Lägga till anpassade paneler i startprogrammet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Office 365 kan du snabbt och enkelt öppna e-post, kalendrar, dokument och program med hjälp av Office 365-startprogrammet (läs mer). Dessa är program som du får i Office 365 samt de anpassade program som du lägger till via SharePoint Store eller Azure AD.

Du kan lägga till anpassade paneler i startprogrammet som pekar på SharePoint-webbplatser, externa webbplatser, äldre program och annat. Anpassad panel visas under den startprogrammet alla program, men du kan fäst på Start -program och be användarna att göra samma sak. Det här är det enkelt att hitta relevanta webbplatser, program och resurser för att göra ditt jobb. I i exemplet nedan visas en anpassad panel som kallas ”Contoso Portal” används för att komma åt en organisations intranät portalwebbplatsen.

Ett öppet webbläsarfönster med startikonen för Office 365

Lägga till en anpassad panel i startprogrammet

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Välj app launcher ikonen Startprogramsknappen och välj administratör.

 3. I Administrationscenter för Office 365 kan du söka efter paneler eller använda det vänstra navigeringsfältet genom att välja Inställningar > Organisationsprofil > Lägg till anpassade paneler för din organisation.

  Lägga till anpassade paneler för din organisation

  Obs!: Om du inte ser länken till Anpassade paneler bör du kontrollera att du har tilldelats en Exchange Online-postlåda och att du kan logga in till postlådan. Det är två krav för att den här funktionen ska fungera.

 4. Välj Knappen Lägg till Lägg till en anpassad panel.

  Lägga till information för en anpassad panel

 5. Ange ett Panelnamn för den nya panelen. Namnet visas sedan i panelen.

 6. Ange en URL för panelen. Det här är den plats där du vill att användarna ska flyttas när de har klickat på panelen i startprogrammet. Använda HTTPS i Webbadressen.

  Tips: Om du vill skapa en panel för en SharePoint-webbplats: gå till webbplatsen, kopiera webbadressen och klistra in den här. URL-adressen till standardgruppwebbplatsen ser ut så här: https://<foretagets_namn>.sharepoint.com.

 7. Ange en beskrivning för panelen. Beskrivningen visas sedan när du först väljer panelen på sidan Mina program och sedan väljer Programinformation.

 8. Ange en bild-URL för panelen. Bilden visas på sidan Mina program och i startprogrammet.

  Tips: Bilden ska vara 60 x 60 bildpunkter och vara tillgänglig för alla i organisationen.

 9. Välj Spara för att skapa den anpassade panelen.

Den anpassade panelen visas nu i startprogrammet på fliken Alla för dig och dina användare.

Placera panelen på fliken Start

 1. Välj app launcher ikonen Startprogramsknappen och välj fliken Start .

 2. Leta reda på den nya panelen för appen, välj punkterna och välj Fäst på startsidan.

  Fäst vid startprogrammet

  Obs!: Om du inte ser länken till den anpassade panelen du skapade i föregående steg bör du kontrollera att du har tilldelats en Exchange Online-postlåda och att du loggat in till postlådan minst en gång. De här stegen krävs för anpassade paneler i Office 365.

Viktigt!: Både du och användarna måste utföra de här åtgärderna när ni vill att anpassade paneler från Mina program-sidan ska fästas i startprogrammet.

Redigera eller ta bort en anpassad panel

 1. Administrationscenter för Office 365 söker du efter paneler eller Använd det vänstra navigeringsfönstret genom att välja Inställningar > organisationsprofil > Lägg till anpassade paneler för din organisation och klicka på Knappbild :

  Lägga till anpassade paneler för din organisation

 2. Uppdatera panelnamnet, URL:en, beskrivningen och bild-URL:en för den anpassade brickan (se den tidigare beskrivningen).

 3. Klicka på Uppdatera > Stäng.

Om du vill ta bort en anpassad panel väljer du panelen i fönstret Anpassade paneler, klickar på Ta bort panel och sedan på Ta bort.

Redigera eller ta bort en anpassad panel

Nästa steg

Förutom att lägga till paneler i startprogrammet kan du lägga till startprogramspanelerna i Office 365-navigeringsfältet (läs mer). Information om hur du anpassar utformningen av Office 365 så att den matchar organisationens varumärke finns i Anpassa Office 365-temat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×