Lägga till, ändra eller ta bort felstaplar i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med felstaplar i diagram som du skapar kan du se marginaler för fel och standardavvikelser direkt. De kan visas på alla datapunkter eller brytpunkter i en dataserie som en standardfelmängd, en procentandel eller en standardavvikelse. Du kan ange egna värden som visar de exakta felmängderna. Du kan till exempel visa en positiv och negativ felmängd på 10 procent i resultaten för ett vetenskapligt experiment så här:

Linjediagram med 10 procent-felstaplar

Du kan använda felstaplar i dataserier för en 2D-yta, -fält, -kolumn, -rad, -punkt och -bubbeldiagram. För punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x- och y-värden.

Klicka på följande rubriker för mer information.

 1. Klicka någonstans i diagrammet.

 2. Klicka på Diagramelement knappen Knappen Diagramelement bredvid diagrammet och markera sedan rutan Felstaplar. (Avmarkera kryssrutan om du vill ta bort felstaplar.)

 3. Om du vill ändra felmängden som visas klickar du på pilen bredvid Felstaplar och väljer sedan ett alternativ.

  Alternativ för felstapel

  • Välj ett fördefinierat alternativ för felstaplar, till exempel Standardfel, Procent eller Standardavvikelse.

  • Välj Fler alternativ om du vill ange egna mängder för felstaplarna, och välj sedan de alternativ du vill ha under Lodräta felstaplar eller Vågräta felstaplar. Här kan du även ändra riktning, slutformatet för felstaplarna och skapa anpassade felstaplar.

   Rutan Formatera felstaplar

Obs!: Felens riktning beror på vilken typ av diagram du använder. För punktdiagram visas både vågräta och lodräta felstaplar. Du kan ta bort någon av dessa felstaplar genom att markera dem och trycka på Delete.

Överst på sidan

Många undrar hur Excel beräknar felmängderna. I Excel används följande ekvationer för att beräkna mängderna för Standardfel och Standardavvikelse som visas i diagrammet.

Detta alternativ

Använder den här ekvationen

Standardfel

Ekvation

Plats:

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

Standardavvikelse

Ekvation

Plats:

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

M = aritmetiskt medelvärde

Överst på sidan

Klicka på följande rubriker för mer information.

I Excel kan visa du felstaplar som använder ett standardfel belopp, en procentandel av värdet (5%) eller en standardavvikelse.

Standardfel och standardavvikelsen använder du följande ekvationer för beräkning av felvärden som visas i diagrammet.

Detta alternativ

Använder den här ekvationen

Där

Standardfel

Ekvation

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

Standardavvikelse

Ekvation

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

M = aritmetiskt medelvärde

Överst på sidan

 1. På 2D-område, stapel, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till felstaplar i alla dataserier i diagrammet klickar du på diagramområdet.

  • Klicka på datapunkt eller dataserie som du vill använda om du vill lägga till felstaplar i ett markerad datapunkt eller dataserier eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement:

   1. Klicka någonstans i diagrammet.

    Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

   2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

    Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. På fliken Layout i gruppen analys klickar du på Felstaplar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på ett fördefinierat alternativ för felstaplar, till exempel Felstaplar med standardfel, Felstaplar med procent eller Felstaplar med standardavvikelse.

  2. Klicka på Fler alternativ i fel och sedan på gränssnitt och fel belopp alternativ som du vill använda under Lodräta felstaplar eller Vågräta felstaplar.

   Obs!: Riktning felstaplar beror på vilken diagramtyp i diagrammet. För punktdiagram visas både vågräta och lodräta felstaplar som standard. Du kan ta bort något av dessa felstaplar genom att markera dem och sedan trycka på DELETE.

Överst på sidan

 1. Klicka på felstaplar, datapunkten eller den dataserie som har felstaplar som du vill ändra på en 2D-ytdiagram, liggande, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dem från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. På fliken Layout i gruppen analysFelstaplar och klicka sedan på Fler alternativ i fel.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fel liggande riktning och end-format som du vill använda under Visa.

Överst på sidan

 1. Klicka på felstaplar, datapunkten eller den dataserie som har felstaplar som du vill ändra på en 2D-ytdiagram, liggande, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dem från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. På fliken Layout i gruppen analysFelstaplar och klicka sedan på Fler alternativ i fel.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Under Felmängd, gör du något av följande:

  1. Om du vill använda en annan metod för att beräkna felet, klicka på det sätt som du vill använda och ange felmängden.

  2. Om du vill använda anpassade värden av felmängden, klickar du på anpassad och gör sedan följande:

   1. Klicka på Ange värde.

   2. Ange det kalkylbladsområde som du vill använda som belopp felvärden i rutorna Felvärdet positiva och Negativa felvärdet eller Skriv värdena som du vill använda, avgränsade med kommatecken. Skriv till exempel 0,4, 0,3, 0,8.

    Tips: Om du vill ange kalkylbladsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta knappen Knappen Minimera och markera de data som du vill använda i kalkylbladet. Klicka på knappen Dölj dialogruta igen för att återgå till dialogrutan.

    Obs!: Dialogrutan Anpassade felstaplar kan inte visa knappen Dölj dialogruta i Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office PowerPoint 2007, och du kan bara skriva belopp felvärden som du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på felstaplar, datapunkten eller den dataserie som har felstaplar som du vill ta bort på en 2D-ytdiagram, liggande, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dem från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  1. På fliken Layout i gruppen analysFelstaplar och klicka sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Tryck på Delete-tangenten.

Tips: Du kan ta bort felstaplar direkt efter att du lägger till dem i diagrammet genom att klicka på Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×