Lägga till eller ändra en form i Office för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du lägger till en form i ett dokument kan ändra du den genom att lägga till kopplingslinjer, ändra format, lägga till en spegelbild, ändra färg och använda en mängd andra effekter som skuggor, ljussken och 3D.

Lägga till en form

 1. På fliken Infoga klickar du på figurer, peka på någon av figurtyperna och klicka sedan på den figur som du vill använda.

  Knappen figurer på fliken Infoga

 2. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

Lägga till en linjekoppling mellan två former

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. Klicka på figurer på fliken Infoga och klicka sedan på det linjeformat du vill använda under linjer.

  Markera en rad på former-menyn

 2. Håll ned musknappen och rita en linje på valfri plats, så att två figurer kopplas ihop.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

 3. Om du vill gruppera linje och figur tillsammans så att de behandlas som ett enskilt objekt, håller du ned SKIFT, klicka på kopplingen och varje form som den är ansluten till, högerklicka och klicka sedan på Gruppera > Gruppera.

Ändra Figurformat

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Figurformat.

 2. Klicka på det format du vill använda i gruppen Figurformat.

  Alternativen i gruppen Figurformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Lägga till en reflektion, ljussken, skugga, 3D- eller andra effekter

 1. Klicka på figuren och klicka sedan på fliken Figurformat.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat, peka på en effektkategori och klicka sedan på den effekt du vill använda.

  Alternativ på menyn Figureffekter

Ändra färg på en figur

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Figurformat.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyllning för figur att välja nya alternativ för Autofyll eller på pilen bredvid Kontur så här ändrar du alternativ för figur linje i gruppen Figurformat.

Ändra transparensen för en form

 1. Fönstret formatera på fliken Figurformat.

  Knappen Formatfönster

 2. Klicka på fliken fyllning och linje i rutan Formatera figur och klicka sedan på fyllning eller linje.

 3. Dra skjutreglaget för Transparens om du vill uppnå den effekt du vill ha.

  Rutan Formatera figur

Se även

Ändra storlek på ett objekt

Beskär en bild

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Justera objekt

Gruppera eller dela upp objekt

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gör något av följande:

Lägga till en form

 1. Start under fliken Infoga, klicka på Figurer, peka på någon av figurtyperna och klicka sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

Lägga till en linjekoppling mellan två figurer

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. På fliken Start under Infoga klickar du på Figur, pekar på Linjer och kopplingar och sedan på det linjeformat du vill använda.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. Håll ned musknappen och rita en linje på valfri plats, så att två figurer kopplas ihop.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

 3. Om du vill gruppera linjen och figuren tillsammans så att de hanteras som ett objekt håller du ned Skift, klickar på kopplingen och de figurer den är kopplad till. På fliken Format, under Ordna klickar du på Grupp  Knappen Gruppera , och sedan på Gruppera.

Ändra figurformat

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Lägga till en reflektion, skugga, ljussken, 3D- eller andra effekter

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på Effekter pekar på en effekt och klickar på den effekt du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

Göra en figurfärg ljusare eller mer transparent

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat flyttar du skjutreglaget Transparens till höger om du vill göra figurfärgen ljusare.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Obs!: Om du flyttar reglaget hela vägen till höger blir figuren helt genomskinlig och verkar inte ha någon färg alls.

Omvandla en figur till en annan

 1. Klicka på den form som du vill omvandla till en annan.

 2. Gå till fliken SmartArt. Under Redigera SmartArt klickar du på Figur pekar på valfri figurtyp och klickar sedan på den figur du vill använda istället.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ta bort en figur

 • Klicka på den figur du vill ta bort och gå till verktygsfältet Standard. Klicka på Klipp ut   Knappen Klipp ut .

Se även

Ändra storlek på ett objekt

Beskär en bild

Justera objekt

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Lägga till eller ändra fyllningsfärg

PowerPoint

Gör något av följande:

Lägga till en form

 1. Start under fliken Infoga, klicka på Figurer, peka på någon av figurtyperna och klicka sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

Lägga till en linjekoppling mellan två figurer

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. På fliken Start under Infoga klickar du på Figur, pekar på Linjer och kopplingar och sedan på det linjeformat du vill använda.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. Håll ned musknappen och flytta muspekaren över den första figuren tills storlekshandtagen blir röda. Rita sedan från ett av de röda storlekshandtagen till ett av de röda storlekshandtagen på den andra figuren.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

 3. Om du vill gruppera linjen och figuren tillsammans så att de hanteras som ett objekt håller du ned Skift, klickar på kopplingen och de figurer den är kopplad till. På fliken Format, under Ordna klickar du på Grupp  Knappen Gruppera , och sedan på Gruppera.

Ändra figurformat

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. På fliken Start, under Format klickar du på Snabbformat och klickar på det format du vill ha.

  Fliken Start i PowerPoint, gruppen Format

Lägga till en reflektion, skugga, ljussken, 3D- eller andra effekter

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. På fliken Start, under Format klickar du på Snabbformat, pekar på en effekt och klickar på den effekt du vill ha.

  Fliken Start i PowerPoint, gruppen Format

Göra en figurfärg ljusare eller mer transparent

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat flyttar du skjutreglaget Transparens till höger om du vill göra figurfärgen ljusare.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Obs!: Om du flyttar reglaget hela vägen till höger blir figuren helt genomskinlig och verkar inte ha någon färg alls.

Omvandla en figur till en annan

 1. Klicka på den form som du vill omvandla till en annan.

 2. Gå till fliken SmartArt. Under Redigera SmartArt klickar du på Figur pekar på valfri figurtyp och klickar sedan på den figur du vill använda istället.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ta bort en figur

 • Klicka på den figur du vill ta bort och gå till verktygsfältet Standard. Klicka på Klipp ut   Knappen Klipp ut .

Se även

Justera objekt

Beskär en bild

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Lägga till eller ändra fyllningsfärg

Excel

Gör något av följande:

Lägga till en form

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller göm mediebläddraren  Knappen Mediebläddare .

 2. Klicka på Figurer Fliken Former och välj Alla figurer.

 3. Klicka på den figur du vill lägga till.

 4. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

Lägga till en linjekoppling mellan två figurer

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller göm mediebläddraren  Knappen Mediebläddare .

 2. Klicka på Figurer Fliken Former och välj Linjer och kopplingar.

 3. Klicka på det linjeformat du vill använda.

 4. Håll ned musknappen och flytta muspekaren över den första figuren tills storlekshandtagen blir röda. Rita sedan från ett av de röda storlekshandtagen till ett av de röda storlekshandtagen på den andra figuren.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

 5. Om du vill gruppera linjen och figuren tillsammans så att de hanteras som ett objekt håller du ned Skift, klickar på kopplingen och de figurer den är kopplad till. På fliken Format, under Ordna klickar du på Grupp  Knappen Gruppera , och sedan på Gruppera.

Ändra figurformat

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Lägga till en reflektion, skugga, ljussken, 3D- eller andra effekter

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på Effekter pekar på en effekt och klickar på den effekt du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

Göra en figurfärg ljusare eller mer transparent

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat flyttar du skjutreglaget Transparens till höger om du vill göra figurfärgen ljusare.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Obs!: Om du flyttar reglaget hela vägen till höger blir figuren helt genomskinlig och verkar inte ha någon färg alls.

Omvandla en figur till en annan

 1. Klicka på den form som du vill omvandla till en annan.

 2. Gå till fliken SmartArt. Under Redigera SmartArt klickar du på Figur pekar på valfri figurtyp och klickar sedan på den figur du vill använda istället.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ta bort en figur

 • Klicka på den figur du vill ta bort och gå till verktygsfältet Standard. Klicka på Klipp ut   Knappen Klipp ut .

Se även

Justera objekt

Beskär en bild

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Lägga till eller ändra fyllningsfärg

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×