Lägga till, ändra eller ta bort en partner för abonnemangsrådgivning

En auktoriserad Microsoft-partner fungerar som din abonnemangsrådgivare och hjälper dig med expertkunskaper inom försäljning, support och teknik, som behövs för att konfigurera och underhålla ditt abonnemang. Du kan lägga till en auktoriserad partner när du köper Office 365, eller vid en senare tidpunkt. Om du inte har någon partner kan du hitta en på webbplatsen Microsoft Pinpoint.

Vilken partner du väljer beror på vilka Office 365-tjänster du använder och var någonstans du kommer att använda tjänsterna. Om du lägger till eller ändrar en partner för ditt abonnemang behöver du först be om partnerns Microsoft partner-ID.

Vad vill du göra?

Lägga till en partner vid köptillfället

Lägga till en partner till ett befintligt abonnemang

Ändra partner för ett abonnemang

Visa dina partnerrelationer

Ta bort en partner från ett abonnemang

Ta bort en återförsäljarrelation

Lägga till en partner vid köptillfället

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj appfönsterikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

 3. Välj KÖPTJÄNSTER.

 4. Välj Köp nu på den utökade menyn längst ned för respektive tjänst i listan.

  Välj Köp nu från menyn längst ned
 5. Om du vill lägga till en ny partner expanderar du Behöver du hjälp med din beställning? och väljer Få hjälp från en Microsoft-partner.

  Välj Få hjälp från en Microsoft-partner

  Följ anvisningarna på sidan Pinpoint om du vill söka efter eller matchas med en partner.

 6. Välj Lägg till i det andra steget under Partnerinformation i det andra steget i guiden för att gå till kassan , om du redan har en partner.

 7. Skriv Microsoft partner-ID för partnern du vill lägga till. Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.

 8. Slutför guiden om du vill genomföra köpet av abonnemang.

Lägga till en partner till ett befintligt abonnemang

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj appfönsterikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

 3. Gå till sidan Prenumerationer:

  • Välj Fakturering > Prenumerationer eller

  • Välj Visa och redigera prenumerationer under fakturering.

 4. Om du har mer än en prenumeration väljer du den som du vill redigera i fönstret till vänster.

 5. Under prenumerationsnamn och kostnad väljer du Fler åtgärder > Lägg till registrerad partner.

  Välj Lägg till auktoriserad partner
 6. Skriv Microsoft partner-ID för partnern du vill lägga till och klicka på Kontrollera ID och sedan på Skicka. Rätt Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.

 7. Partner-ID:t som visas på sidan Prenumerationer.

Ändra partner för ett abonnemang

 1. Gå till sidan Prenumerationer:

  • Välj Fakturering > Prenumerationer eller

  • Välj Visa och redigera prenumerationer under fakturering.

 2. Om du har flera prenumerationer väljer du namnet på den du vill redigera.

 3. Under Partner-ID väljer du Redigera auktoriserad partner.

  Välj Redigera auktoriserad partner
 4. Skriv det nya Microsoft partner-ID:t för partnern du vill lägga till och klicka på Kontrollera ID och sedan på Skicka. Rätt Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.

 5. Partner-ID:t visas på sidan Prenumerationsinformation.

Visa dina partnerrelationer

I Office 365:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till inställningar > Partnerrelationer.

Dina partner finns listade på sidan PARTNERRELATIONER.

Om du inte har en partner visas meddelandet ”det finns ingenting att visa här”.

Ta bort en partner från ett abonnemang

 1. Gå till sidan Prenumerationer:

  • Välj Fakturering > Prenumerationer eller

  • Välj Visa och redigera prenumerationer under fakturering.

 2. Om du har flera prenumerationer väljer du namnet på den du vill redigera.

 3. Under Partner-ID väljer du Redigera auktoriserad partner.

 4. Radera informationen i rutan för partner-ID på sidan Partnerinformation och klicka på Skicka.

Ta bort en återförsäljarrelation

Du kan inte ta bort en återförsäljarrelation med en dig själv.

Om du tar bort en återförsäljarrelation är alternativet Ta bort nedtonat och du måste be din återförsäljare följa de här anvisningarna: Ta bort en återförsäljarrelation med en partner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×