Lägga till dagar till ett datum

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda en formel i Microsoft Office InfoPath 2007 för att automatiskt lägga till ett visst antal dagar till ett datum i en kontroll i formulärmallen.

I den här artikeln lär du dig hur du lägger till ett visst antal dagar till ett datum och visar resultatet i en kontroll i ett formulär med hjälp av funktionerna lägg_till_dagar och idag.

Artikelinnehåll

Vad är en formel?

Steg 1: Infoga en datumväljare som visar dagens datum som standard

Steg 2: Infoga en textruta som innehåller funktionen lägg_till_dagar

Steg 3: Ändra hur datum visas i textrutan

Vad är en formel?

En formel är ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer som används för att beräkna och visa andra värden. Formler kan användas för att göra följande:

 • Beräkna matematiska värden från värden som du anger när du utformar formulärmallen eller värden som användaren anger på kontroller när de fyller i formulär som baseras på din formulärmall...

 • Visa vissa datum och tider.

 • Visa värden som användaren anger i en kontroll i en annan kontroll.

 • Ange standardvärdet för ett fält eller en kontroll.

 • Kör en regel baserat på ett värde som beräknas med hjälp av en formel.

Varje XPath-uttryck som används i en formel är en kombination av värden, funktioner och operatorer som utvärderas till ett enda värde. En formel kan innehålla flera uttryck. Du kan se en formel som en mening som består av en eller flera fraser, där varje fras representerar ett uttryck i formeln.

Följande bild visar förhållandet mellan en formel och ett uttryck.

Diagram som visar förhållandet mellan formler och uttryck

En funktion är ett uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning. De värden som används i funktionerna kallas för argument. Du kan använda de vanliga XPath 1.0-funktionerna som ingår i InfoPath, samt vissa InfoPath-specifika funktioner. Länkar till mer information om InfoPath-funktioner i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Steg 1: Infoga en datumväljare som visar dagens datum som standard

Datumväljaren är avsedd att användas för att lagra datum. Om du vill lägga till ett bestämt antal dagar till ett datum som användaren anger i en kontroll måste du först lägga till en datumväljare i formulärmallen. Därefter kan du skapa en formel som använder funktionen idag för att visa dagens datum i kontrollen som standard.

 1. Klicka i formulärmallen på den plats där du vill infoga datumväljaren.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Datumväljare under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller.

 4. Skriv Dagens datum framför datumväljaren i formulärmallen.

 5. Dubbelklicka på datumväljaren.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Skriv ett namn för fältet i rutan Fältnamn.

  Tips: Det kan vara en bra idé att använda ett namn som beskriver innehållet i fältet. Ett beskrivande namn gör det lättare för dig eller någon som redigerar formulärmallen att förstå hur den fungerar. Du kan till exempel skriva dtmIdag.

 8. Klicka på Verkställ.

 9. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

 10. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 11. Klicka på Datum och tid under Kategorier i dialogrutan Infoga funktion och klicka på idag under Funktioner.

Överst på sidan

Steg 2: Infoga en textruta som innehåller funktionen lägg_till_dagar

När du har lagt till datumväljaren och skapat formeln som inkluderar funktionen idag kan du lägga till en textruta i formulärmallen och skapa en formel med funktionen lägg_till_dagar.

 1. Klicka i formulärmallen på den plats där du vill infoga textrutan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Textruta under Infoga kontroll i åtgärdsfönstret Kontroller.

 4. Skriv 30 dagar senare framför textrutan i formulärmallen.

 5. Dubbelklicka på textrutan.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Skriv ett namn för fältet i rutan Fältnamn och klicka på Verkställ.

  Tips: Det kan vara en bra idé att använda ett namn som beskriver innehållet i fältet. Ett beskrivande namn gör det lättare för dig eller någon som redigerar formulärmallen att förstå hur den fungerar. Du kan till exempel skriva txtPlus30Dagar.

 8. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

 9. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 10. Klicka på Datum och tid under Kategorier i dialogrutan Infoga funktion och klicka på lägg_till_dagar under Funktioner.

 11. Klicka på OK.

 12. Dubbelklicka på den första förekomsten av dubbelklicka om du vill infoga fältet i rutan Formel.

 13. Klicka på dtmIdag i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

 14. Klicka på den andra förekomsten av dubbelklicka om du vill infoga fältet, tryck på DEL och ange hur många dagar du vill addera till dagens datum. Om du till exempel vill lägga till 30 dagar till dagens datum, skriver du 30.

 15. Testa att formeln fungerar genom att klicka på Bekräfta formel.

  Formeln innehåller fel

  Klicka på Visa information i dialogrutan Microsoft Office InfoPath om du vill visa felen i formeln. Nedan följer några rekommendationer om hur du kan åtgärda felen:

  • Om du använder en funktion i formeln kontrollerar du att du använder rätt argument för funktionen. En del funktioner kräver fält eller grupper medan andra kräver särskilda värden som argument. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

  • Ta bort och skriv om formeln för att försäkra dig om att den är rätt skriven.

Överst på sidan

Steg 3: Ändra hur datumet visas i textrutan

När du har lagt till textrutan och skapat formeln för att visa det nya datumet kan du formatera datumet och ange hur det ska visas i textrutan.

 1. Dubbelklicka på textrutan i formulärmallen.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Datum (date) i listan Datatyp och klicka på Format.

 4. Klicka på det format som du vill använda i listan Visa datumet så här.

  Obs!: Visningsformat med en asterisk uppdateras baserat på användarens systeminställningar.

 5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×