Lägga till anteckningar i en aktivitet eller i projektschemat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ta med ytterligare information eller stödjande uppgifter kan du lägga till en anteckning i en aktivitet, resurs, tilldelning eller till hela projektet. Du kan också lägga till en fil, till exempel ett projekt planerings dokument i ett Word-dokument, med anteckningen.

Vad vill du göra?

Lägga till en anteckning för en aktivitet, en resurs eller en tilldelning

Lägga till en anteckning för hela projektschemat

Lägga till en enkel projekt anteckning

Lägga till en komplex projekt anteckning

Lägga till en anteckning för en aktivitet, en resurs eller en tilldelning

 1. Välj en aktivitets-, resurs-eller användningsvy på fliken Visa .

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en aktivitets anteckning markerar du en aktivitet och väljer sedan anteckningari gruppen Egenskaper på fliken uppgift .

  • Om du vill lägga till en resurs anteckning väljer du en resurs och väljer sedan anteckningari gruppen Egenskaper på fliken resurser .

  • Om du vill lägga till en tilldelnings anteckning markerar du uppgiften, som visas under resursen eller uppgiften i vyn användning. Välj anteckningari gruppen uppgifter på fliken format .

 3. Skriv anteckningens innehåll i rutan anteckningar och välj sedan OK.

 4. Om du vill formatera texten markerar du den och väljer Formatera teckensnitt, Vänsterjustera, centrera, Högerjusteraeller punkt lista.

 5. Om du vill infoga en bild, grafik eller fil väljer du Infoga objekt Bild av knapp .

Meddelanden: 

 • Om du vill visa anteckningen placerar du pekaren på antecknings symbolen Bild av knapp i kolumnen Kolumnrubrik, Indikator . Om du vill visa en lång anteckning i sin helhet dubbelklickar du på antecknings ikonen.

 • Om du vill skriva ut alla anteckningar i projektet när du skriver ut en vy väljer du Skriv utpå fliken Arkiv och väljer sedan utskrifts format. Markera kryss rutan Skriv ut anteckningar på fliken Visa . Anteckningarna skrivs ut på sista sidan i utskriften.

 • Om du vill ta bort en anteckning markerar du texten i rutan anteckningar och trycker på Delete.

Överst på sidan

Lägga till en anteckning för hela projektschemat

Det finns två alternativ för att lägga till en anteckning i ett projekt:

 • Du kan lägga till en enkel projekt anteckning i projektets egenskaper. En enkel projekt anteckning är endast text, utan formatering.

 • Du kan lägga till en komplex projekt anteckning i projektsammanfattningsaktivitet. Med komplexa projekt anteckningar kan du använda teckensnitt och styckeformatering och infoga objekt i anteckningen, till exempel bilder och dokument.

Lägga till en enkel projekt anteckning

 1. Välj infopå fliken Arkiv .

 2. På höger sida av skärmen väljer du projekt information, väljer avancerade egenskaperoch väljer sedan fliken Sammanfattning .

 3. Skriv anteckningens innehåll i rutan kommentarer och välj sedan OK.

Text som du anger i rutan kommentarer visas också som en anteckning i projekt sammanfattningen.

Lägga till en komplex projekt anteckning

Mer komplexa anteckningar kan läggas till sammanfattnings projekt aktiviteten, som normalt inte visas i Gantt-schemat.

 1. Om projekt sammanfattningen inte visas i planen gör du följande:

  1. Välj Alternativ > Avancerat på fliken Arkiv.

  2. Gå till avsnittet visnings alternativ för det här projektet och markera kryss rutan Visa projekt sammanfattnings aktivitet och välj sedan OK.

 2. Markera projekt sammanfattningen och välj sedan anteckningari gruppen Egenskaper på fliken aktivitet .

 3. Skriv anteckningens innehåll i rutan anteckningar .

 4. Om du vill formatera texten markerar du den och väljer Formatera teckensnitt, Vänsterjustera, centrera, Högerjusteraeller punkt lista.

 5. Om du vill infoga en bild, grafik eller fil väljer du Infoga objekt Bild av knapp .

Meddelanden: 

 • Om du vill visa anteckningen placerar du pekaren på antecknings symbolen Bild av knapp i kolumnen Kolumnrubrik, Indikator för projekt sammanfattnings aktiviteten. Om du vill visa en lång anteckning i sin helhet dubbelklickar du på antecknings ikonen.

 • Om du vill skriva ut alla anteckningar i projektet när du skriver ut en vy väljer du Skriv utpå fliken Arkiv och väljer sedan utskrifts format. Markera kryss rutan Skriv ut anteckningar på fliken Visa . Anteckningarna skrivs ut på sista sidan i utskriften.

 • Om du vill ta bort en anteckning markerar du texten i rutan anteckningar och trycker på Delete.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders