Lägga till dynamiskt innehåll på en sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa dynamiska vyer av ett innehåll med hjälp av en Webbdel för innehållsfråga. I frågan definierar du vilket innehåll som ska visas och hur innehållet ska presenteras på sidan.

Artikelinnehåll

Vad är innehållsfråga?

Skapa en fråga

Anpassa datapresentation

Vad är en innehållsfråga?

En innehållsfråga är en webbdel som visar en dynamisk uppsättning objekt. Du skapar innehållsfrågan i webbläsaren och anger med hjälp av den vilka objekt som ska visas. Du kan också ange presentationsalternativ och bestämma hur objekten ska visas på den färdiga sidan.

När du använder en innehållsfråga hämtas alltid den mest aktuella versionen av objekten som betraktaren har behörighet att se. Frågan körs så snart som sidan den finns på visas. Om nytt innehåll läggs till och detta innehåll uppfyller villkoren i frågan visas det automatiskt.

Obs!: En fördröjning på några få minuter kan dock uppstå innan nytt innehåll visas.

När du har lagt till en webbdel för innehållsfråga på en sida måste du redigera webbdelen om du vill ändra vilka objekt som visas eller hur de visas. Klicka på Redigera i webbdelens övre högra hörn och sedan på Ändra delad webbdel. Ett nytt åtgärdsfönster med innehållsfrågans inställningar öppnas.

Det finns fem inställningskategorier:

 • Fråga      Använd de här inställningarna för att skapa frågan. Mer information om dessa inställningar finns i avsnittet Skapa en fråga.

 • Presentation      Använd de här inställningarna för att anpassa presentation av de objekt som ska hämtas av frågan. Mer information om dessa inställningar finns i avsnittet Anpassa data presentationen.

 • Utseende      Använd de här inställningarna för att justera utseendet på webbdelen själva. Du kan ändra rubrik, höjd, bredd och chrome (design och navigering element som ram webbdelen) för webbdelen genom att ändra de här inställningarna. Mer information om dessa inställningar finns i artikeln Anpassa webbdelar.

 • Layout      Använd de här inställningarna om du vill justera layouten för webbdelen. Du kan ändra om webbdelen är synlig, om det är enkelriktad (vänster till höger, höger till vänster eller ingetdera), som zon webbdelen visas i (upp, vänstra kolumnen eller högra kolumnen) och Zonindex för webbdelen. Mer information om dessa inställningar finns i artikeln Anpassa webbdelar.

 • Avancerade      Använd de här inställningarna för att justera en mängd olika alternativ för mer avancerad webbdel. Mer information om dessa inställningar finns i artikeln Anpassa webbdelar.

Överst på sidan

Skapa en fråga

Med följande inställningar för Fråga anger du vilket innehåll frågan ska hämta.

 • Källa      Med hjälp av den här inställningen anger du frågans omfattning. Inställningen är obligatorisk och du kan välja mellan tre alternativ:

  • Visa objekt från alla webbplatser i webbplatssamlingen      Välj det här alternativet om du vill kunna hämta objekt från hela webbplatssamlingen. Detta är standardinställningen.

  • Visa objekt från följande webbplatser och alla underwebbplatser      Välj det här alternativet om du vill begränsa frågan till en särskild del av webbplatssamlingen. Du kan skriva adressen till webbplatsen, men vi rekommenderar att du använder Bläddra. När du klickar på Bläddra öppnas dialogrutan Välj webbplats med en trädvy över webbplatssamlingen. Klicka på den webbplats du vill visa och sedan på OK.

  • Visa objekt från följande lista      Välj det här alternativet om du vill begränsa frågan till en särskild lista eller ett särskilt bibliotek i webbplatssamlingen. Du kan skriva adressen till listan eller biblioteket men vi rekommenderar att du använder Bläddra. När du klickar på Bläddra öppnas dialogrutan Välj lista eller bibliotek för webbdelen med en trädvy över webbplatssamlingen. Om listan eller biblioteket du önskar finns på en särskild webbplats klickar du på plustecknet (+) bredvid webbplatsens namn. Klicka på listan eller biblioteket när dessa visas och sedan på OK.

 • Listtyp      Den här inställningen är obligatorisk. Du kan välja alla listtyper som finns i din webbplatssamling. Standardinställningen är Sidbibliotek. Valet av listtyp avgör vilka listor eller bibliotek inom frågans omfattning som tas med i frågan.

 • Innehållstyp      Det finns två inställningar för innehållstyp: Grupp av innehåll och Innehållstyp. De här inställningarna är valfritt. Du kan använda de här inställningarna för att begränsa frågan till objekt i viss innehållstyper som har definierats för webbplatssamlingen.

 • Anpassa för målgrupp      Detta är en valfri inställning. Om du väljer Anpassa för målgrupp filtreras innehållet som hämtas och sedan visas endast innehåll som är anpassat för den målgrupp som sidvisningen tillhör. Målgruppen definieras för hela systemet och kan inte ändras i webbdelen för innehållsfråga. Den här inställningen anger endast om målgruppen ska beaktas när innehåll hämtas.

  När du väljer Anpassa för målgrupp blir ytterligare en inställning tillgänglig: Visa alltid objekt som inte uttryckligen är anpassade för målgrupp. Om du väljer den här inställningen hämtas allt innehåll som inte uttryckligen är anpassat för en målgrupp, oavsett vem som betraktar sidan. Om du väljer Anpassa för målgrupp utan att välja det andra alternativet, hämtas endast innehåll som uttryckligen är anpassat för en målgrupp.

 • Ytterligare filter      Den här inställningen är valfritt. Du kan använda den här inställningen för att ytterligare begränsa det innehåll som ska hämtas. Välj ett filter, en jämförelseoperator och ange villkoret. Du kan till exempel använda filterfältet Författare, jämförelseoperator Är lika med och kriterium Toni Poe för att begränsa resultatet till objekt som har skapats av Toni Poe.

  Du kan ange upp till tre filter med hjälp av inställningen Ytterligare filter. Om du använder mer än ett filter måste du ange hur dessa ska samverka med hjälp av OCH och ELLER före det andra och det tredje filtret.

Överst på sidan

Anpassa datapresentationen

Använd inställningarna för Presentation om du vill anpassa visningen av det innehåll som hämtas med hjälp av frågan. Alla dessa inställningar är valfria.

 • Gruppering och sortering      Använd de här inställningarna om du vill ordna objekten som hämtas med hjälp av frågan.

  • Gruppera objekt efter      Markera det fält som du vill använda för att dela upp objekten i grupper. Om du vill gruppera objekten utifrån vem som har författat dem, väljer du Författare.

   När du väljer fält att gruppera objekten efter kan du ange om de ska visas i stigande eller fallande ordning med hjälp av alternativen Visa grupper i stigande ordning och Visa grupper i fallande ordning.

  • Antal kolumner      Ange i hur många kolumner du vill ordna objekten. Du kan använda upp till fem kolumner.

  • Sortera objekt efter      Markera ett fält som du vill sortera objekten efter. Om du har grupperat objekten, sorteras de inom grupperna.

   När du väljer fält att sortera objekten efter kan du ange om de ska visas i stigande eller fallande ordning med hjälp av alternativen Visa objekt i stigande ordning och Visa objekt i fallande ordning.

  • Begränsa antalet objekt som ska visas      Du kan begränsa antalet objekt som visas med hjälp av det här alternativet. Om du inte anger någon gräns visas alla objekt som hämtas av frågan, och om många objekt hämtas utökas sidan så att alla kan visas.

 • Format      Använd de här inställningarna om du vill välja format för grupper och objekt.

  • Gruppformat      Välj ett format för grupprubriken. Om du exempelvis grupperar objekten efter författare visas författarens namn som rubrik för varje objektgrupp i det format som du anger med hjälp av den här inställningen.

  • Objektformat      Välj ett format för objekten.

 • Feed      Du kan välja att använda din webbdel för innehållsfråga som en RSS-feed. Då kan sidans besökare prenumerera på webbdelens frågeresultat, så att de alltid får nya objekt när dessa visas, utan att behöva besöka sidan igen. Använd dessa inställningar om du vill ange en rubrik och en beskrivning för en RSS-feed.

  • Feedrubrik      Ange namnet på en RSS-feed. Namnet hjälper prenumeranterna att identifiera en feed i sina RSS-läsare.

  • Feedbeskrivning      Ange en beskrivning för en RSS-feed. Beskrivningen hjälper prenumeranterna att identifiera en feed i sina RSS-läsare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×