Lägga till data i former

Lägga till data i former

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Former i ett Visio-diagram kan innehålla data. När du markerar en form visas formens data i fönstret Formdata. Detta är praktiskt om du vill lägga till detaljerad information, t.ex. om stegen i en process eller komponenterna i ett nätverksdiagram, utan att fylla huvuddiagrammet med text.

Du kan också länka former till data i en extern datakälla i Visio Professional. Finns i följande artiklar beroende på din version av Visio.

Lägga till data i markerade former

Om du vill lägga till data i former som redan finns i ritningen börjar du med att lägga till datafälten i formerna och lägger sedan till värdena.

Lägga till datafält i markerade former

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och sedan klicka på Formdata.

  Detta växlar visningen av åtgärdsfönstret Formdata.

 2. Markera den eller de former som du vill lägga till data i.

 3. Högerklicka på markeringen, peka på Data på snabbmenyn och klicka på Definiera formdata.

 4. Klicka på Nytt i dialogrutan Definiera formdata och gör följande:

  • Ange ett namn för det nya fältet i rutan Etikett.

  • Välj den typ av data som fältet ska innehålla i listan Typ.

  • Välj hur formens data ska visas genom att välja ett format i listan Format. Formatalternativen ändras beroende på vilken datatyp du valt.

  • Om du vill lägga till ledtext som visas när någon lägger till data i fältet anger du texten i rutan Ledtext. Texten visas när muspekaren placeras över fältet i fönstret Formdata.

 5. Klicka på OK.

Lägga till värden i datafälten

 • Markera varje form en i taget och skriv värdena i datafälten i fönstret Formdata.

  I fönstret Formdata visas bara data för den markerade formen.

Skapa en återanvändbar uppsättning datafält

Du behöver inte skapa datafält för varje form i taget – du kan skapa en uppsättning datafält och tillämpa den på alla markerade former i ritningen och former som du placerar i ritningen senare.

Skapa en återanvändbar uppsättning datafält

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och sedan klicka på Formdata.

  Detta växlar visningen av åtgärdsfönstret Formdata.

 2. Högerklicka någonstans i fönstret Formdata och klicka sedan på Formdatauppsättningar.

 3. Klicka på Lägg till i åtgärdsfönstret Formdatauppsättningar.

 4. Skriv ett namn för datauppsättningen i dialogrutan Lägg till formdatauppsättning.

 5. Välj Skapa en ny uppsättning och klicka sedan på OK.

  Mängd data visas i kolumnen namn i fönstret Formdatauppsättningar.

 6. Markera den nya datauppsättningen och klicka på Definiera.

 7. Definiera fälten för formdatauppsättningen i dialogrutan Definiera formdata.

 8. Om du vill skapa ett till fält klickar du på Nytt.

 9. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

 10. Om du vill lägga till datauppsättningen till markerade former i ritningen markerar du uppsättningen i åtgärdsfönstret Formdatauppsättningar och klicka sedan på Använd.

Om du vill visa de nya fälten i någon av formerna som du har lagt till fälten i, markerar du formen och tittar i fönstret Formdata.

Lägga till datafält i en originalform

Om du vill lägga till samma uppsättning formdata varje gång du använder en viss form kan du spara tid genom att lägga till datafält i en kopia av originalform. Du kan till exempel lägga till datafält som namn och anställningsnummer i originalet för en personform.

Skapa en kopia av formen på en egen stencil

 1. Högerklicka på originalformen i fönstret Former, peka på Lägg till i Mina former och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till originalformen i en ny stencil klickar du på Lägg till i ny stencil.

  • Om du vill lägga till originalformen i en befintlig, egen stencil klickar du på Lägg till i befintlig stencil.

 2. Skriv ett namn för den nya stencilen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

 3. Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilen som innehåller den kopierade originalformen.

Du kan redigera den nya originalformen i den egna stencilen

 1. Högerklicka på namnlisten för den nya stencilen och klicka sedan på Redigera Stencil på snabbmenyn.

 2. Högerklicka på den form du nyss lagt till i stencilen, peka på Redigera original och klicka på Redigera originalform.

 3. Högerklicka på formen i redigeringsfönstret för formen, peka på Data och klicka på Formdata.

 4. Skriv ett namn för fältet i dialogrutan Definiera formdata och fyll i eventuell övrig information. Du kanske exempelvis vill ändra datatypen eller lägga till en formfråga.

 5. Om du vill skapa ett till fält klickar du på Nytt och upprepar föregående steg.

 6. När du har definierat alla datafält klickar du på OK.

 7. Stäng originalformens redigeringsfönster genom att klicka på Överlappande i gruppen Fönster på fliken Visa, klicka på fönstret för originalformen och klicka på knappen Stäng (X) i det övre hörnet.

 8. Ett meddelande visas och du tillfrågas om du vill uppdatera formen. Klicka på Ja.

 9. Högerklicka på stencilen i fönstret Former och klicka på Spara.

Ta bort ett datafält

 1. Markera formen som använder det datafält som du vill ta bort.

 2. Högerklicka någonstans i fönstret Formdata och klicka på Definiera formdata.

 3. Markera det datafält som du vill ta bort under Egenskaper i dialogrutan Definiera formdata, klicka på Ta bort och sedan på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×