Lägga till beskrivningar och undertext i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beroende på vilken version av PowerPoint du använder kan du använda inbyggda funktioner, ett tillägg eller lösningar att lägga till dolda undertexter och undertext videor och ljudfiler i dina presentationer. Lägga till dolda undertexter gör presentationen tillgänglig för en större publik, inklusive personer med handikapp och personer som talar språk än något i videon.

Om du vill läsa om metodtips för hjälpmedel finns i Skapa din PowerPoint-presentationer som är tillgängliga.

PowerPoint har börjar med version 2016 ett nytt, enklare format för beskrivning filer, så kallade WebVTT. Videospelaren i följande versioner av PowerPoint kan visa de beskrivningarna när du spela upp videon:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint för Office 365

Dolda undertexter lagras i en fil med filnamnstillägget .vtt. Du kan skapa en fil med dolda bildtexter på egen hand eller verktyget beskrivning skapades. Söka online tillgängliga verktyg och detaljerade anvisningar, typ ”skapa vtt fil” i en sökmotor.

Instruktioner om hur du visar beskrivningar när du tittar på en video i de här versionerna av PowerPoint finns i aktivera dold textning eller undertexter.

Krav för den här funktionen

I Office 2016 beror tillgängligheten av funktionen textning på hur Office installerades. Textning är endast tillgänglig för Office 2016  Klicka-och-kör -installationer. MSI-baserade installationer har inte-textning funktioner. Läs nästa avsnitt om du vill se om funktionen är tillgänglig för din installation av PowerPoint 2016.

 1. Öppna ett Office 2016 program.

 2. På menyn Arkiv väljer du Konto.

 3. För Office 2016   Klicka-och-kör -installationer har du ett Alternativ för uppdatering av knappen.

  MSI-baserade installationer har inte knappen Uppdateringsalternativ. Du ser bara knappen Om <appens namn>.

  Klicka-och-kör-installationer har knappen Uppdateringsalternativ på Konto-sidan. MSI-baserade installationer har inte knappen.

Om du har en MSI-baserade installation av Office 2016 läser du anvisningarna i 2013 avsnitt i den här artikeln för att se vilka textning funktioner som är tillgängliga för dig.

Skapa dolda bildtexter

Förbereda en textbaserade beskrivning-fil med filnamnstillägget .vtt innan du lägger till beskrivningar. Instruktioner om hur du skapar filen beskrivning finns i Skapa textning för en video.

Lägga till dolda bildtexter i en video

Du kan lägga till beskrivningar i presentationer som du har spelat in med video berättarröst, skärmen inspelningar och alla andra videoklipp (utom onlinevideoklipp) som du infogar i PowerPoint. För närvarande, stöds lägga till beskrivningar i en ljudinspelning inte.

 1. Öppna den bild som har den video du vill lägga till beskrivningar för i PowerPoint i vyn Normal.

 2. Markera videon i bilden.

 3. Gå till fliken Uppspelning, klicka på Infoga textning och välj sedan Infoga textning.

  Infoga eller ta bort bildtexter i en video i PowerPoint
 4. Bläddra till bildtextfilen i dialogrutan Infoga textning. Markera filen och klicka på Infoga.

 5. Om du behöver lägga till en annan bildtextfil upprepar du processen.

 6. Spela upp videon och kontrollera att bildtexterna visas som de ska.

Ta bort dolda bildtexter från en video

Om du behöver redigera en dold textning-fil som är infogad i ett videoklipp i PowerPoint du först ta bort filen, ändra den och lägger sedan till det till videon. Kontrollera att du har den ursprungliga kopian av dold textning filen finns på datorn innan du tar bort filen från den PowerPoint som video.

Om du har lagt till mer än en bildtextfil i en video tas alla bildtextfiler som är tilldelade till videon bort med följande process.

 1. Öppna den bild som har den video som innehåller beskrivningarna i PowerPoint i vyn Normal.

 2. Markera videon i bilden.

 3. Gå till fliken Uppspelning, klicka på Infoga textning och välj sedan Ta bort all textning.

  Infoga eller ta bort bildtexter i en video i PowerPoint

Närliggande avsnitt

Hjälpmedelsfunktioner för videouppspelning i PowerPoint.

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Hjälpmedel i PowerPoint

I PowerPoint 2013 och PowerPoint 2010 och den MSI-baserade versionen av PowerPoint 2016 kan stämpel (Subtitling text-tillägget för Microsoft PowerPoint) du lägga till dolda undertexter i filerna video och ljud. Om du arbetar med med rubriker video- och ljudfiler som redan har gjort tidsinställningar för Text Markup (TTML) filer som är associerad med dem kan kan det här tillägget du importera dem direkt i din presentation. Om du inte har en TTML-fil kan du lägga till bildtexter direkt i din presentation med hjälp av Bildtextsredigerare stämpel.

STÄMPEL-tilläggsprogrammet kan du:

 • Importera beskrivningar från en avbröts på grund av Text Markup (TTML)-fil för att skapa bildtexter mot ett ljud eller video i presentationen.

 • Skapa och redigera dolda undertexter i PowerPoint 2010, 2013 och 2016.

 • Ta bort dolda bildtexter.

 • Exportera beskrivningar till en TTML-fil.

 • Aktivera beskrivningar och inaktivera i Presentationsläge. Användare som har det här tillägget installerat kan göra det också.

 • Använda en video/ljuduppspelning när du redigerar TT bildtexter.

 • Justera bildtexter när de har flyttats eller om du ändra storlek på videon.

 • Importera till exempel communicative textformatering för information från filen TTML: formateringsinformation, färg och justering.

Vad vill du göra?

Ladda ned och installera stämpel

Steg 1: Bekräfta din version av Microsoft Office

Steg 2: Hämta stämpel

Steg 3: Installera stämpel

Kortkommando

Skapa nya beskrivningar med hjälp av den Bildtextsredigerare

Importera bildtexter som en TTML-fil

Redigera eller ta bort beskrivningar i Bildtextsredigerare

Justera, visa, dölja eller ta bort bildtexter

Justera bildtexter utan att flytta eller ändra storlek på ett videoklipp

Visa eller dölja beskrivningar i presentationen

Ta bort beskrivningar från presentationen

Ladda ned och installera stämpel

Tillägget är avsedd för PowerPoint 2010, 2013 och 2016, och du måste installera rätt tillägget för din version av Office (32-bitars eller 64-bitars).

Steg 1: Bekräfta din version av Microsoft Office

Om du vill kontrollera vilken version av Office du använder och vilka installer du ska hämta gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv i PowerPoint.

 2. Klicka på Hjälp.

 3. Under Om Microsoft PowerPoint är information om versionen av Office som du har installerat, inklusive om det är 32-bitars eller 64-bitars.

Steg 2: Hämta stämpel

När du är säker på vilken version du behöver, kan du hämta tillägget genom att göra följande:

 1. Gå till textning Text Add-in för Microsoft PowerPoint (stämpel).

 2. Välj rätt version för din dator och spara ZIP-filen till din dator.

 3. Extrahera filer till en mapp på datorn.

Steg 3: Installera stämpel

När du har hämtat filen stämpel, installerar du den genom att göra följande:

 1. Gå till den mapp där du extraherade installationsfilerna och kör stämpel konfiguration (32-bitars eller 64-bitars) .msi.

 2. Följ stegen i guiden.

Om du vill kontrollera att tillägget installerat på rätt sätt, gör du följande:

 1. Öppna PowerPoint.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på tillägg och kontrollera att Sub-titling Text Add-in för Microsoft PowerPoint visas under aktiva programtillägg.

  PowerPoint-alternativ, skärmen Tillägg med tillägget STAMP markerat

När du har installerat tillägget stämpel visas nya alternativ på fliken uppspelning i gruppen Ljudverktyg eller Videoverktyg när du har en ljud- eller markerat objekt i presentationen. Menyfliksområdet kommandon aktiveras eller inaktiveras utifrån media vald och beskrivningar redan kopplad till den.

Kortkommandon

Knapparna på bildtextsredigerare kan nås med vanliga Microsoft Windows Alt + tangent.

Följande tangenter har också tilldelats funktioner i Bildtextsredigerare:

Tangent

Funktion

F2

Flytta tillbaka två sekunder efter uppspelning

F3

Ange starttiden för aktuellt beskrivning

F4

Ange sluttid för den aktuella rubriken

F5

Ange fokus till bildtexten för redigering

F6 eller infoga

Infoga nya beskrivning längst ned i rutnätet och ange starttiden

Ta bort

Ta bort aktuella beskrivning

CTRL+P

Starta eller pausa uppspelningen

CTRL+SKIFT+S

Minskar uppspelningshastigheten

Ctrl+Skift+N

Meritförteckningar normal uppspelningshastighet

Ctrl+Skift+G

Ökar uppspelningshastigheten

Skapa nya beskrivningar med hjälp av den Bildtextsredigerare

Bildtextsredigerare med bildtext markerad

Spela upp 1

2 Lägg till beskrivning

3 Ange starttid och sluttid

4 -Lägg till eller ändra bildtexten

5 uppdatera bildtexter

6 om du vill lägga till nya beskrivningar till ett ljud eller video i presentationen gör du följande:

 1. Klicka på menyn Video eller ljud på fliken Infoga och markera sedan kryssrutan medietyp och platsen där du vill infoga i presentationen.

  Obs!: Mer information finns i lägga till och spela upp ljud i en presentation .

 2. Klicka på fliken uppspelning i Ljudverktyg eller Videoverktyg och klicka sedan på menyn Lägg till beskrivningar.

 3. Klicka på skapa bildtexter.
  Fliken Uppspelning, menyn Add captions

 4. Klicka på knappen Spela upp om du vill starta uppspelningen av ljud eller video i Bildtextsredigerare.

 5. Lyssna efter den dialogruta som du vill lägga till en beskrivning med media som spelas upp, och klicka på Ny beskrivning Knappen Ny bildtext om du vill lägga till en beskrivning. Beskrivningen skapas med den aktuella media uppspelningstiden som starttid för bildtexten.

  Klicka på Starttid återställs startpunkten för den aktiva beskrivningen.

 6. Sedan kan du göra något av följande:

  • Klicka i textfältet Beskrivning och Skriv texten som ska visas i bildtexten; eller

  • Klicka på Ange sluttid Knappen för att ange sluttid om du vill ange sluttid beskrivning så att de matchar den aktuella media uppspelning positionen. Du kan också ange manuellt i slutet av varje beskrivning. Om du lämnar du sluttiden justeras till starttiden för följande beskrivning.

 7. Upprepa steg 4 och 5 för att skapa ytterligare beskrivningar.

  Du behöver inte skapa bildtexter i ordning. Klicka på Sortera om du vill placera dem i gång sekvens ordning genom att lägga till en ny rubrik mellan två befintliga beskrivningar.

Importera bildtexter som en TTML-fil

Om bildtexter för media redan har skapat och sparat som en TTML-fil, kan du importera dem till PowerPoint genom att göra följande:

 1. På fliken Infoga klickar du på menyn Video eller ljud och välj sedan den medietyp och en plats som du vill infoga i presentationen.

  Mer information finns i lägga till och spela upp ljud i en presentation eller Infoga och spela upp en video filen från din dator eller OneDrive .

 2. Klicka på fliken uppspelning i Ljudverktyg eller Videoverktyg och klicka sedan på menyn Lägg till beskrivningar.

 3. Klicka på beskrivningar från fil.
  Fliken Playback med knappen Add Caption vald.

 4. Bläddra till sökvägen TTML, markera den fil du vill importera och klicka sedan på Öppna.

 5. Om du vill redigera kryssrutan bildtexter när de har importerats till din presentation markerar du kryssrutan Redigera bildtexter.

 6. Klicka på OK.

Redigera eller ta bort beskrivningar i Bildtextsredigerare

När du väljer media som redan har lagts beskrivningar du kan redigera kryssrutan bildtexter genom att göra följande:

 1. Klicka på Redigera bildtexter på fliken uppspelning.

  Fliken Uppspelning under Videoverktyg med Edit Captions markerat

 2. Klicka i textområdet för bildtexten som du vill redigera och gör sedan de nödvändiga ändringarna.

 3. Klicka på Uppdatera beskrivningar.

Du kan ta bort en beskrivning genom att göra följande:

 1. Klicka på Redigeringsalternativ på fliken uppspelning.

 2. Markera raden för den rubrik som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort beskrivning.

Om du vill se beskrivningar du har angett eller ändrat, växla till bildspelsvyn av presentationen och klicka sedan på ljud eller video om du vill starta den.

Justera, visa, dölja eller ta bort bildtexter

Justera bildtexter utan att flytta eller ändra storlek på ett videoklipp

Om du flyttar eller ändra storlek på videon i din presentation kan du justera dolda bildtexter genom att markera videon och sedan klicka på Justera beskrivningar på fliken uppspelning.

Visa eller dölja beskrivningar i presentationen

Du kan dölja beskrivningar från vyn i presentationen genom att markera media och sedan klicka på Dölj på fliken uppspelning.

Dölja beskrivningar tas inte bort dem från presentationen.

Om du vill visa bildtexter som du tidigare har dolt väljer media och klicka sedan på Visa på fliken uppspelning.

Ta bort beskrivningar från presentationen

Välj media att helt ta bort beskrivningar från media i din presentation och klicka sedan på Ta bort på fliken uppspelning.

Närliggande avsnitt

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Du kan lägga till beskrivningar i PowerPoint 2007 genom att göra om din presentation till en video, publicera den som en webbsida eller med hjälp av textrutor med animeringar. Nyare versioner av PowerPoint ger andra sätt att skapa undertexter för video.

Av Glenna Shaw

Sammanfattning:    Glenna Shaw beskrivs tre saker du kan lägga till i din presentation till kompenserar för hörsel begränsningar, till exempel hörselnedsättning, bakgrundsljud, dålig ljud utrustning eller presentationer levereras på ett annat språk. Genom att lägga till beskrivningar (ord längst ned på bilderna som kommunicera dialogrutan), undertexter (ord längst ned bild som översätta dialog) och anteckningar (ord i bilden som kommunicera eller översätta dialogrutan), kan du öka räckhåll för din presentation och kontrollera att meddelandet har levererats tydligt.

PowerPoint fortsätter att öka som ett medium för spridning av idéer, från traditionella presentationer till utbildning på prestanda. Det här är en fantastisk sak eftersom det är belastning av informationen är tillgänglig för en global publik. Men vad händer om målgruppen har ett redigerbart begränsning, till exempel en fysisk utmaning, en mycket brus miljö, denna ljud utrustning eller läser upp ett annat språk? Enkelt svaret är att lägga till visuella dialog i presentationen. Så enkelt svaret finns information om hur du gör det också.

Allmänna råden om metodtips för hjälpmedel finns i Skapa din PowerPoint-presentationer som är tillgängliga.

Innehåll

Översikt

Öppna bildtexter för presentationer

Anteckningar i presentationer

Undertext i presentationer

Översikt

Skillnaden mellan öppna och stängda bildtexter, undertexter, anteckningar och betyg

Skapas i syfte att i den här artikeln gäller följande termer:

 • Beskrivningar: En serie ord ovanpå längst ned en presentation som kommunicerar dialog

 • Undertexter: En serie ord ovanpå längst ned en presentation som översätter utländsk dialog

 • Anteckningar: En serie ord ovanpå brödtexten i en presentation som kommunicera dialog eller översätta utländsk dialog

 • Betyg: En lista över dialog

 • Öppna: Är alltid i vyn och kan inte inaktiveras

 • Stängt: Är aktiveras eller inaktiveras av viewer

Några ord om hur Section 508 i Rehabilitation Act

1998 ändrad Congress Rehabilitation Act kräver federala myndigheter så att deras elektroniskt och information hjälpmedel för personer med funktionshinder. Under den här act när du lägger till ljud i en presentation, PowerPoint klassificeras som en Multimedia produkt: produkter som omfattar mer än en media och inkludera, inte men begränsat till, video program, missade bild framställning och datorn skapas presentationer. För att kunna uppfyller kraven i avsnitt 508 måste presentationer uppfylla följande standarder relation till hörselnedsättning:

 • Alla utbildning och information video och multimedia produktioner vilka stöd för byrån uppdrag, oavsett format, som innehåller tal eller andra ljud information som behövs för att förstå innehållet skall vara öppna eller stängda har lagt till beskrivningar

 • Alla utbildning och information video och multimedia produktioner som stöder den byrån uppdrag, oavsett format, som innehåller visuell information som behövs för att förstå innehållet skall vara ljud beskrivs

 • Visa eller presentation av alternativtext presentation eller ljud beskrivningar skall vara användaren kan markeras om inte permanent

Mer information om andra avsnitt 508 krav finns i Kontrollera din PowerPoint-presentationer som är tillgängliga.

Tillgängliga metoder

Det finns tre grundläggande metoder för att inkludera visuella dialog med dina presentationer:

 • Konvertera presentationen till en video och lägga till beskrivningar

 • Publicera en presentation på en webbsida och inkludera betyg i dina anteckningar

 • Använda textrutor och anpassade animeringar för att skapa och animera kryssrutan bildtexter

Konvertera presentationen till en video med bildtexter är idealisk metod, men inte kan utföras utan programvara från tredje part. Med hjälp av anteckningar del av bilden ska visas betyg på en webbsida med ramar är den enklaste men minst bör metoden eftersom det inte synkroniseras med dialogen. Det finns en mängd olika tekniker för att använda anpassade animeringar, kräver emellertid skapa följderna av traditionella bildtexter som rulla uppåt från skärmens nederkant i sekvens med dialogen lite vill ha.

Öppna bildtexter för presentationer

Innehåll:

Lägga till beskrivning utrymme bildbakgrunder
Skapa rullande effekter för Beskrivningsplatshållare
lägga till Beskrivningsplatshållare bildbakgrunder
lägga till beskrivningar till bilder
lägga till Text i rubrik Platshållare
Ta bort överflödiga bildtexter
införliva anpassade animeringar
Inkludera ljudeffekter
Spela in berättarröst och/eller tidsinställningar
Skapa en anpassad beskrivning mall
Ännu inte har uppgraderat till PowerPoint 2007?

Lägga till beskrivning utrymme bildbakgrunder

Om du kommer att använda anteckningar för alla visuella dialog, är det första du måste göra frigöra utrymme på bilderna du lägger till beskrivningar/undertexter längst ned på skärmen. Det bästa sättet att göra detta använder bildbakgrunden och anpassade layouter.

 1. Ta bort datum, sidfot och platshållare för sidan från din bildbakgrunden eftersom du behöver den här utrymme för dina bildtexter. Avmarkera rutan sidfot i menyfliksområdet för var och en av huvudsidorna bildlayouter.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Gruppen Bakgrundslayout på fliken bildbakgrund

 2. Justera din design för att lägga till utrymme för dina bildtexter. Lägga till en platshållare textruta längst ned i var och en av de huvudsidorna bildlayouter som används i din presentation med följande inställningar:

  • Storlek. Höjd:. 75', bredd: 10'

  • Position. Horisontell: 0' lodrät: 6.75'

  • Marginaler. Vänster: 1', höger: 1', överst:. 05', ned:. 05'

  • Lodrät justering: Mitten belägna, vågrät justering: Center

  • Använd inte Autopassa, inte förminska Text i spillområde, inte figurstorlek till Text, inte radbryta Text i figur

  • Hel fyllning: Svart, rad: Ingen linje

  • Teckensnitt: Arial (text) 12 pt, vitt

  • Ta bort punkter

  • Ta bort tabbstopp

 3. Du kan lägga till en egen ledtext till ny platshållare för rubrik.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Innan du vy av en rubrik och innehåll layout för bildbakgrund

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  När du har vy av en rubrik och innehåll layout för bildbakgrund

 4. Klicka på beskrivning platshållare yttre kant och med hjälp av piltangenterna flyttar du det direkt nedanför bilden.

 5. Lägga till en rektangel samma storlek och inställningar som platshållaren längst ned i bilden. Det här blir bakgrunden som din bildtexter visas. Du vill inte att all text på rektangeln eller vill du ha en platshållare.

Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

Rektangel som lagts till på layout för bildbakgrund

Skapa rullande effekter för Beskrivningsplatshållare

Nu är du redo att skapa anpassade animeringar som gör att din beskrivningar för rulla uppåt från nederkant så att de kan synkroniseras med berättarrösten.

 1. Klicka på fliken animeringar i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassad animering. Klicka på Lägg till effekt, rörelsebanor 6. Uppåt.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med pil som visar upp rörelsebana

 2. Klicka på listrutan bredvid din rörelsebana i åtgärdsfönstret Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Åtgärdsfönstret Anpassad animering

 3. Ändra inställningarna till låst på fliken effekt i dialogrutan upp och avmarkera Mjuk start och Mjukt slut.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

 4. Ändra efter animeringen till Dölj vid nästa musklick.

 5. Klicka på fliken animering av Text och ändra gruppera text till alla punkterna samtidigt och avmarkera Animera fäst figur.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på den röda pilen och ändra storlek på rörelsebanan genom att dra den röda pilen direkt nedåt till mitten av bakgrundsrektangel.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med ändrad rörelsebana

 8. Ändra storlek på visningsområdet större genom att dra i skjutreglaget i det nedre högra hörnet. Du vill kunna se många området runt bilden. Jag valde 30%.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Statusfält som visar en Zooma på 30%

Lägga till Beskrivningsplatshållare bildbakgrunder

 1. Klicka på fliken Start i menyfliksområdet eftersom vi nu kommer att använda kopiera och klistra in för att skapa den återstående bildtext platshållare.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Kopiera och klistra in ikoner i gruppen Urklipp på fliken Start

 2. Klicka på platshållaren för bildtexten yttre kant och klicka sedan på på ikon för kopiera och klistra in ikonen om du vill skapa en platshållare för ytterligare beskrivning.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med 2 beskrivningsplatshållare

 3. Klicka på platshållaren beskrivning och med hjälp av piltangenterna, flytta platshållaren beskrivning tills den hamnar direkt nedanför den första.

 4. Använda samma teknik, klicka på den nya rörelsebanan och med hjälp av piltangenterna för att flytta den tills den hamnar direkt ovanpå första rörelsebanan.

  Tips:    Hålla ned CTRL-tangenten med hjälp av piltangenterna kan du flytta objekt i mindre steg.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med rörelsebanor justerade ovanpå varandra

 5. Upprepa dessa steg tills du har så många beskrivningsplatshållare du tror att du behöver.

  Varje platshållare för rubrik håller cirka 3 rader med text. Ändra storlek på skärmen som behövs för att se vad du gör. Jag har skapat en summa av 10 beskrivningsplatshållare i vårt exempel. Detta ger mig ungefär 30 textrader för min bildtexter per bild. Du måste vara exakt på placeringen av rörelsebanorna eftersom de styr du utseendet på texten. Men kan du spridas verkligt beskrivningsplatshållare mer eller mindre för att passa redigera dem enkelt.

  Lägga till beskrivningar, anteckningar och undertext i presentationer

  Bildbakgrund med 10 beskrivningsplatshållare

  Om du vill lägga till kryssrutan bildtexter återstående bildbakgrunden bildlayouten klickar du utanför omedelbart ovanför och till vänster om rubriken bakgrundsrektangel.

 6. Dra en rektangel att omfatta alla beskrivningsplatshållare medan du håller ned den vänstra knappen på musen. Detta markerar alla objekt på en gång.

  Glenna Shaw-bildtexter

  Bildbakgrund med alla platshållarna för bildtexten markerad

 7. Nu klickar du på ikonen kopia på fliken Start, gå till layouten för bildbakgrund där du vill ha dem. kopierade, klickar du någonstans i området redigera bilden och klicka på ikonen Klistra in.

  10 beskrivningsplatshållare

  Bildbakgrund med markeringshandtag för platshållarna för bildtexten

 8. Klicka på ikonen automatisk text som ska visas och välj Behåll källformatering.

  Bildbakgrund med formateringsalternativ visas

  Bildbakgrund med formateringsalternativ visas

 9. Upprepa dessa steg för varje bildbakgrund layouter som du använder i presentationen. Justeras andra platshållare i dessa layouter så att den omfattar rum för beskrivningarna.

 10. Du kan nu stänger vyn bildbakgrund genom att klicka på fliken bildbakgrund i menyfliksområdet och klicka på Stäng bakgrundsvy.

  Fliken Bildbakgrund

  Fliken Bildbakgrund

Lägga till beskrivningar till bilder

Nu när du har skapat din anpassade layouter med anpassade beskrivningsplatshållare, är du redo att använda dem med bilder i presentationen. När du skapar en ny bild med en av dina anpassade layouter blir din beskrivningsplatshållare i bilden och är redo att fyllas i.

Använda anpassade layouter

Din beskrivningsplatshållare kanske inte visas på alla befintliga bilder. Detta gäller särskilt om du arbetar med en presentation som har skapats i PowerPoint 2003. Använda din nya layouter i alla bilder som inte visar platshållarna för bildtexten. Justera utseendet av bilder, om det behövs för att passa rum för beskrivningarna.

Lägga till Text i Beskrivningsplatshållare

Det är ganska enkelt delen.

Börja med den första platshållaren under bilden, skriva in text i var och en av platshållarna för bildtexten. Var försiktig så att du inte anger för mycket på en platshållare. Om du har angett din text i avsnittet Anteckningar, kopiera och klistra in texten i dina anteckningar i platshållare i bitar. Bekymra dig inte med för många beskrivningsplatshållare ännu. Slutför alla bilder.

Bildbakgrund med text i platshållarna för bildtexten

Bildbakgrund med text i platshållarna för bildtexten

Ta bort överflödiga bildtexter

Om du har för många beskrivningsplatshållare kan du inte verkligen ta bort dem eftersom de finns på layouten för bildbakgrund. I stället ska du behålla dem visas genom att ta bort deras anpassad animering.

 1. Klicka på fliken animeringar och anpassad animering för att visa fönstret anpassad animering.

 2. Klicka på Anpassad animering för den första platshållaren för bildtexten.

 3. Klicka på pilen i listrutan och klicka på Kopiera effekter till bild.

  Fönstret Anpassad animering visar animeringar för platshållare

  Fönstret Anpassad animering visar animeringar för platshållare

 4. Markera animeringar för tom platshållare genom att klicka på var och en medan du håller ned SKIFT-tangenten.

  Valda animeringar för tom platshållare i fönstret Anpassad animering

  Valda animeringar för tom platshållare i fönstret Anpassad animering

 5. Klicka på knappen Ta bort.

  Rutan Anpassad animering utan tomma platshållare

  Rutan Anpassad animering utan tomma platshållare

  Nu visas inte tomma beskrivningsplatshållare under bildspelet.

Införliva anpassade animeringar

Har du förmodligen din egen anpassade animeringar som du har lagt till i bildspelet så måste du ”väv” dessa i animeringar för beskrivningarna.

 1. Gå till valfri bild som innehåller anpassade animeringar och upprepar sedan steg för att kopiera platshållaranimeringar i bilden.

 2. Sedan flytta animeringar på fönstret anpassad animering att blanda in kryssrutan bildtexter till din egen anpassade animeringar.

  Kom ihåg att kryssrutan bildtexter är inställda på försvinna vid nästa musklick så att du kan behöva ändra den här inställningen och Lägg till avslutningsanimeringar för relevanta texten.

  I exemplet nedan har jag en animering som tillämpats på bilden av underordnade.

 3. Så att den omfattar det här, jag bort Dölj vid musklickning inställningen från min första beskrivning och lagt till en avslutningsanimering för bildtexten försvinner när du klickar på efter animering av bilden underordnade element. Kom ihåg att ändra inställningarna för avslutningsanimationer tidsinställning.

 4. Ange gruppera text till alla stycken på samma gång och avmarkera Animera fäst figur. Jag valde har nästa bildtext visas automatiskt efter utgångseffekten för den första rubriken.

Kontrollera att du testar varje bild om du vill se till att dina anpassade animeringar fungera ordentligt.

Fönstret Anpassad animering med både anpassade animeringar och platshållaranimeringar

Fönstret Anpassad animering med både anpassade animeringar och platshållaranimeringar

Inkludera ljudeffekter

Om du har ljudeffekter i en presentation kan du lägga till en beskrivning för dem i din med rubriker text. Omge beskrivningen med hakparenteser [] för att indikera att ett ljud, till exempel [wind blowing].

Detta kan inte vara nödvändigt för en presentation ska vara kompatibel 508 eftersom det inte kan lägga till/hindrar innehållet i presentationen, men det är en hänsyn du ska göra.

Spela in berättarröst och/eller tidsinställningar

Om det här är en ny presentation, Spela in en berättarröst och kontrollera att införliva tidsinställningar i berättarrösten.

Om det här är en befintlig presentation och du inte vill spela in berättarrösten igen kan du spela in och spara endast tidsinställningar. Detta görs med funktionen Tidsinställningar . Det här är också praktiskt om du vill använda en presentation med ett fullständigt läsbara visuella dialog ifall du väljer att berättarröst presentationen.

Skapa en anpassad beskrivning mall

Nu när du har skapat din egen beskrivningsplatshållare och layouter, kanske du vill spara dem som en anpassad mall så att du kan återanvända dem. Du kan anpassa den här mallen med många olika formaten samtidigt som integritet beskrivningsplatshållare och layouter.

Inte har uppgraderat till PowerPoint 2007 ännu?

Du kan fortfarande lägga till beskrivningar, men de kan så flexibel. Följ samma anvisningarna, förutom att skapa textrutor istället för att skapa anpassade platshållare i en enskild bild och kopiera dem till alla bilderna.

Anteckningar i presentationer

Sedan Anteckningar en placerade direkt på en bild, som de är särskilt lätt att göra i PowerPoint.

Lägga till kommentarer i en bild

Först bestämma hur och/eller varför du skulle vilja ta med en anteckning och lägga till i bilden. Jag kan till exempel hade en bild av barn animerade om du vill granska i i bilden ovan. Jag har också ljudeffekter av Skrattande barn när effekten spelas upp. Jag kan så bra att lägga till en anteckning som visuellt visar Skrattande ljudeffekt. Om du vill göra det här kan jag lägga till och animera en bildtextform med ord [Skrattande] med hakparenteser för att visa det finns en ljudeffekt till gästerna animeringen.

Bild med animerad bildtextform som indikerar ljud av skrattande barn

Bild med animerad bildtextform som indikerar ljud av skrattande barn

Anteckningar måste inte finnas på en form men gör det enklare för att markera dem om du kommer att använda dem. Och du kommer att behöva anpassa dem genom att använda anpassade animeringar.

Undertext i presentationer

Eftersom undertexter används vanligen för ett främmande språk, översätta text i dina beskrivningar för önskat språk och göra på samma sätt som beskrivs i Öppna bildtexter för presentationer. Alternativt kan du också använda anteckningar för din undertexter eller en kombination av båda.

Distribuera presentationer

Eftersom perfekt är att det ska vara visningsprogrammet valt att visa presentationen med eller utan beskrivningar och/eller undertexter, kan du dra detta genom att distribuera din presentation med båda alternativen: med bildtexter/undertexter och utan bildtexter/undertexter.

Foto av Glenna Shaw

Glenna Shaw är en mest värden Professional (MVP) för PowerPoint och ägaren av Glenna Shaw visuella kommunikation. Hon innehåller ett certifikat i hjälpmedelsteknik Information och är ett Certified Project Management Professional vid federala myndigheter.

Närliggande avsnitt

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×