Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Du kan lägga till en figur i filen eller kombinera flera figurer för att skapa en ritning eller en mer komplex figur. I de tillgängliga figurerna ingår linjer, grundläggande geometriska figurer, pilar, ekvationsfigurer, flödesschemafigurer, stjärnor, banderoller och bildtexter.

När du har lagt till en eller flera figurer kan du lägga till text, punkter, numrering och snabbformat.

Obs!: Mer information om användningen av diagram eller SmartArt i dokumentet finns i När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda diagram?.

Många av de sätt som du arbetar med figurer är lika mellan program, men det kan finnas små skillnader mellan olika versioner. Använd flikarna nedan och välj den produkt du använder.

De här anvisningarna gäller för Excel 2010–2016.

Lägga till en figur i en fil i Excel

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Knapp för att infoga figurer i Excel

 2. Klicka på den figur som du vill använda, klicka någonstans i arbetsboken och placera figuren genom att dra.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Lägga till flera figurer i en fil i Excel

I stället för att lägga till enskilda figurer när du ska skapa en teckning vill du kanske skapa en SmartArt-grafik. I en SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och teckenstorlek automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten.

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Knapp för att infoga figurer i Excel

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i arbetsboken och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Tips: Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Lägga till en punktlista eller numrerad lista i en figur i Excel

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Högerklicka på den markerade texten och peka på Punkter i snabbmenyn och klicka sedan på Punkter och numrering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på fliken Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på fliken Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Följande procedurer gäller för Excel, PowerPoint, Word och Outlook i Office 2016, 2013 och 2010. Gränssnittet kan skilja sig något från bilderna.

Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ som visas i en miniatyr i galleriet Snabbformat i gruppen Figurformat. Genom att hålla pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur figurformatet (eller snabbformatet) påverkar din figur.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  ritverktyget snabbformat

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 1. Klicka på den figur du vill ändra till en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format under Ritverktyg, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figur som du vill använda.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Om du vill ta bort flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

De här anvisningarna gäller för PowerPoint 2010–2016.

Lägga till en figur i en fil i PowerPoint

 1. Klicka på Figurer i gruppen Rita på fliken Start.

  Knapp för att infoga figurer i PowerPoint

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i bilden och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Lägga till flera figurer i en fil i PowerPoint

I stället för att lägga till enskilda figurer när du ska skapa en teckning vill du kanske skapa en SmartArt-grafik. I en SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och teckenstorlek automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten.

 1. Klicka på Figurer i gruppen Rita på fliken Start.

  Knapp för att infoga figurer i PowerPoint

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i bilden och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Tips: Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Lägga till en punktlista eller numrerad lista i en figur i PowerPoint

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Högerklicka på den markerade texten och gör något av följande på snabbmenyn:

  • Om du vill lägga till punkter pekar du på Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering pekar du på Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Följande procedurer gäller för Excel, PowerPoint, Word och Outlook i Office 2016, 2013 och 2010. Gränssnittet kan skilja sig något från bilderna.

Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ som visas i en miniatyr i galleriet Snabbformat i gruppen Figurformat. Genom att hålla pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur figurformatet (eller snabbformatet) påverkar din figur.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  ritverktyget snabbformat

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 1. Klicka på den figur du vill ändra till en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format under Ritverktyg, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figur som du vill använda.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Om du vill ta bort flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

De här anvisningarna gäller för Word 2010–2016.

Lägga till en figur i en fil i Word

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Knapp för att infoga figurer i Word

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Lägga till flera figurer i en fil i Word

I stället för att lägga till enskilda figurer när du ska skapa en teckning vill du kanske skapa en SmartArt-grafik. I en SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och teckenstorlek automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten.

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Knapp för att infoga figurer i Word

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Tips: Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Lägga till en punktlista eller numrerad lista i en figur i Word

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Högerklicka på den markerade texten och gör något av följande på snabbmenyn:

  • Om du vill lägga till punkter pekar du på Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering pekar du på Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Följande procedurer gäller för Excel, PowerPoint, Word och Outlook i Office 2016, 2013 och 2010. Gränssnittet kan skilja sig något från bilderna.

Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ som visas i en miniatyr i galleriet Snabbformat i gruppen Figurformat. Genom att hålla pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur figurformatet (eller snabbformatet) påverkar din figur.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  ritverktyget snabbformat

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 1. Klicka på den figur du vill ändra till en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format under Ritverktyg, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figur som du vill använda.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Om du vill ta bort flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

De här anvisningarna gäller för Outlook 2010–2016.

Lägga till en figur i Outlook

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer

  Knapp för att infoga figurer i Outlook

  och sedan på Ny arbetsyta.

  Alternativet Ny arbetsyta längst ned på menyn Figurer

 2. Under Ritverktyg på fliken Format, i gruppen Infoga figurer, klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 3. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Lägga till flera figurer i ett dokument i Outlook

I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kanske du vill skapa SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och mängden text i figurerna automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten. Du kan alltid lägga till en figur i SmartArt-grafik eller ersätta figuren om ingen av layouterna är helt rätt för dig.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer

  Knapp för att infoga figurer i Outlook

  och sedan på Ny arbetsyta.

  Alternativet Ny arbetsyta längst ned på menyn Figurer

 2. Under Ritverktyg på fliken Format, i gruppen Infoga figurer, klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 3. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 4. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 5. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Lägga till text i en figur i Outlook

 • Högerklicka på figuren som du vill lägga till text i, klicka på Lägg till text och skriv sedan texten.

 • Om du vill ändra storlek på figuren klickar du på den och drar sedan i storlekshandtagen.

 • Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Lägga till en punktlista eller numrerad lista i en figur i Outlook

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. I gruppen Grundläggande text, på fliken Meddelande, klickar du på något av följande:

  Knappar för punktlista och numrerad lista i Outlook

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på pilen bredvid Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på pilen bredvid Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

Lägga till ett snabbformat för en figur i Outlook

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

Du kan också lägga till en fyllning eller effekt i figuren.

Byta ut en figur mot en annan figur i Outlook

Om du vill byta ut en figur mot en annan figur tar du bort den och lägger sedan till den nya figuren.

Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Följande procedurer gäller för Excel, PowerPoint, Word och Outlook i Office 2016, 2013 och 2010. Gränssnittet kan skilja sig något från bilderna.

Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ som visas i en miniatyr i galleriet Snabbformat i gruppen Figurformat. Genom att hålla pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur figurformatet (eller snabbformatet) påverkar din figur.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  ritverktyget snabbformat

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 1. Klicka på den figur du vill ändra till en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format under Ritverktyg, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figur som du vill använda.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Om du vill ta bort flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

Lägga till en figur i ett dokument

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Bild av fliken Infoga i Excel

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Under Ritverktyg på fliken Format, i gruppen Infoga figurer, klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 3. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

 1. I gruppen Rita på fliken Start klickar du på Figurer.

  Bild av fliken Start i PowerPoint

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

 1. I verktygsfältet Objekt gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till en fördefinierad automatisk figur, t.ex. en stjärna eller en romb, klickar du på Figurer Bild av knapp , pekar på en kategori och klickar sedan på önskad figur.

  • Om du vill lägga till en cirkel eller en fyrkant klickar du på Oval Bild av knapp eller Rektangel Bild av knapp .

 2. Dra tills figuren har önskad storlek.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

  Om du vill lägga till en figur med en fördefinierad storlek klickar du på den plats där du vill infoga figuren.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Under Ritverktyg på fliken Format, i gruppen Infoga figurer, klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 3. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Lägga till flera figurer i ett dokument

I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kanske du vill skapa SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och mängden text i figurerna automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten. Du kan alltid lägga till en figur i SmartArt-grafik eller ersätta figuren om ingen av layouterna är helt rätt för dig.

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Bild av fliken Infoga i Excel

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kanske du vill skapa SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och mängden text i figurerna automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten. Du kan alltid lägga till en figur i SmartArt-grafik eller ersätta figuren om ingen av layouterna är helt rätt för dig.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Under Ritverktyg på fliken Format, i gruppen Infoga figurer, klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 3. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 4. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 5. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kanske du vill skapa SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och mängden text i figurerna automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten. Du kan alltid lägga till en figur i SmartArt-grafik eller ersätta figuren om ingen av layouterna är helt rätt för dig.

 1. Klicka på Figurer i gruppen Rita på fliken Start.

  Bild av fliken Start i PowerPoint

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

 1. Klicka på Automatisk figur Bild av knapp i verktygsfältet Objekt.

 2. Peka på en kategori, peka på den prickade linjen och dra sedan så att menyn svävar.

 3. Klicka på den figur du vill infoga och dra tills figuren har den storlek som du vill använda. Upprepa detta steg för alla figurer du vill lägga till.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kanske du vill skapa SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och mängden text i figurerna automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten. Du kan alltid lägga till en figur i SmartArt-grafik eller ersätta figuren om ingen av layouterna är helt rätt för dig.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Under Ritverktyg på fliken Format, i gruppen Infoga figurer, klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

 3. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 4. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa detta för alla figurer du vill lägga till.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

 5. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Lägga till text i en figur i Office 2007

 • Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

 • Om du vill ändra storlek på figuren klickar du på den och drar sedan i storlekshandtagen.

 • Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 • Högerklicka på figuren som du vill lägga till text i, klicka på Lägg till text och skriv sedan texten.

 • Om du vill ändra storlek på figuren klickar du på den och drar sedan i storlekshandtagen.

 • Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 • Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

 • Om du vill ändra storlek på figuren klickar du på den och drar sedan i storlekshandtagen.

 • Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 • Klicka på figuren som du vill lägga till text i och skriv sedan texten.

 • Om du vill ändra storlek på figuren klickar du på den och drar sedan i storlekshandtagen.

 • Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 • Högerklicka på figuren som du vill lägga till text i, klicka på Lägg till text och skriv sedan texten.

 • Om du vill ändra storlek på figuren klickar du på den och drar sedan i storlekshandtagen.

 • Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Lägga till en punktlista eller numrerad lista i en figur i Office 2007

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Klicka på pilen bredvid Punkter och numrering i formateringsverktygsfältet och klicka sedan på Punkter och numrering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på fliken Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på fliken Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

 1. I gruppen Grundläggande text, på fliken Meddelande, klickar du på något av följande:

  Bild av fliken Meddelande i Outlook

 2. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på pilen bredvid Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på pilen bredvid Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Klicka på pilen bredvid Punkter och numrering i formateringsverktygsfältet och klicka sedan på Punkter och numrering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på fliken Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på fliken Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. I verktygsfältet Formatering klickar du på något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på Punktlista Bild av knappen Punktlista .

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på Numrerad lista Bild av knapp .

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Gör något av följande:

  Gå till fliken Start i gruppen Stycke och klicka på något av följande:

  Bild av fliken Start i Word

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på pilen bredvid Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på pilen bredvid Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

Lägga till ett snabbformat för en figur i Office 2007

Obs!: Snabbformat är endast tillgängliga i följande Office-version 2007-program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ som visas i en miniatyr i galleriet Snabbformat i gruppen Figurformat. Genom att placera pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur figurformatet (eller snabbformatet) påverkar din figur.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

Du kan också lägga till en fyllning eller effekt i figuren.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

Du kan också lägga till en fyllning eller effekt i figuren.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

Du kan också lägga till en fyllning eller effekt i figuren.

Byta ut en figur mot en annan figur i Office 2007

 1. Klicka på den figur du vill ändra till en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format under Ritverktyg, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figur som du vill använda.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

Om du vill byta ut en figur mot en annan figur tar du bort den och lägger sedan till den nya figuren.

Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 1. Klicka på den figur du vill ändra till en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format under Ritverktyg, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figur som du vill använda.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

 1. Klicka på den automatiska figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera automatiska figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. På menyn Ordna pekar du på Byt figur, pekar på en kategori och klickar sedan på den nya figur som du vill använda.

Om du vill byta ut en figur mot en annan figur tar du bort den och lägger sedan till den nya figuren.

Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på de figurer du vill ändra.

Mer information finns i

Infoga SVG-bilder och ikoner i Office 2016

Använda 3D-modeller

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×