Du kan skapa en uppslagskolumn i designvyn och inte bara i databladsvyn. När du arbetar i designvyn skapar du en uppslagskolumn genom att använda samma Uppslagsguide som i databladsvyn. I designvyn har du dessutom tillgång till alla fältegenskaper, och kan därför redigera dem direkt.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill lägga till uppslagskolumnen och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 4. Leta reda på den första tomma raden i tabellrutnätet.

 5. Klicka i den första tillgängliga tomma raden på en cell i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på uppslagskolumnen.

 6. Klicka sedan i en cell i kolumnen Datatyp för den raden, klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan och markera Uppslagsguiden.

  Uppslagsguiden startar.

  Sida i Uppslagsguiden där du väljer tabell/fråga eller värdelista

 7. På den första sidan i Uppslagsguiden anger du om du vill basera uppslagskolumnen på värdena i en tabell eller fråga, eller på en lista med värden som du skriver.

  Den vanligaste typen av uppslagskolumn är en som visar värden som slås upp från en relaterad tabell eller fråga.

 8. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna för att slutföra guiden. Mer information om hur du slutför guiden finns i avsnittet använda Uppslagsguiden.

När du klickar på Slutför skapas en uppslagskolumn där fältegenskaperna baseras på de val du har gjort i Uppslagsguiden. Du kan visa fältegenskaper längst ned i designvyn under Fältegenskaper. Om du vill visa egenskaper som gäller speciellt för uppslagskolumnen klickar du på fliken Uppslag.

Förstå det bundna värdet och visningsvärdet i en uppslagskolumn

Syftet med att använda en uppslagskolumn är att byta ut visningen av ett tal, till exempel ett ID-nummer (eller annat sekundärnyckelvärde), med någonting mer meningsfullt som ett namn. I stället för att till exempel visa ett kontakt-ID, kan kontaktens namn visas. Detta kontakt-ID är det bundna värdet. Det slås automatiskt upp i en källtabell eller fråga så att kontaktens namn hittas. Kontaktnamnen är visningsvärdet.

Bundet och visat värde i en uppslagskolumn

1. Visningsvärde

2. Bundet värde

En uppslagskolumn har ett visningsvärde som visas i användargränssnittet, samt ett bundet värde som lagras i kontrollen. Visningsvärdet "slås upp" utifrån det bundna värdet. Det innebär att Access ofta visar ett uppslaget visningsvärde som inte är detsamma som det bundna värdet som lagras i fältet. I exemplet med tabellen Order kan ett kundnummer lagras i fältet Kund i tabellen Order, och detta är det bundna värdet. Eftersom fältet Kund är ett uppslagsfält visas det uppslagna värdet, i det här fallet kundnamnet. Kundnamnen är visningsvärdet.

Det är viktigt att du förstår skillnaden mellan ett uppslagsfälts visningsvärde och dess bundna värde. Visningsvärdet visas automatiskt i databladsvyn. Det bundna värdet är emellertid det som lagras, det som du använder i frågevillkor och det som kopplas till andra tabeller.

Överst på sidan

Introduktion till fältegenskaper för Uppslag

Du kan visa fältegenskaper för Uppslag längst ned i designvyn under Fältegenskaper. Om du vill visa egenskaper som gäller speciellt för uppslagskolumnen klickar du på fliken Uppslag.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill lägga till uppslagskolumnen och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 4. Klicka i en cell i kolumnen Fältnamn för uppslagskolumnen.

 5. Klicka på fliken Uppslag under Fältegenskaper.

  Fältegenskaperna för Uppslag visas.

När du anger den första egenskapen (Visa kontroll), ändras listan med tillgängliga egenskaper så att den återspeglar dina val. Du kan ange fältegenskaperna för Uppslag så att uppslagskolumnens beteende ändras. Observera att när du skapar uppslagskolumnen med hjälp av Uppslagsguiden anges fältegenskaperna för Uppslag automatiskt.

Fältegenskaper för Uppslag

Ange den här egenskapen

Om du vill

Visa kontroll

Ange kontrolltypen till Kryssruta, Textruta, Listruta eller Kombinationsruta. Kombinationsruta är det vanligaste valet för en uppslagskolumn.

Typ av radkälla

Ange om du vill fylla uppslagskolumnen med värden från en annan tabell eller fråga, eller från en lista med värden som du själv anger. Du kan också fylla i listan med namnen på fälten i en tabell eller fråga.

Radkälla

Ange den tabell, fråga eller lista med värden som innehåller värdena för uppslagskolumnen. När egenskapen Typ av radkälla anges till Tabell/fråga eller Fältlista, ska den här egenskapen anges till namnet på en tabell eller fråga eller till ett SQL-uttryck som representerar frågan. När egenskapen Typ av radkälla anges till Värdelista ska den här egenskapen innehålla en lista med värden som avgränsas med semikolon.

Bunden kolumn

Ange kolumnen i radkällan som tillhandahåller värdet som ska lagras i uppslagskolumnen. Detta kan vara ett värde från 1 till antalet kolumner i radkällan.

Obs!: Den kolumn som tillhandahåller värdet som ska lagras behöver inte vara samma kolumn som visningskolumnen.

Antal kolumner

Ange hur många kolumner i radkällan som kan visas i uppslagskolumnen. Du väljer vilka kolumner som ska visas genom att ange en kolumnbredd i egenskapen Kolumnbredder.

Kolumnrubriker

Ange om kolumnrubriker ska visas.

Kolumnbredder

Ange kolumnbredden för varje kolumn. Om du inte vill visa en kolumn, till exempel ett ID-nummer, anger du 0 för bredden.

Listrader

Ange antalet rader som ska visas när du visar uppslagskolumnen.

Listbredd

Ange bredden på kontrollen som visas när du visar uppslagskolumnen.

Endast från lista

Ange om en användare kan infoga ett värde som inte finns i listan.

Tillåt flera värden

Ange om uppslagskolumnen ska utnyttja ett flervärdesfält och om flera värden ska kunna väljas.

Mer information om uppslagsfält med flera fält finns i artikeln Guide till flervärdesfält.

Tillåt redigering av värdelistor

Ange om du kan redigera objekten i en uppslagskolumn som baseras på en värdelista. När den här egenskapen anges till Ja, och du högerklickar på ett uppslagsfält som baseras på en enskild kolumnvärdelista, visas menyalternativet Redigera listobjekt. Om uppslagsfältet har fler än en kolumn ignoreras den här egenskapen.

Redigeringsformulär för listobjekt

Ange ett befintligt formulär som ska användas och där du kan redigera listobjektet i ett uppslagskolumn som baseras på en tabell eller fråga.

Visa endast värden i radkälla

Visa enbart de värden som matchar den aktuella radkällan när Tillåt flera värden anges till Ja.

Det bundna värdet i en uppslagskolumn bestäms av egenskapen Bunden kolumn. Visningsvärdet i en uppslagskolumn är den kolumn eller de kolumner som representeras i egenskapen Kolumnbredder och har nollbredd.

Överst på sidan

Använda Uppslagsguiden

Uppslagsguiden startar i följande fall: när du skapar en uppslagskolumn i databladsvyn, när du drar ett fält från fönstret Fältlista till en tabell som är öppen i databladsvyn och när du markerar Uppslagsguiden i kolumnen Datatyp i designvyn. Guiden leder dig genom de steg som behövs för att skapa en uppslagskolumn och anger automatiskt lämpliga egenskaper som matchar dina val. Guiden skapar också tabellrelationer och index, där det behövs.

När guiden startar måste du bestämma om uppslagskolumnen ska baseras på en tabell eller fråga, eller på en lista med värden som du anger. För det mesta ska du använda en tabell eller fråga som datakälla om databasen är designad på rätt sätt och informationen är uppdelad i ämnesbaserade tabeller.

Sida i Uppslagsguiden där du väljer tabell/fråga eller värdelista

Tabell- eller frågebaserad uppslagskolumn

Om du väljer alternativet Jag vill att min uppslagskolumn ska slå upp värdena i en tabell eller fråga. och klickar på Nästa visas en lista med tabeller som kan tillhandahålla värden för uppslagskolumnen. Om du bara vill visa tabeller klickar du på Tabeller. Om du bara vill visa frågor klickar du på Frågor. Om du vill visa både tabeller och frågor klickar du på Båda. Klicka på Nästa när du har valt en tabell eller fråga.

Sida i Uppslagsguiden som visar tabeller och frågor som du kan välja

Uppslagsguiden visar tillgängliga fält från tabellen eller frågan. För varje fält som du vill ta med i uppslagskolumnen klickar du i fältet och sedan på större än-knappen (>), så att fältet flyttas till listan Markerade fält. När du gör ett val i uppslagskolumnen ska du markera de fält som ska vara synliga förutom det fält som du ska tillhandahålla värdet som lagras. Klicka på Nästa när du är klar.

Sida i Uppslagsguiden där du väljer fält

Uppslagsguiden visar en sida där du kan ange ett eller flera fält som du kan använda för att sortera uppslagskolumnen. Det är valfritt att sortera. Klicka på Nästa när du är klar.

Sida i Uppslagsguiden där du kan ange sorteringsordning

Du kan justera bredden på kolumnerna som ska visas i uppslagskolumnen. Om du minskar bredden på ett fält så att det inte längre syns, visas det inte i uppslagskolumnen. Du kan till exempel använda den här funktionen om du vill förhindra att en ID-kolumn visas. Klicka på Nästa när du är klar.

Sida i Uppslagsguiden där du justerar bredden på kolumner

När du väljer en rad i uppslagskolumnen kan du lagra ett värde från den raden i databasen eller använda värdet senare när du utför en åtgärd. På den här sidan i guiden, som visas i bilden nedan, kan du välja fältet som tillhandahåller det värdet. Du ska välja ett fält som unikt identifierar raden. Primärnyckelfältet för källtabellen är ofta ett bra val. Klicka på Nästa när du är klar.

Sida i Uppslagsguiden där du väljer det bundna värdet

På den sista sidan i Uppslagsguiden ska du skriva ett namn på uppslagskolumnen, som sedan blir namnet på fältet i tabellen.

Den sista sidan i Uppslagsguiden

Om du vill tillåta att fler än ett värde väljs när uppslagskolumnen visas, och sedan lagra flera värden, markerar du kryssrutan Tillåt flera värden. Observera att uppslagskolumnen ändras till ett flervärdesfält när du markerar den här kryssrutan.

Mer information om flervärdesfält finns i artiklarna Guide till flervärdesfält och lägga till eller ändra en uppslagskolumn som du kan lagra flera värden.

Värdelistbaserad uppslagskolumn

Om du väljer alternativet Jag skriver värdena själv och sedan klickar på Nästa visas ett rutnät i Uppslagsguiden där du kan skriva värden för uppslagskolumnen.

Rutnät i Uppslagsguiden där du kan skriva värden

Först anger du antalet kolumner som du vill ta med i uppslagskolumnen. Skriv sedan värdena i rutnätet. Du kan justera bredden på kolumnerna som ska visas i uppslagskolumnen. Om du minskar bredden på ett fält så att det inte längre syns, visas det inte i uppslagskolumnen. Klicka på Nästa när du är klar.

När du väljer en rad i uppslagskolumnen kan du lagra ett värde från den raden i databasen eller använda värdet senare när du utför en åtgärd. På den här sidan i guiden, som visas i bilden nedan, kan du välja fältet som tillhandahåller det värdet. Du ska välja ett fält som unikt identifierar raden. Klicka på Nästa när du är klar.

Sida i Uppslagsguiden där du väljer det bundna värdet

På den sista sidan i Uppslagsguiden ska du skriva ett namn på uppslagskolumnen, som sedan blir namnet på fältet i tabellen. Om du vill tillåta att fler än ett värde välj s när uppslagskolumnen visas, och sedan lagra flera värden, markerar du kryssrutan Tillåt flera värden. Observera att uppslagskolumnen ändras till ett flervärdesfält när du markerar den här kryssrutan.

Den sista sidan i Uppslagsguiden

Mer information om uppslagsfält med flera fält finns i artiklarna Guide till flervärdesfält eller lägga till eller ändra en uppslagskolumn som du kan lagra flera värden.

Överst på sidan

Ändra en uppslagskolumn

Om du vill ändra en uppslagskolumn kan du öppna tabellen i designvyn och ändra egenskaper för uppslagsfält. Information om egenskaper för uppslagsfält finns i avsnittet Introduktion till egenskaper för uppslagsfält. Om min uppslagskolumn baseras på en värdelista och egenskapen Tillåt värdelistor anges till Ja, kan du redigera listobjekt i databladsvyn eller formulärvyn. Du kan redigera listobjekt i databladsvyn eller formulärvyn:

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på tabellen eller formuläret som innehåller flervärdesfältet.

  Tabellen öppnas i databladsvyn eller så öppnas formuläret i formulärvyn.

 4. Högerklicka på uppslagskolumnen och klicka på Redigera listobjekt på snabbmenyn.

 5. Ändra värdelistan och klicka på OK.

Överst på sidan

Omvandla ett fält till en uppslagskolumn

Om du vill omvandla ett befintligt fält till en uppslagskolumn öppnar du tabellen som innehåller fältet du vill omvandla i designvyn, klickar i kolumnen Datatyp för fältet, klickar på den nedrullningsbara listrutan och markerar Uppslagsguiden. Skapa sedan uppslagskolumnen genom att följa anvisningarna i guiden.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill lägga till uppslagskolumnen och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 4. Leta reda på fältet som du vill omvandla till en uppslagskolumn.

 5. Klicka sedan i en cell i kolumnen Datatyp för den raden, klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan och markera Uppslagsguiden.

  Uppslagsguiden startar.

  Sida i Uppslagsguiden där du väljer tabell/fråga eller värdelista

 6. På den första sidan i Uppslagsguiden anger du om du vill basera uppslagskolumnen på värdena i en tabell eller fråga, eller på en lista med värden som du skriver.

  Den vanligaste typen av uppslagskolumn är en som visar värden som slås upp från en relaterad tabell eller fråga.

 7. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna för att slutföra guiden. Mer information om hur du slutför guiden finns i avsnittet använda Uppslagsguiden.

När du klickar på Slutför skapas en uppslagskolumn där fältegenskaperna baseras på de val du har gjort i Uppslagsguiden. Du kan visa fältegenskaper längst ned i designvyn under Fältegenskaper. Om du vill visa egenskaper som gäller speciellt för uppslagskolumnen klickar du på fliken Uppslag.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×