Lägga till eller ändra en fortsättningsanteckning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fortsättningsanteckningar hjälper en läsare genom de olika länkade eller sammankopplade textrutorna i en berättelse genom att du kan lägga till anteckningar som Forts. på sidan 2 eller Forts. från sidan 1. Du kan anpassa fortsättningsanteckningar genom att skriva in annan text eller ändra format på dem så att de passar bättre in i layouten i publikationen.

I den här artikeln beskrivs fortsättningsanteckningar. Länkar till mer information om hur du skapar textrutor, flödar text till flera textrutor eller kopplar textrutor finns under rubriken Se även.

Vad vill du göra?

Lägga till ett meddelande till en artikel

Ta bort ett meddelande från en textruta

Ändra texten i ett meddelande

Ändra format på ett meddelande

Ändra format på flera meddelanden i en publikation

Lägga till en anteckning i en artikel

Varje fortsättningsanteckning måste infogas manuellt i varje textruta. Du kan också lägga till en anteckning av typen Forts. från sidan i en kopplad textruta även om du inte använder anteckningen Forts. på sidan i den första textrutan.

Forts. på sidan     Den här anteckningen visas i den första textrutan i en serie kopplade textrutor.

Forts. från sidan     Den här anteckningen visas i en textruta som den föregående textrutan är kopplad till.

Viktigt!: Det måste finnas text i två eller fler kopplade textrutor på separata sidor innan fortsättningsanteckningar visas.

Lägga till en anteckning

 1. Högerklicka på en kopplad textruta.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan för den Forts.-anteckning som du vill lägga till under Autopassning av text.

 4. Klicka på OK.

 5. Upprepa steg 1 till 4 för varje kopplad textruta i serien.

Överst på sidan

Ta bort en anteckning från en textruta

 1. Högerklicka på en kopplad textruta.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Avmarkera kryssrutan för den Forts.-anteckning som du vill ta bort under Autopassning av text.

Överst på sidan

Ändra texten i en anteckning

 1. Gör önskade ändringar i fortsättningsanteckningen i textrutan.

  Infoga ett sidnummer som saknas genom att klicka på SidnummerInfoga-menyn.

 2. Upprepa detta för varje anteckning som du vill ändra.

Överst på sidan

Ändra format på en anteckning

 1. Markera texten i en fortsättningsanteckning.

 2. Klicka på FormatmallarFormat-menyn.

 3. Peka på Forts-på text eller Forts-från text i åtgärdsfönstret Formatmallar och klicka sedan på nedpilen som visas bredvid formatmallens namn.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj de alternativ du vill använda i dialogrutan Ändra formatmall.

Överst på sidan

Ändra format på flera anteckningar i en publikation

 1. Välj text som har formatet som du vill använda i alla anteckning i vilken fortsättningsanteckning som helst.

 2. Klicka på FormatmallarFormat-menyn.

 3. Peka på Forts-på text eller Forts-från text i åtgärdsfönstret Formatmallar och klicka sedan på nedpilen som visas bredvid formatmallens namn.

 4. Klicka på Uppdatera enligt markering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×