Lägga till anpassad hjälp i en webbplatssamling

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som administratör för webbplatssamlingen kan du skapa ny hjälpinformation specifikt för en viss webbplatssamling.

I den här artikeln

Element i Hjälp om webbplatsen

6 steg till en anpassad hjälpinformation

Skapa en ny biblioteket hjälp om webbplatssamling

Skapa en ny mapp som hjälpsamlingen

Skapa en hjälpkategori

Skapa en hjälpartikel som innehåller bilder

Lägga till hjälpartikeln i en hjälpsamling

Visa din nya hjälpsamlingen i webbplatssamlingen

Hjälpelement på webbplatser

Användare kan öppna hjälpavsnittet på en webbplats genom att klicka på hjälpikonen. När de gör det öppnas hjälpvisningsprogrammet med en innehållsförteckning och en sökruta så att kunder kan söka eller bläddra efter den information de behöver.

Administratörer för webbplatssamlingar kan skapa och distribuera anpassat hjälpinnehåll för en webbplatssamling och bestämma vilket hjälpinnehåll som ska visas i olika webbplatssamlingar.

Hjälpen lagras i en hjälpsamling. En hjälpsamling är en samling av HTML-filer, bilder och andra resurser, till exempel CSS- och JS-filer som gäller för en enskild produkt eller funktion.

Hjälpsamlingar som är specifika för en webbplatssamling lagras på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen.

6 steg till en anpassad hjälpinformation

Så här lägger du till ny hjälpinformation för en webbplatssamling:

 1. Skapa ett nytt hjälpbibliotek för webbplatssamlingen.

 2. Skapa en ny mapp för hjälpsamlingen.

 3. Skapa kategorier för hjälpinformationen, det vill säga rubrikerna i innehållsförteckningen.

 4. Skapa och överföra artiklar och media.

 5. Lägga till hjälpartikeln i hjälpsamlingen.

 6. Visa den nya hjälpsamlingen i webbplatssamlingen.

Överst på sidan

Skapa ett nytt hjälpbibliotek för en webbplatssamling

För att genomföra steg 1, \rdblquote Skapa ett nytt hjälpbibliotek för en webbplatssamling\rdblquote , behöver du först aktivera funktionen Anpassad hjälp om webbplatssamling på sidan Webbplatssamlingens funktioner.

Så här aktiverar du funktionen Anpassad hjälp om webbplatssamling:

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 2. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling. Sidan Webbplatssamlingens funktioner öppnas.

 3. Klicka på Aktivera för alternativet Anpassad hjälp om webbplatssamling.

När du aktiverar Anpassad hjälp om webbplatssamling skapas ett nytt bibliotek på webbplatsen på den högsta nivån för webbplatssamlingen i SharePoint. Det nya biblioteket kallas för Hjälp om webbplatssamling.

Överst på sidan

Skapa en ny hjälpsamlingsmapp

 1. Klicka på Allt webbplatsinnehåll på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen och markera sedan biblioteket Hjälp om webbplatssamling.

 2. Klicka på fliken Dokument i menyfliksområdet, klicka på pilen bredvid Nytt dokument och klicka sedan på Hjälpsamling om du vill skapa en ny hjälpsamlingsmapp.

 3. Fyll i fälten för hjälpsamlingen:

Namn:    Skriv det interna namnet för mappen. (Det här namnet måste vara unikt, men användare kan se inte den.)

Titel:    Skriver du titeln som visas för användarna för hjälpsamlingen.

Språkvariant-ID:    Ange språk hjälpsamlingen är in. (till exempel 1033 betyder att hjälpsamlingen på engelska.)

Produkt:    Skriv identifieraren för hjälpsamlingen.

Tips: Du kan skapa samma hjälpsamlingen på flera språk. Skapa en annan hjälpsamlingen med samma produkt värde, men med ett annat språk-ID.

Överst på sidan

Skapa en hjälpkategori

Hjälpkategorier är namngivna mappar där du kan lägga hjälpartiklarna och gruppera dem efter ämne, så att läsarna får en innehållsförteckning.

 1. Klicka på Allt webbplatsinnehåll på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen och markera sedan biblioteket Hjälp om webbplatssamling.

 2. Bläddra till den hjälpsamlingsmapp där du vill lägga till en hjälpkategori.

 3. Klicka på fliken Dokument i menyfliksområdet, klicka på pilen bredvid Nytt dokument och klicka sedan på Hjälpkategori om du vill skapa en ny hjälpkategorimapp.

 4. Fyll i fälten för Hjälpkategori.

Överst på sidan

Skapa en hjälpartikel som innehåller bilder

En hjälpartikel är en HTML-fil som visas som en hjälpartikel. Hjälpartiklar måste vara UTF-8-kodade HTML-filer. Du kan också använda ett HTML-redigeringsverktyg, men i det här exemplet använder vi Microsoft Office Word.

 1. Överför och checka in de bilder du vill ha med i hjälpartikeln till lämpliga kategorier som du har skapat i hjälpbiblioteket.

 2. Öppna ett nytt Word-dokument och skriv in den text som du vill ska visas i hjälpartikeln.

 3. Navigera till den bild du överförde i hjälpbiblioteket. Högerklicka på den och klicka på Kopiera genväg.

 4. Klicka på Bild på fliken Infoga i Word.

 5. Klistra in bildens URL i fältet Filnamn.

 6. Klicka på nedpilen bredvid knappen Infoga och välj Länka till fil.

Överst på sidan

Lägga till hjälpartikeln i en hjälpsamling

 1. Klicka på Arkiv-menyn i Word.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och klicka sedan på Avancerat.

 3. Bläddra längst ned på sidan och klicka på knappen Webbalternativ.

 4. På fliken Kodning väljer du Spara dokumentet som och väljer sedan Unicode (UTF-8).

 5. Spara Word-dokumentet som en webbsida. För att göra det klickar du på fliken Arkiv, klickar på Spara som och i listrutan Filformat väljer du Webbsida och anger ett namn för dokumentet.

 6. Överför hjälpartikeln till lämpliga kategorier som du skapat i hjälpbiblioteket.

Överst på sidan

Visa den nya hjälpsamlingen i en webbplatssamling

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 2. Klicka på Hjälpinställningar under Administration av webbplatssamling.

 3. Markera kryssrutan för den nya hjälpsamlingen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×