Lägga till eller ändra en tabells primärnyckel i Access

Lägga till eller ändra en tabells primärnyckel i Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En primärnyckel är ett fält eller en uppsättning fält med värden som är unika i en tabell. Värden för nyckeln kan användas för att referera till hela poster eftersom varje post har ett annat värde för nyckeln. Varje tabell kan endast ha en primärnyckel. Access kan skapa ett primärnyckelfält åt dig automatiskt när du skapar en tabell eller anger du de fält som du vill använda som primärnyckel. Den här artikeln förklaras hur och varför du använder primärnycklar.

Om du vill ange primärnyckeln för en tabell öppnar du tabellen i designvyn. Markera fältet eller fälten som du vill använda och klicka sedan på Primärnyckel i menyfliksområdet.

Obs!: I den här artikeln är avsedd för användning med Access-skrivbordsdatabaser. Access hanterar automatiskt primärnycklar för nya tabeller i Access-webbprogram och webbdatabaser. Även om det är möjligt att åsidosätta de här automatiserade primärnycklar rekommenderar inte vi att du.

Artikelinnehåll

Översikt över primärnycklar i Access

Ange primärnyckeln med hjälp av befintliga fält i Access

Ta bort en primärnyckel

Ändra primärnyckeln i Access

Ytterligare information

Översikt över primärnycklar i Access

Access används primärnyckelfält för att snabbt koppla data från flera tabeller och kombinera data på ett meningsfullt sätt. Du kan använda primärnyckelfälten i andra tabeller som ska gå tillbaka till den tabell som är källan till primärnyckeln. I dessa tabeller kallas fälten sekundärnycklar. Ett fält för kund-ID i tabellen Kunder kan till exempel också visas i tabellen Order. I tabellen kunder är primärnyckeln. I tabellen Order kallas en sekundärnyckel. En sekundärnyckel enkelt uttryckt är en annan tabells primärnyckel. Mer information finns i grundläggande databasdesign.

Primärnyckel och sekundärnyckel som visas mellan två Access-datablad

1. Primärnyckel

2. Sekundärnyckel

Om du flyttar befintliga data till en databas, kanske du redan har ett fält som du kan använda som primärnyckel. Ett unikt identifikationsnummer, t.ex. ett ID-nummer, ett serienummer eller en kod, fungerar ofta som primärnyckel i en tabell. Exempelvis kanske du har en kundtabell där varje kund har ett unikt kundnummer. Kundnummerfältet är då primärnyckeln.

I Access skapas ett index för primärnyckeln automatiskt, vilket gör att frågor och andra åtgärder kan köras snabbare. Access ser också till att alla poster har ett värde i primärnyckelfältet och att det alltid är unikt.

När du skapar en ny tabell i databladsvyn, skapas en primärnyckel automatiskt i Access och tilldelas ett fältnamn ”-ID” och datatypen Räknare.

Vad krävs för en bra primärnyckel?

En bra kandidat för en primärnyckel har flera egenskaper:

 • Den identifierar varje rad unikt

 • Den är aldrig tom eller har värdet null, utan innehåller alltid ett värde

 • Det värde som den innehåller ändras sällan (eller helst aldrig)

Om du inte kan identifiera en bra nyckel, skapa ett Räknare-fält ska användas som nyckeln. Ett Räknare-fält skapas automatiskt ett värde för själva om varje post sparas först. Ett Räknare-fält uppfyller därför alla tre egenskaper för en bra primärnyckel. Mer information om hur du lägger till ett Räknare-fält finns i artikeln lägga till ett Räknare-fält som primärnyckel.

Räknare-primärnyckel med beteckningen ID i tabelldesignvyn i Access

Ett Räknare-fält fungerar som en bra primärnyckel.

Exempel på dåliga primärnycklar

Alla fält som saknar en eller flera av egenskaperna för en bra kandidat är ett dåligt val av primärnyckel. Här följer några exempel på fält som skulle vara dåliga primärnycklar för en kontakttabell, samt orsaker till varför de skulle vara dåliga val.

Dålig primärnyckel

Orsak

Personnamn

Är inte alltid unika och kan komma att ändras.

Telefonnummer

Kommer troligen att ändras.

E-postadress

Kommer troligen att ändras.

Postnummer

Fler än en person kan ha samma postnummer.

Kombinationer av information och tal

Informationsdelen kan komma att ändras, vilket skulle innebära stora krav på underhåll. De kan också skapa förvirring om informationsdelen upprepas som ett separat fält. Exempelvis skulle kombinationen av orten och ett löpnummer (t.ex. STOCKHOLM0579) vara ett dåligt val om orten också lagras som ett fält.

Personnummer

 • Personlig information vars hantering omfattas av lagen.

 • Vissa personer kan sakna personnummer

 • En person kan t.ex. gå från ett samordningsnummer till ett fast personnummer

Sammansatta nycklar: använda en kombination av flera fält som primärnyckel

I vissa fall kanske vill du använda två eller fler fält i en tabell som primärnyckel. Tabellen Orderdetaljer som lagrar radobjekt för order kan till exempel använda två fält i primärnyckeln: Order-ID och produkt-ID. En nyckel som har mer än ett fält kallas en sammansatt nyckel.

Ange primärnyckeln med hjälp av befintliga fält i Access

För att en primärnyckel ska fungera bra måste fältet unikt identifiera varje rad, det får aldrig innehålla ett tomt värde eller null-värde och sällan (helst aldrig) ändras. Så här anger du primärnyckeln:

 1. Öppna den databas som ska ändras.

 2. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill ange primärnyckeln och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tips: Om navigeringsfönstret inte visas kan du visa det genom att trycka på F11.

 3. Markera det eller de fält som du vill använda som primärnyckel.

  När du vill markera ett fält klickar du på radväljaren för önskat fält.

  Om du vill markera mer än ett fält att skapa en sammansatt nyckel håller du ned CTRL och klicka sedan på radväljaren för varje fält.

 4. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Gruppen Verktyg på fliken Design

  En nyckelindikator infogas till vänster om fältet eller fälten som du anger som primärnyckel.

Ta bort en primärnyckel i Access

När du tar bort primärnyckeln, kommer det fält eller de fält som tidigare fungerade som primärnyckel inte längre att identifiera någon post.

När du tar bort primärnyckeln tas inte fälten bort från tabellen, men det index som har skapats för primärnyckeln tas bort.

 1. Innan du kan ta bort en primärnyckel, måste du se till att det inte delta i valfri tabellrelationer. Om du försöker ta bort en primärnyckel som är en del av en eller flera relationer visas en varning om att du måste först ta bort relationerna.

  Om du vill ta bort en Tabellrelation gör du så här:   

  1. Om tabellerna som ingår i tabellrelationen är öppna, stänga dem. Du kan inte ta bort en Tabellrelation mellan öppna tabeller.

  2. På den Databasverktyg med TABB-tangenten, i den gruppen relationer klickar du på relationer.

   Bild av menyfliksområdet i Access

  3. Om tabellerna som ingår i tabellrelationen inte är visas klickar du på den Design med TABB-tangenten, i den gruppen relationer klickar du på Visa tabell.

  4. Markera de tabeller du lägger till i den dialogrutan Visa tabell och klicka sedan på Lägg till och klicka på Stäng.

   Fliken för menyfliksområdesdesign, gruppen Relationer

  5. Klicka på tabellrelationslinjen för den tabellrelation som du vill ta bort (radens text blir fetstilt när den markeras) och tryck sedan på DEL.

  6. På den Design med TABB-tangenten, i den relationer gruppera klickar du på Stäng.

 2. När du har tagit bort relationerna i navigeringsfönstret högerklickar du på den tabell där du vill ta bort primärnyckeln och klickar sedan på Design.

  Tips: Om navigeringsfönstret inte visas kan du visa det genom att trycka på F11.

 3. Klicka på radväljaren för den aktuella primärnyckeln.

  Om primärnyckeln består av ett enstaka fält, klickar du på radväljaren för det fältet.

  Om primärnyckeln består av flera fält, klickar du på radväljaren för valfritt fält i primärnyckeln.

 4. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Nyckelindikatorn tas bort från fältet eller fälten som tidigare användes som primärnyckel.

Obs!: När du sparar en ny tabell utan att ange någon primärnyckel, uppmanas du att skapa en i Access. Om du väljer Ja skapas ett ID-fält med datatypen Räknare och som tillhandahåller ett unikt värde för varje post. Om tabellen redan innehåller ett fält av typen Räknare, används det fältet som primärnyckel.

Ändra primärnyckeln i Access

Om du bestämmer dig för att ändra en tabells primärnyckel gör du det så här:

 1. Ta bort den befintliga primärnyckeln genom att följa anvisningarna i avsnittet Ta bort primärnyckeln.

 2. Ange primärnyckeln genom att följa anvisningarna i avsnittet Ange primärnyckeln.

Ytterligare information

Mer information om databasdesign och välja en lämplig primärnyckel finns i artiklarna:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×