Animering, video och ljud

Lägga till övergångar mellan bilder

Lägga till övergångar mellan bilder

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En Bildövergång är den visuella effekter som uppstår när du flyttar från en bild till nästa under en presentation. Du kan styra hastigheten, lägga till ljud och anpassa utseendet på övergångseffekter.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
49 sekunder

Lägga till bildövergångar så att presentationen ska livslängd

 1. Markera den bild där du vill lägga till en övergång.

 2. Välj fliken övergångar och välj en övergång. Välj en övergång så visas en förhandsgranskning.

 3. Välj Effektalternativ för att välja riktning och hur övergången ska se ut.

 4. Välj Förhandsgranskning för att se hur övergången kommer att se ut.

Om du vill ta bort en övergång väljer du Övergångar > Ingen.

Mer hjälp om övergångseffekter

Ställa in tid och hastighet för övergångar

Video: Lägga till ljudeffekter i övergångar

Använda tips övergång i PowerPoint (i Office 365 eller PowerPoint 2019)

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill tillämpa eller ändra övergången för.

 3. Klicka på övergångseffekten på fliken Övergångar i gruppen Övergång till den här bilden.

  Om du vill se fler övergångar klickar du på Mer-knappen Knappen Mer .

 4. Ange varaktighet för övergången mellan föregående och aktuell bild genom att skriva in eller markera hastigheten i rutan Varaktighet på fliken Övergångar i gruppen Tidsinställning.

  Så här anger du tiden innan den aktuella bilden går vidare till nästa bild:

  • Om du vill byta bild när du klickar på musen markerar du Vid musklickning i gruppen Tidsinställning.

  • Om du vill att bilden ska bytas ut efter en viss tid skriver du in önskat antal sekunder i rutan Efter i gruppen Tidsinställning.

 5. Valfritt:

  • Om du vill använda samma övergång i hela presentationen klickar du på Använd på alla i gruppen Tidsinställning.

  • Om du vill använda anpassade övergångsegenskaper som är tillgängliga vid de flesta (men inte alla) övergångar klickar du på Effektalternativ i gruppen Övergång till den här bilden och väljer det alternativ du vill använda.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera de bildminiatyrer där du vill lägga till ett övergångsljud.

 3. Klicka på pilen intill Ljud på fliken Övergångar i gruppen Tidsinställning och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan markerar du det ljud du vill använda.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Annat ljud, markerar den ljudfil du vill lägga till och klickar på Öppna.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till samma övergångsljud för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill ta bort en övergång från.

 3. Klicka på Ingen på fliken Övergångar i gruppen Övergång till den här bilden.

 4. Valfritt: Om du vill ta bort övergångar från hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Om du vill veta mer om hur du lägger till övergångar till text eller objekt kan du läsa i Animera text eller objekt.

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill tillämpa eller ändra övergången för.

 3. Klicka på en övergångseffekt på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

  Om du vill se fler övergångar klickar du på Mer-knappen Knappen Mer .

 4. Om du vill ställa in övergångshastigheten mellan bilderna klickar du pilen intill Övergångshastighet i gruppen Övergång till den här bilden och väljer önskad hastighet.

  Så här anger du tiden innan den aktuella bilden går vidare till nästa bild:

  • Om du vill byta bild när du klickar på musen markerar du Vid musklickning på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

  • Om du vill att bilden ska bytas ut efter en viss tid skriver du in önskat antal sekunder i rutan Automatiskt efter på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden .

 5. Valfritt: Om du vill använda samma övergång i hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera de bildminiatyrer där du vill lägga till ett övergångsljud.

 3. Klicka på pilen intill Övergångsljud på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan markerar du det ljud du vill använda.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Annat ljud, navigerar till den ljudfil du vill använda och klickar på OK.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till samma övergångsljud för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill ta bort en övergång från.

 3. Klicka på Ingen övergång på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

 4. Valfritt: Om du vill ta bort övergångar från hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Om du vill veta mer om hur du lägger till övergångar till text eller objekt kan du läsa i Animera text eller objekt.

Lägga till en övergång i en bild

 1. I miniatyrfönstret klickar du på den bild där du vill använda en övergång. Via inställningarna för övergången avgör du hur en ny bild visas samt hur föregående bild avslutas. I exemplet nedan innebär användningen av en toningsövergång till bild 3 att bild 2 tonar ut medan bild 3 tonar in.

  Välj den bild där du vill lägga till en övergång i rutan Miniatyr
 2. Hitta den effekt som du vill använda i galleriet övergång på fliken övergångar. Klicka på nedpilen om du vill se hela galleriet. Klicka på den effekt du vill ha för den bilden och för att se en förhandsgranskning.

 3. Klicka på Övergångar > Effektalternativ om du vill ändra hur övergången visas, till exempel vilket håll bilden kommer från.

 4. Ange en tid vid Varaktighet för att bestämma hur snabbt övergången ska ske. Ställ in ett högre nummer om du vill att övergången ska gå saktare.

 5. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur övergången ser ut med alla inställningar.

  Förhandsgranskningsknapp på fliken Övergångar

  Tips: Om du vill att samma bildövergång ska användas för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i menyfliksområdet.
  Knappen Använd för alla på fliken Övergångar

Ta bort en övergång

 • Klicka på bilden med övergången som du vill ta bort. Sedan går du till galleriet med övergångar på fliken Övergångar och klickar på Ingen.

  Borttagning av övergång är markerat

Kom ihåg att du med en övergång avgör hur en ny bild visas samt hur föregående bild avslutas. Så om du till exempel inte vill att bild 2 ska ha någon avslutningseffekt måste du ta bort övergången från bild 3.

Tips: Du kan se vilka bilder som har en övergångseffekt effekt genom att titta efter ikonen övergång i miniatyrfönstret.
En ikon med en fallande stjärna visar att en övergångseffekt har applicerats för en bild.

Relaterad information

Animera text och objekt i PowerPoint för Mac

Spela in ett bildspel

Övergångar inget dynamiska sätt att gå från en bild till nästa under ett bildspel. Du kan lägga till en övergång till en bild, olika övergångar på olika bilder eller samma övergång på alla bilder.

Lägga till en övergång i en bild

 1. Klicka på den bild som du vill använda en övergång till i navigeringsfönstret. Att göra det:

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Klicka på önskad övergång som du vill använda under övergång till denna bild på fliken övergångar.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar på Pil för mer nedan .

  Klicka på Effektalternativ om du vill ändra till en annan variant av övergång, till exempel riktning det rör sig på skärmen och sedan väljer du. Eller så kan du ändra andra alternativ, till exempel varaktighet, ljud eller spelas upp bild.

  Effektalternativ för intoningsövergång

Använda en övergång på alla bilder

 1. Klicka på önskad övergång som du vill använda under övergång till denna bild på fliken övergångarTona, till exempel.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar på Pil för mer nedan .

 2. Klicka på Effektalternativ om du vill variera övergången till exempel riktning det rör sig på skärmen och sedan väljer du. Eller så kan du ändra andra alternativ, till exempel varaktighet, ljud eller spelas upp bild.

  Effektalternativ för intoningsövergång

 3. Klicka på Alla bilder under Använd för.

  Fliken Övergångar, gruppen Använd på

Ändra varaktigheten för övergången

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ändra i navigeringsfönstret. Att göra det:

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna. Eller, om du har organiserat dina bilder i avsnitt markerar du en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Ange hur många sekunder eller minuter som du vill använda övergången ska pågå på fliken övergångar under övergång till denna bild i rutan varaktighet.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

Lägga till ett ljud

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ändra i navigeringsfönstret. Att göra det:

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna. Eller, om du har organiserat dina bilder i avsnitt markerar du en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Klicka på en ljudeffekt på popup-menyn ljud under övergång till denna bild på fliken övergångar.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

  Tips: Om du vill spela in egna ljud klickar du på Andra ljud på popup-menyn för att söka efter ljudfilen.

Välj hur du Frammatning

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ändra i navigeringsfönstret. Att göra det:

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna. Eller, om du har organiserat dina bilder i avsnitt markerar du en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Markera Vid musklickning eller kryssrutan efter på fliken övergångar under Frammatning.

  Fliken Övergångar, gruppen Frammatning

  Om du markerar kryssrutan när du skriver du hur många sekunder.

Ta bort övergångar

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ta bort i navigeringsfönstret. Att göra det:

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna. Eller, om du har organiserat dina bilder i avsnitt markerar du en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Klicka på Ingen under övergång till denna bild på fliken övergångar.

  Inga

Se även

Använda en övergång på alla bilder

Övergångar i tidigare versioner av PowerPoint

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Markera den bild där du vill lägga till eller ändra en övergång i miniatyrfönstret. Övergången börjar på föregående bild och slutföra på bilden som du väljer.

  Visar fönstret Bild med den tredje bilden markerad i PowerPoint

 2. Hitta den effekt du vill använda i galleriet med övergångar på fliken Övergångar.

 3. Klicka på Effektalternativ för att ange hur övergången ser ut.

 4. Valfritt:

  • Om du vill ställa in hur snabbt övergången går skriver du in en tid i rutan Varaktighet i menyfliksområdet. Ställ in ett högre nummer om du vill att övergången ska gå saktare. Du kan lösa mer om att ställa in tid för övergångar i Ställa in hastighet och tid för övergångar.

  • Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt klickar du på Använd för alla.

 5. Om du vill se hur övergången kommer att se ut väljer du den bild där övergången börjar och klickar på Bildspel-ikonen Knappen Starta bildspel i nedre högra hörnet i webbläsarfönstret.

  Om du vill starta bildspelet från nuvarande bild klickar du på knappen Bildspel i det nedre högra hörnet på webbläsaren.

  (Den här knappen startar bildspelet på den markerade bilden, istället för från början av presentationen.)

Kom ihåg att en övergång gäller för en bilds ingång och inte för hur den avslutas. Det betyder att om du exempelvis vill ta bort utgångseffekterna för bild 2 så tar du bort övergången från bild 3.

 • Klicka på den bild som inte ska ha någon övergång. Klicka sedan på Ingen i galleriet med övergångar på fliken Övergångar.

  Visar övergångar i menyfliksområdet i PowerPoint

  I exemplet visas bild 3 direkt när bild 2 försvinner eftersom bild 3 inte har någon övergång.

  Om du vill ta bort alla övergångar från alla bilder klickar du först på Ingen och sedan på Använd för alla i menyfliksområdet.

Information om hur du lägger till animationer till text eller objekt i en bild finns i Animera text eller objekt.

Lägga till en övergång

 1. Öppna presentationen.

 2. Tryck på fliken övergångar på din Android-surfplatta.

  Fliken Övergångar

  Tryck på Redigera ikonen Ikonen Redigera högst upp på din Android-telefon direkt på skärmen, trycker du på Start och tryck sedan på övergångar.

 3. Tryck på nedpilen om du vill expandera Övergångseffekter. Du ser ett galleri med övergångseffekter som är grupperade i diskretspännande och dynamiska kategorier.

  Övergångseffekter

 4. Välj en övergång; till exempel trycker du på tips om du vill ha en bild som gradvis omvandla till nästa bild.

 5. Knacka på Effektalternativ om du vill välja riktning på övergången.

  Effektalternativ

 6. (Valfritt) Tryck på Använd för alla om du vill tillämpa samma övergången på alla bilder i presentationen.

Ta bort en övergång

 1. Tryck på fliken övergångar på din Android-surfplatta. Tryck på Redigera ikonen Ikonen Redigera högst upp på din Android-telefon direkt på skärmen, trycker du på Start och tryck sedan på övergångar.

 2. Expandera övergångseffekter.

 3. Tryck på Ingen.

  Ta bort övergångar

Lägga till en övergång

 1. Öppna presentationen.

 2. På din iPad trycker du på fliken övergångar.

  Fliken Övergångar

  På din iPhone trycker du på Redigera ikonen Ikonen Redigera , tryck på Start och sedan på övergångar.

 3. Tryck på Övergångseffekt. Du ser ett galleri med övergångseffekter som är grupperade i diskret och spännande kategorier.

  Övergångseffekter

 4. Välj en övergång; till exempel trycker du på tips om du vill ha en bild som gradvis omvandla till nästa bild.

 5. Knacka på Effektalternativ om du vill välja en effekt. (Dessa alternativ kan variera beroende på övergången du väljer.)

  Effektalternativ

 6. (Valfritt) Tryck på Använd för alla om du vill tillämpa samma övergången på alla bilder i presentationen.

Ta bort en övergång

 1. På din iPad trycker du på fliken övergångar. På din iPhone trycker du på Redigera ikonen Ikonen Redigera , tryck på Start och sedan på övergångar.

 2. Tryck på Övergångseffekt.

 3. Tryck på Ingen.

  Ta bort övergångar

Lägga till en övergång

 1. Öppna presentationen.

 2. Tryck på fliken övergångar.

  Fliken Övergångar

  På din Windows phone, dubbelklicka på den bild du vill använda, och sedan trycker du på fler Mer längst ned till höger i skärmen, trycker du på Start och sedan trycka övergångar.

 3. Tryck på nedpilen om du vill expandera Övergångseffekter. Du ser ett galleri med övergångseffekter som är grupperade i diskretspännande och dynamiska kategorier.

  Övergångseffekter

 4. Välj en övergång; till exempel trycker du på tips om du vill ha en bild som gradvis omvandla till nästa bild.

 5. Knacka på Effektalternativ om du vill välja riktning på övergången.

  Effektalternativ

 6. Tryck på Förhandsgranska om du vill se effekten som har använts i bilden.

  Förhandsgranska övergångar

 7. (Valfritt) Tryck på Använd för alla om du vill tillämpa samma övergången på alla bilder i presentationen.

Ta bort en övergång

 1. Tryck på fliken övergångar. På din Windows phone, dubbelklicka på den bild du vill använda, och sedan trycker du på fler Mer längst ned till höger i skärmen, trycker du på Start och sedan trycka övergångar.

 2. Expandera övergångseffekter.

 3. Tryck på Ingen.

  Ta bort övergångar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×