Lägga till bilder eller videoklipp i en fil genom att använda din mobila enhet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda din mobila enhet för att lägga till bilder i PowerPoint presentationen, Word dokument eller Excel arbetsbok. På en iPad eller iPhone du dessutom lägga till en video i en PowerPoint-presentation.

Förbered dig för att använda kontinuitet kameran med Office för Mac

Den här proceduren krävs iOS 12 på din mobila enhet och Mac OS Mojave på din Mac.

 1. Logga in på samma Apple-ID på din Mac och iOS-enhet.

 2. Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på båda enheter.

 3. Kontrollera att Bluetooth också är aktiverat på båda enheter.

Ta ett foto och lägger sedan till det

Du kan utföra de här åtgärderna i PowerPoint för Office 365 för Mac eller PowerPoint 2019 för Mac version 16.19 eller senare. Du kan även utföra de här åtgärderna i Word för Office 365 för Mac eller Word 2019 för Mac version 16.21 eller senare. Hitta din Office-version

 1. Öppna ett redigerbart dokument på din Mac i PowerPoint eller Word.

 2. Välj var du vill infoga fotot genom att högerklicka eller CTRL-klicka i dokumentet.

 3. Välj Ta foto under namnet på iOS-enhet som ska användas för att ta fotot.

 4. Kameraprogrammet öppnas på din iOS-enhet. Ta ett foto med den.

 5. Om du är nöjd med den markerade bilden, trycker du på Använd foto. (Eller om du vill försöka igen trycker du på Gör om.)

  Efter ett tag och infogas fotot i dokumentet på din Mac. Du kan nu format, flytta eller ändra storlek på det sätt du vill.

Relaterade vägledning finns i Använda kontinuitet kameran på din Mac.

Lägga till en befintlig bild

 1. Öppna din presentation, ett dokument eller en arbetsbok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga på din Android-surfplatta.

  Tryck på Redigera ikonen på din Android-telefon, trycker du på Start och sedan på Infoga.

 4. Tryck på bilder på fliken Infoga och sedan trycker du på foton.

  Om du använder Excel trycker du på Infoga och sedan trycker du på foton.

 5. Bläddra till bilden och tryck på den för att infoga den.

 6. Fliken bild visas.

  Använda följande funktioner på fliken bilder för att formatera bilden.

  • Format – Välj från olika format om du vill lägga till kantlinjer eller ändra formen på bilden.

  • Framåt – när du lägger till bilder eller andra bilder, de är staplade i enskilda lager i den ordning som du har lagt till dem. Klicka på Ordna och använda alternativet Flytta framåt att flytta bilden vidarebefordra ett lager eller flytta den till överst i stapeln.

   Vidarebefordra

  • Bakåt – Klicka på Ordna och använda SkickaBakåt alternativet för att flytta bilden ett lager eller flytta till slutet av stapeln.

  • Rotera – Klicka på Ordna och använda Rotera alternativ att rotera eller vända på bilden. Obs Du kan också använda handtaget för att rotera bilden.

   Obs!: Om du vill visa framåt, Bakåt, Rotera och vända alternativ på en Android-telefon, trycker du på Ordna.

  • Beskär – använda Beskärbilden alternativet och handtagen för att ta bort oönskade delar av bilden.

  • Återställa – Använd återställa > Återställ bildobjekt om du vill ta bort formateringen ändras som du har använt i en bild. Använd återställa > Återställ storlek om du vill ignorera alla ändringar som din gjorda storleken på bilden.

Ta ett foto och lägger sedan till det

 1. Öppna din presentation, ett dokument eller en arbetsbok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga.

 4. Tryck på bilder på fliken Infoga och sedan på kamera.

  Om du använder Excel trycker du på Infoga och sedan på kamera.

 5. Tryck på CTRL-ikonen om du vill se alternativen kamera. Du kan ändra risken, ange en timer, ändra storlek, ändra till stående orientering eller växla kamera från tillbaka längst fram.

 6. När du har konfigurerat din bild, trycker du på kamera knappen Kameraknappen om du vill ta bort bilden och lägga till den i din bild, ett dokument eller en arbetsbok. Tryck på X om du vill ta bort fotot.

Obs!: Alternativet Infoga video är inte tillgängligt ännu i PowerPoint på Android-enheter och är inte tillgänglig i Word eller Excel. Men om en video har lagts till med en annan version av Office, du kan spela upp den på din Android-enhet.

Ge Office tillgång till dina bilder

Innan du kan lägga till bilder eller videor som de måste lagras på din iPad eller iPhone och du måste ge ditt Office-program tillgång till dem.

 1. Tryck på Inställningar.

 2. Tryck på Sekretess.

 3. Trycker du på foton.

 4. Dra kontrollen för alla Office-program du ger den app-åtkomsten.

Lägga till en befintlig bild

 1. Öppna din presentation, ett dokument eller en arbetsbok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. På din iPad trycker du på Infoga.

  På din iPhone trycker du på Redigera ikonen , tryck på Start och sedan på Infoga.

 4. Tryck på bilder på fliken Infoga och sedan navigera till platsen i bilden.

  Foton-menyn

 5. Knacka på bilden för att lägga till den.

 6. Fliken bild visas.

  Använda följande funktioner på fliken bild för att formatera bilden.

  • Format – Välj från olika format om du vill lägga till kantlinjer eller ändra formen på bilden.

  • Skugga – Välj från ett galleri med skuggeffekter.

  • Reflektion – Välj från ett galleri med motstående effekter.

  • Ordna – när du lägger till bilder eller andra bilder, de är staplade i enskilda lager i den ordning som du har lagt till dem. Använd alternativen Ordna för att flytta det bild vidarebefordra ett lagret, flytta till början av stapeln, flytta bilden längst bak lager samtidigt eller flytta till slutet av stapeln.

  • Beskär – Använd Beskär alternativet att ta bort oönskade delar av bilden.

  • Återställa – Använd återställa > Återställ bildobjekt om du vill ta bort formateringen ändras som du har använt i en bild. Använda Återställ > Återställ storlek till eventuella ändringar som du gjort i storleken på bilden.

Ta ett foto och lägger sedan till det

 1. Öppna din presentation, ett dokument eller en arbetsbok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga.

  På din iPhone trycker du på Redigera ikonen , tryck på Start och sedan på Infoga.

 4. Tryck på kamera på fliken Infoga.

 5. När du har publicerar bilden, tryck på Använd foto Lägg till den till din bild, ett dokument eller en arbetsbok. Tryck på Gör om och klicka sedan på Avbryt om du vill ta bort fotot.

Lägga till en befintlig video (PowerPoint)

Innan du kan lägga till en video i presentationen måste vara lagrade på din iPad eller iPhone.

 1. Öppna PowerPoint-presentationen.

 2. Välj den bild som innehåller videon.

 3. På din iPad trycker du på Infoga.

  På din iPhone trycker du på Redigera ikonen , tryck på Start och sedan på Infoga.

 4. Tryck på videor på fliken Infoga och sedan navigera till platsen där videon på din iPad.

 5. Tryck på video om du vill lägga till i presentationen.

Lägga till en befintlig bild

 1. Öppna din presentation, ett dokument eller en arbetsbok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga på din Windows-surfplatta.

  På din Windows phone, dubbelklicka på den bild du vill använda, och sedan knacka mer Mer längst ned i din skärm Mer , tryck på Start och sedan på Infoga.

 4. Tryck på bilder på fliken Infoga och sedan trycker du på foton.

 5. Bläddra till bilden och tryck på den.

 6. Tryck på Infoga på din Windows-surfplatta.

  På din Windows phone trycker du på bockmarkeringen.

 7. Fliken bild visas.

  Använda följande funktioner på fliken bild för att formatera bilden.

  • Format – Välj från olika format om du vill lägga till kantlinjer eller ändra formen på bilden.

  • Framåt – när du lägger till bilder eller andra bilder, de är staplade i enskilda lager i den ordning som du har lagt till dem. Använd alternativet framåt att flytta bilden vidarebefordra ett lager eller flytta den till överst i stapeln.

  • Bakåt – Använd alternativet Bakåt att flytta bilden ett lager eller att flytta till slutet av stapeln.

  • Rotera – Använd Rotera alternativ för att rotera eller vända på bilden. Obs Du kan också använda handtaget för att rotera bilden.

   Obs!: Om du vill se den framåt, Bakåt och Rotera alternativ på din Windows phone trycker du på Ordna.

  • Beskär – Använd Beskär alternativet att ta bort oönskade delar av bilden. Tryck på nedpilen om du vill visa menyn Beskär. Du kan ändra Bildens läge och Beskärningsposition.

  • Tryck på storlek ikonen om du vill ändra höjden och bredden på bilden. Tryck på Alt-Text om du vill lägga till en titel och beskrivning i bilden.

  • Återställa – Använd återställa > Återställ bildobjekt om du vill ta bort formateringen ändras som du har använt i en bild. Använd återställa > Återställ storlek om du vill ignorera alla ändringar som din gjorda storleken på bilden.

Ta ett foto och lägger sedan till det

 1. Öppna din presentation, ett dokument eller en arbetsbok.

 2. Tryck på den plats där du vill lägga till bilden.

 3. Tryck på Infoga på din Windows-surfplatta. På din Windows phone, dubbelklicka på den bild du vill använda, och sedan knacka mer Mer längst ned i din skärm Mer , tryck på Start och sedan på Infoga.

 4. Tryck på kamera på fliken Infoga.

 5. (Valfritt) Tryck på omvänd kamera ikonen om du vill växla kamera fokus från baksidan längst fram.

 6. Tryck på kamera ikonen tar du bilden.

 7. Bilden kommer att visas på skärmen. Om du vill ändra storlek på bilden, trycker du på proportioner ikonen Bredd-höjd-förhållande . Om du vill infoga fotot i bilden, trycker du på bockmarkeringen . Tryck på X om du vill ta bort fotot.

Obs!: Alternativet Infoga video är inte tillgängligt ännu för PowerPoint på Windows-enheter. Men om en video har lagts till med en annan version av Office, du kan spela upp den på din Windows-enhet.

Se även

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×