Lägga till branschningslogik i en undersökning

Lägga till branschningslogik i en undersökning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du lägger till branschningslogik i en undersökning ändras undersökningen enligt hur deltagarna svarar på vissa frågor. I en undersökning som förgrenar sig visas vissa frågor bara om de är relevanta för deltagarens situation. Om de inte är relevanta får personen svara på en annan uppsättning frågor eller hoppa över de frågorna.

Mer information om hur du skapar undersökningar finns i Skapa en undersökning. Om du vill se hur du tar bort befintliga svarsdata utan att ta bort undersökningen finns i Ta bort alla data från en befintlig undersökning.

Uppdaterad 10 maj 2017 tack vare feedbackfrån kunder.

Lägga till branschningslogik i en undersökningsfråga

Innan du börjar lägga till branschningslogik ska du skapa undersökningen och skriva in alla frågor du vill ha med.

 1. Om undersökningen inte redan är öppen klickar du på undersökningens namn i Snabbstart.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Visa webbplatsens innehåll.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Inställningar för   Knappen Office 365-inställningar och sedan klicka på Webbplatsinnehåll, eller klicka på Webbplatsåtgärder   Webbplatsåtgärder-menyn Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på undersökningen.

 2. Leta upp undersökningen, peka på den och klicka på undersökningens namn.

 3. Klicka på UndersökningInställningar-menyn.

  Inställningar för undersökning

 4. Klicka på den fråga du vill lägga till branschningslogik för under Frågor.

 5. Markera den fråga som du vill förgrena svaret till under Branchningslogik. Gör samma sak för varje möjligt svar på frågan.

  Om någon till exempel svarar Ja på en fråga om ägarskap om hemmet kan du förgrena svaret till nästa fråga om att äga ett hus eller en lägenhet. Om deltagaren svarar Nej på den frågan kanske du vill hoppa framåt till en fråga som kommer efter frågorna om att äga sitt hem. Vissa frågetyper har bara alternativet Hoppa till, vilket betyder att deltagaren hoppar till den angivna frågan oavsett svaret. Vid frågetyper som Alternativ och Ja/nej kan du ange ett förgreningsalternativ för varje möjligt svar.

 6. Klicka på OK.

 7. Om du vill infoga ytterligare förgreningar i undersökningen upprepar du steg 3 till 5.

  Meddelanden: 

  • Det går inte att ange ett förgreningsalternativ för varje möjligt svar på frågor av typen Alternativ med visningsalternativet Kryssrutor (tillåt flera val). För den här typen av fråga kan du bara välja alternativet Hoppa till.

  • Om du vill ändra ordning på frågorna i undersökningen bör du utvärdera hur förgreningen påverkas först. Om du ändrar ordning i en undersökning så att frågan efter branschningslogiken placeras före frågan som innehåller branschningslogiken, tas branschningslogiken bort. En fråga kan bara förgrenas till efterföljande frågor.

SharePoint undersökningar tillåter inte du vill avsluta en undersökning före den sista frågan. Men om du skapar en slutliga fråga, till exempel tacka deltagaren och erbjuder ett kommentarsfält av typen skapar du sedan en gren till slutliga fråga från frågor där du vill avsluta undersökningen.

Genom att använda branschningslogik i en undersökning kan du se till så att bara de frågor som är relevanta för en viss deltagare visas.

Som standard visas alla frågor i en undersökning i nummerordning, men du kan göra så att vissa frågor blir överhoppade om de inte är relevanta, eller göra så att fler uppsättningar av frågor visas beroende på hur deltagaren svarar på en förgreningsfråga.

Du kanske vill att frågor om renovering och reparationer bara ska rikta sig till personer som redan äger sitt hus eller sin lägenhet. Då kan du fråga om deltagaren äger sitt hem till exempel, och om svaret är Ja visas frågor om målning, golvläggning och så vidare. Om svaret är Nej går undersökningen vidare till nästa uppsättning frågor.

Undersökningens branschningslogik

Du kan använda många uppsättningar frågor och ha en avancerad branschningsteknik som vägleder deltagaren genom undersökningen. Du kan till exempel visa frågor om aktuella bolån för personer som äger sitt hem och visa frågor om uthyrning till personer som inte äger sitt hem. På följande bild kan du se logiken för många förgreningar.

Branschningslogik för undersökningar

Du kan göra så att undersökningen går vidare till en annan fråga oavsett svaret. På så sätt kommer deltagaren tillbaka till huvudspåret i undersökningen från en förgrening om undersökningen har många förgreningar. På följande bild kan du se hur du implementerar logiken för många förgreningar.

Implementering av undersökningslogik

Om du vill skapa en undersökning ska du börja med att bestämma vilken logik du vill använda för branschningen. Du kanske vill att vissa frågor bara ska visas om någon väljer ett visst svar på den frågan, eller du kanske vill erbjuda två eller fler uppsättningar frågor baserade på svaret.

Om undersökningen är omfattande eller avancerad kan det vara en bra idé att göra en skiss av frågorna och logiken först. Sedan skapar du undersökningen, lägger till frågor och anger var och hur undersökningen ska förgrena sig.

Du kan använda en förgreningsfråga om du vill att undersökningen ska förgrena sig. Förgreningsfrågan avgör vilka ytterligare frågor som ska visas baserat på deltagarens svar på förgreningsfrågan. När du lägger till branschningslogik för en fråga infogas en sidbrytning automatiskt mellan förgreningsfrågan och resten av frågorna.

Obs!: Om du vill ändra ordning på frågorna i undersökningen bör du utvärdera hur förgreningen påverkas först. Om du ändrar ordning i en undersökning så att frågan efter branschningslogiken placeras före frågan som innehåller branschningslogiken, tas branschningslogiken bort. En fråga kan bara förgrenas till efterföljande frågor.

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Var så specifik du kan och berätta exempelvis om SharePoint-version, operativsystem, och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla stegen och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×