Lägga till datadrivna webbritningar i instrumentpanelen med Visio Web Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Viktigt    Vi rekommenderar inte längre att använda Visio Services och Visio Web Access-webbdelen på SharePoint Online. Använd hädanefter Visio Online för att visa Visio-diagram och Visio-kombinationslösningar på webben. Mer information finns i den här artikeln med en översikt över Visio Services i SharePoint Online. I SharePoint Server stöds de här funktionerna fortfarande i enlighet med Microsofts livscykelpolicy.

Former i Visio-diagram kan länkas till data ändras visuellt när underliggande data ändras. En form kan till exempel visa antalet enheter som för närvarande finns vid ett specifikt steg i en process, eller ändra färg när en siffra hamnar över eller under ett angivet tröskelvärde. Med den här typen av visuell datavisning går det snabbt att kontrollera en statusrapport på en instrumentpanel.

Om ett diagram som har publicerats som en webbritning kan du lägga till en Visio Web Access-webbdel som visar diagrammet på en instrumentpanel. Information om hur du publicerar ett diagram i SharePoint som ett webbdiagram finns i Publicera Visio-diagram till ett SharePoint-bibliotek.

Skapa ett dataanslutet webbdiagram

Du måste använda Visio 2010 Professional eller Premium för att skapa diagrammet och länka till data och spara sedan boken som en webbritning. Information om hur du ansluter ett diagram till data finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Processen för att skapa ett diagram och ansluta det till externa datakällor är till stor del samma för webbdiagram som för standarddiagram, men det finns några undantag när det gäller vilka datakällor och diagramtyper som stöds.

Datakällor som stöds

Följande datakällor kan användas som standard:

  • Excel-arbetsböcker som lagras på samma SharePoint-plats

  • SQL Server-tabeller och -vyer (SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • SharePoint-listor

  • Datakällor med OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Microsoft Access-datakällsanslutningar upprätthålls inte när ett diagram publiceras som ett webbdiagram.

Microsoft Excel

Excel-arbetsböcker stöds som datakällor, men arbetsboken måste finnas på samma SharePoint-plats som webbdiagrammet.

Pivotdiagram och tidslinjediagram

Du kan publicera pivotdiagram eller tidslinjediagram som webbdiagram, men de är inte kopplade till datakällorna och kan därmed inte uppdateras.

Felsökning

Du måste kontrollera att alla som använder diagrammet har nödvändig åtkomst till datakällan. Om ett diagram exempelvis använder en SharePoint-lista som en datakälla måste alla som visar diagrammet också ha behörighet att visa datalistan, annars visas inte informationen.

Om det dataanslutna diagrammet inte fungerar som förväntat kanske SharePoint-administratören måste ändra konfigurationen. Administratören hittar information om hur detta görs på Microsoft TechNet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×