Lägga till data i former

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En teckning i Microsoft Visio 2010 kan vara mycket mer än en bild. Det kan också vara ett bra sätt att organisera dina data och hämta dina data i en rapport. Du kan manuellt lägga till data i markerade former, skapa en återanvändningsbar uppsättning data som du kan använda i flera former i teckningen och lägga till data i en originalform.

Meddelanden: 

 • Följande anvisningar gäller för Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 och Microsoft Visio Premium 2010. Om du har Visio Professional 2010 eller Visio Premium 2010 kan du automatiskt importera data från flera olika källor, lägga till dessa data i former och presentera dina data med datagrafik. Om du vill ta reda på vilken version av Visio du har klickar du på Arkiv och sedan på Hjälp och tittar under Produkten är aktiverad.

 • Mer information om hur du importerar data från en extern källa till Visio Professional 2010 eller Visio Premium 2010 finns i avsnittet om att importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser och andra externa källor.

 • Mer information om hur du använder datagrafik i formerna i Visio Professional 2010 eller Visio Premium 2010 finns i avsnittet om att förtydliga informationen med datagrafik.

Vad vill du göra?

Lägga till data i markerade former

Lägga till datafält i markerade former

Lägga till värden i datafälten

Skapa en återanvändbar uppsättning datafält

Lägga till datafält i en originalform

Ta bort ett datafält

Lägga till data i markerade former

Om du vill lägga till data i former som redan finns i ritningen lägger du först till datafälten i formerna och sedan värdena.

Tips: Följande procedur är det enklaste sättet att lägga till data i former. Men om du vill lägga till samma data i flera former bör du Skapa en återanvändbar uppsättning datafält eller lägga till datafält i en originalform.

Vad är skillnaden mellan ett datafält och ett värde?

Ett datafält är en cell med en etikett som kan innehålla värden.

Ett värde är texten eller talen i en cell i en databastabell, ett kalkylblad eller, som i det här fallet, en form.

Här är ett exempel som visar fönstret Formdata med fälten och värdena för en Beslut-form från stencilen Enkelt flödesschema. I det här fallet är fälten Timdebitering, Nätverksåtkomst krävs och Varaktighet för kontrakt, och värdena är SEK49,00, SANT och 3 veckor.

En beslutsform med tre formfält och motsvarande värden

Lägga till datafält i markerade former

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Formdata.
  Fönstret Formdata öppnas.

 2. Markera den eller de former som du vill lägga till data i.

 3. Högerklicka på markeringen, peka på Data på snabbmenyn och klicka på Definiera formdata.

 4. Klicka på Ny i dialogrutan Definiera formdata och gör sedan följande:

  • Ange ett namn för det nya fältet i rutan Etikett.

  • Välj den typ av data som fältet ska innehålla i listan Typ.

  • Välj det format du vill att dina data ska visas i från listan Format.

  • Om du vill ange en uppmaning till någon som lägger till data i fältet anger du den text du vill använda i rutan Ledtext.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till värden i datafälten

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Formdata.
  Fönstret Formdata öppnas.

 2. Markera alla former en i taget och skriv värdena i datafälten i fönstret Formdata.

Obs!: Innehållet i fönstret Formdata visar bara data för den markerade formen.

Överst på sidan

Skapa en återanvändbar uppsättning datafält

Du kan skapa en uppsättning datafält som du kan använda både för former som du sätter in i ritningen vid ett senare tillfälle och för former som redan finns i ritningen.

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Formdata.
  Fönstret Formdata öppnas.

 2. Högerklicka någonstans i fönstret Formdata och klicka sedan på Formdatauppsättningar.

 3. I fönstret Formdatauppsättningar klickar du på Lägg till.

 4. Skriv ett namn för datauppsättningen i dialogrutan Lägg till formdatauppsättning.

 5. Markera Skapa en ny uppsättning och klicka sedan på OK.
  Datauppsättningen visas i kolumnen Namn i fönstret Formdatauppsättningar.

 6. Klicka på den nya datauppsättningen under Namn och klicka sedan på Definiera.

 7. Definiera fälten för formdatauppsättningen i dialogrutan Definiera formdata. Mer information om hur du definierar datafält finns i Lägga till datafält i markerade former.

 8. Om du vill skapa ytterligare ett fält klickar du på Nytt och upprepar föregående steg.

 9. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

 10. Om du vill använda datauppsättningen i markerade former i ritningen väljer du uppsättningen i fönstret Formdatauppsättningar och klickar sedan på Använd.

Obs!: Om du vill se de nya fälten i någon av formerna som du använde dem i markerar du formen och tittar sedan i fönstret Formdata.

Överst på sidan

Lägga till datafält i en originalform

Om du vill lägga till samma uppsättning formdata varje gång du använder en viss form kan du spara tid genom att lägga till datafält i en kopia av originalform. Du kan till exempel lägga till datafält som namn och anställningsnummer i originalet för en personform.

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Formdata.
  Fönstret Formdata öppnas.

 2. Högerklicka på originalformen som du vill lägga till formdata i, peka på Lägg till i Mina former och gör sedan något av följande:

  • Om du vill lägga till originalformen i en ny stencil klickar du på Lägg till i ny stencil.

  • Om du vill lägga till originalformen i en befintlig, egen stencil klickar du på Lägg till i befintlig stencil.

 3. Skriv ett namn för den nya stencilen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

 4. I fönstret Former pekar du på Mer former och sedan på Mina former, and klickar därefter på den stencil som innehåller den kopierade originalformen.

 5. Högerklicka på namnlisten för den nya stencilen och klicka på Redigera stencil på snabbmenyn.

 6. Högerklicka på den form du nyss lagt till i stencilen, peka på Redigera original och klicka på Redigera originalform.

 7. Högerklicka på formen i redigeringsfönstret för formen, peka på Data och klicka på Formdata.

 8. Skriv ett namn för fältet i dialogrutan Definiera formdata och fyll i eventuell övrig information. Du kanske exempelvis vill ändra datatypen eller lägga till en formfråga.

 9. Om du vill skapa ett till fält klickar du på Nytt och upprepar föregående steg.

 10. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

 11. Om du vill stänga redigeringsfönstret för originalformen klickar du på Överlappande i gruppen Fönster på fliken Visa, markerar fönstret för originalformen och klickar sedan på knappen Stäng.

 12. Ett meddelande visas och du tillfrågas om du vill uppdatera formen. Klicka på Ja.

 13. Högerklicka på stencilen i fönstret Former och klicka på Spara.

Överst på sidan

Ta bort ett datafält

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Formdata.
  Fönstret Formdata öppnas.

 2. Markera formen som använder det datafält som du vill ta bort.

 3. Högerklicka någonstans i fönstret Formdata och klicka på Definiera formdata.

 4. Markera det datafält du vill ta bort i dialogrutan Definiera formdata under Egenskaper, och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×