Lägga till dagar till ett datum

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda formel i Microsoft Office InfoPath 2007 för att automatiskt lägga till ett angivet antal dagar till ett datum i en kontroll i en formulärmall.

Den här artikeln beskrivs hur du lägger till ett angivet antal dagar till ett datum och visa resultatet i en kontroll i ett formulär med hjälp av funktionerna addDays och dag .

I den här artikeln

Vad är en formel?

Steg 1: Infoga en datumväljare som visar dagens datum som standard

Steg 2: Infoga en textruta som innehåller funktionen addDays

Steg 3: Ändra hur datum visas i textrutan

Vad är en formel?

En formel är ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer som används för att beräkna och visa andra värden. Formler kan användas för att göra följande:

 • Beräkna matematiska värden från värden som du anger när du utformar formulärmallen eller värden som användaren anger på kontroller när de fyller i formulär som baseras på din formulärmall...

 • Visa vissa datum och tider.

 • Visa värden som användaren anger i en kontroll i en annan kontroll.

 • Ange standardvärdet för ett fält eller en kontroll.

 • Kör en regel baserat på ett värde som beräknas med hjälp av en formel.

Varje XPath-uttryck som används i en formel är en kombination av värden, funktioner och operatorer som utvärderas till ett enda värde. En formel kan innehålla flera uttryck. Du kan se en formel som en mening som består av en eller flera fraser, där varje fras representerar ett uttryck i formeln.

Följande bild visar förhållandet mellan en formel och ett uttryck.

Diagram som visar förhållandet mellan formler och uttryck

En funktion är ett uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning. De värden som används i funktionerna kallas för argument. Du kan använda de vanliga XPath 1.0-funktionerna som ingår i InfoPath, samt vissa InfoPath-specifika funktioner. Länkar till mer information om InfoPath-funktioner i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Steg 1: Infoga en datumväljare som visar dagens datum som standard

Datumväljarkontrollen är är specifikt utformade för att lagra datum. För att kunna lägga till det angivna antalet dagar till ett datum som användaren anger i en kontroll måste du först lägga till en datumväljare i formulärmallen. Sedan kan du skapa en formel som använder funktionen idag för att visa dagens datum i den kontrollen som standard.

 1. Klicka där du vill infoga Väljaren data på formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Datumväljaren under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret kontroller.

 4. Ange dagens datum framför datumväljarkontrollen som du har infogat i din formulärmall.

 5. Dubbelklicka på datumväljarkontrollen som du har infogat.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Ange ett namn för fältet i rutan fältnamn.

  Tips: Det är en bra idé att använda ett namn som beskriver innehållet i fältet. Ett beskrivande namn gör det enklare att förstå för du eller någon annan ändrar formulärmallen formulärmallen. Du kan till exempel skriva dteToday.

 8. Klicka på Använd.

 9. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

 10. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 11. Klicka på datum och tid under kategorier i dialogrutan Infoga funktion och klickar sedan på i dag under funktioner.

Överst på sidan

Steg 2: Infoga en textruta som innehåller funktionen addDays

När du lägger till datumväljarkontrollen och skapa den formel som använder funktionen idag kan du lägga till en textruta i en formulärmall och skapa en formel som använder funktionen addDays .

 1. Klicka där du vill placera textrutan på formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Textruta under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret kontroller.

 4. Skriv 30 dagar senare framför kontrollen för textrutan som du har infogat i din formulärmall.

 5. Dubbelklicka på den textruta som du just infogade.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Skriv ett namn för fältet i rutan fältnamn och klicka sedan på Använd.

  Tips: Det är en bra idé att använda ett namn som beskriver innehållet i fältet. Ett beskrivande namn gör det enklare att förstå för du eller någon annan ändrar formulärmallen formulärmallen. Du kan till exempel skriva txtAdd30Days.

 8. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

 9. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 10. Klicka på datum och tid under kategorier i dialogrutan Infoga funktion och klicka på addDays under funktioner.

 11. Klicka på OK.

 12. Dubbelklicka på den första förekomsten av dubbelklickar du på om du vill infoga fält i rutan formel.

 13. Klicka på dteToday i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

 14. Klicka på den andra förekomsten av dubbelklickar du på om du vill infoga fältet, trycker på DELETE och sedan ange hur många dagar som du vill lägga till dagens datum. Om du vill lägga till 30 dagar till dagens datum kan skriver du till exempel 30.

 15. Klicka på Kontrollera formel om du vill testa att formeln är korrekt.

  Min formel innehåller fel

  Klicka på Visa detaljer i dialogrutan Microsoft Office InfoPath om du vill visa fel i formeln. Här följer några förslag för att lösa dessa fel:

  • Kontrollera att du använder rätt argumenten för funktionen om du använder en funktion i formeln. Vissa funktioner kräver fält eller grupper medan andra funktioner kräver angivna värden som argument. Länkar till mer information om funktionerna finns under Se även.

  • Ta bort och skriva formeln och kontrollera att det skrivs korrekt.

Överst på sidan

Steg 3: Ändra hur datum visas i textrutan

När du lägger du till textrutan och skapa formel om du vill visa det nya datumet kan formatera du hur datum visas i textrutan.

 1. Dubbelklicka på textrutan i formulärmallen.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Format i listan Datatypdatum (date).

 4. Klicka på det visningsformat som du vill använda i listan Visa datumet så här.

  Obs!: Visningsformat med en asterisk uppdateras baserat på användarens systeminställningar.

 5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×