Lägga till bildnummer, sidnummer och datum och tid

Du kan lägga till bildnummer, sidnummer för anteckningar, sidnummer för åhörarkopia och datum och tid i presentationen.

Bildsidfot

1. Datum och tid

2. Bildnummer

Obs!: Information om hur du lägger till sidhuvuden och sidfötter finns i Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot på bilder.

Lägga till bildnummer eller sidnummer för anteckningar

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på den första bilden i presentationen i fönstret med miniatyrbilderna till vänster på skärmen.

 3. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Fliken Infoga

 4. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till bildnummer klickar du på fliken Bild och markerar sedan kryssrutan Bildnummer.

  • Om du vill lägga till sidnummer i anteckningar eller åhörarkopior klickar du på fliken Anteckningar och åhörarkopior och markerar kryssrutan Sidnummer.

  Sidhuvud och sidfot – dialogruta

 5. Om du vill lägga till sidnummer i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Ändra siffra på inledningsbilden

Du kan ändra siffran för startbilden, numrera bara en bild eller utelämna bildnummer på den första bilden. Gör så här:

 1. Klicka på Bildstorlek > Anpassad bildstorlek i gruppen Anpassa på fliken Design.

 2. Välj ett startnummer i listrutan Numrera bilder från i rutan Bildstorlek.

Överst på sidan

Så här numrerar du enbart en bild eller alla utom den första bilden

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Fliken Infoga

 2. Klicka på fliken Bilder i dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

  Sidhuvud och sidfot – dialogruta

 3. Gör något av följande:

  • Markera kryssrutan Bildnummer och klicka sedan på Använd om du vill numrera den bild som är markerad. Upprepa det här steget för varje bild du vill numrera.

  • Markera kryssrutan Bildnummer, välj Visa inte på rubrikbild och klicka sedan på Använd för alla om du vill numrera alla bilder utom den första bilden.

Information om hur du ordnar om bilderna i presentationen finns i Ändra ordningen på bilderna.

Överst på sidan

Lägga till datum och tid

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på den första bilden i presentationen i fönstret med miniatyrbilderna till vänster på skärmen.

 3. Klicka på Datum och tid i gruppen Text på fliken Infoga.

 4. I rutan Sidhuvud och sidfot gör du något av följande:

  • Klicka på fliken Bild om du vill lägga till datum och tid till bilderna.

  • Klicka på fliken Anteckningar och åhörarkopior om du vill lägga till datum och tid i anteckningar eller åhörarkopia.

 5. Markera kryssrutan Datum och tid och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att datum och tid ska överensstämma med det aktuella datumet och tiden varje gång du öppnar och skriver ut presentationen klickar du på Uppdatera automatiskt och markerar sedan önskat datum- och tidsformat.

  • Om du vill ange datum och tid för ett specifikt datum klickar du på Fast och anger sedan önskat datum i rutan Fast.

   Genom att ange att datumet för presentationen är Fast kan du enkelt hålla reda på den senaste gången du gjorde ändringar i presentationen.

 6. Om du vill lägga till datum och tid för alla bilder, anteckningar eller åhörarkopia i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Lägga till bildnummer eller sidnummer för anteckningar

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på den första bilden i presentationen i fönstret med miniatyrbilderna till vänster på skärmen.

 3. Klicka på Bildnummer i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av fliken Infoga

  Gruppen Text kan se annorlunda ut beroende på din version av PowerPoint.

 4. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till bildnummer klickar du på fliken Bild och markerar sedan kryssrutan Bildnummer.

  • Om du vill lägga till sidnummer i anteckningar eller åhörarkopior klickar du på fliken Anteckningar och åhörarkopior och markerar kryssrutan Sidnummer.

 5. Om du vill lägga till sidnummer i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Ändra siffra på inledningsbilden

Du kan ändra siffran för startbilden, numrera bara en bild eller utelämna bildnummer på den första bilden. Gör så här:

 1. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Välj ett startnummer i listrutan Numrera bilder från i rutan Utskriftsformat.

Överst på sidan

Så här numrerar du enbart en bild, eller alla utom den första bilden

 1. Klicka på Bildnummer i gruppen Text på fliken Infoga.

  I gruppen Text

 2. Klicka på fliken Bilder i dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

  Sidhuvud eller sidfot
 3. Gör något av följande:

  • Markera kryssrutan Bildnummer och klicka sedan på Använd om du vill numrera den bild som är markerad. Upprepa det här steget för varje bild du vill numrera.

  • Markera kryssrutan Bildnummer, välj Visa inte på rubrikbild och klicka sedan på Använd för alla om du vill numrera alla bilder utom den första bilden.

Information om hur du ordnar om bilderna i presentationen finns i Ändra ordningen på bilderna.

Överst på sidan

Lägga till datum och tid

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på den första bilden i presentationen i fönstret med miniatyrbilderna till vänster på skärmen.

 3. Klicka på Datum och tid i gruppen Text på fliken Infoga.

 4. I rutan Sidhuvud och sidfot gör du något av följande:

  • Klicka på fliken Bild om du vill lägga till datum och tid till bilderna.

  • Klicka på fliken Anteckningar och åhörarkopior om du vill lägga till datum och tid i anteckningar eller åhörarkopia.

 5. Markera kryssrutan Datum och tid och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att datum och tid ska överensstämma med det aktuella datumet och tiden varje gång du öppnar och skriver ut presentationen klickar du på Uppdatera automatiskt och markerar sedan önskat datum- och tidsformat.

  • Om du vill ange datum och tid för ett specifikt datum klickar du på Fast och anger sedan önskat datum i rutan Fast.

   Genom att ange att datumet för presentationen är Fast kan du enkelt hålla reda på den senaste gången du gjorde ändringar i presentationen.

 6. Om du vill lägga till datum och tid för alla bilder, anteckningar eller åhörarkopia i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Snabbreferens

Lägga till en ny bild (gäller för PowerPoint 2007)

Lägga till, arrangera och ta bort bilder

Visa bildnummer och antal bilder på varje bild (gäller för PowerPoint 2010)

Ändra ordningen på bilderna (gäller både PowerPoint 2007 och 2010)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×