Lägga till, ändra eller ta bort dataverifiering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Dataverifiering är möjligheten att automatiskt söka efter fel när användaren fyller i ett formulär. Lägger till dataverifiering i kontroller i formulärmallen kan du se till att de data som du har samlat in är korrekt och konsekvent och att det överensstämmer med de standarder som redan används av företaget. Du kan exempelvis använda dataverifiering att användarna ska veta när summan de angivit för en utgiftsrapport artikel överstiger godkända belopp eller när de av misstag angett sitt namn i en ruta som används för att samla telefonnummer.

Om ett formulär innehåller dataverifieringsfel och den är ansluten till en databas eller webbtjänst, att användare inte kunna skicka formuläret tills de åtgärda felen. Användare kan spara en lokal kopia av formuläret, korrigera och skicka data senare.

I den här artikeln

Hur användarna meddelas om dataverifieringsfel

Kompatibilitetsfrågor

Lägga till dataverifiering

Ändra ett dataverifieringsvillkor

Ta bort dataverifiering

Hur användarna meddelas om verifieringsfel

Om du har skapat ett formulär som ska fyllas i med hjälp av InfoPath kan du skapa ett dataverifieringsmeddelande i form av ett Skärmtips. När skärmtipset har visats kan användarna välja att visa en varning som du har skapat. Om du vill kan du ange att varningen ska visas automatiskt. Om du till exempel definierar ett felvillkor som uppfylls om en användare skriver sitt namn i en ruta för telefonnummer kan du aktivera ett skärmtips med meddelandet "Skriv ett telefonnummer i det här fältet". Om du anger att en varning ska visas automatiskt kan du visa ett detaljerat meddelande som standard, t.ex. "Skriv ett telefonnummer med följande format: 000-0000000". Om du väljer att visa ett skärmtips som standard kan användarna visa den varning du skapat manuellt genom att högerklicka på fältet i InfoPath och sedan klicka på alternativet för att visa varningen.

Hur dataverifieringsfel visas i InfoPath

1. Pekaren förvandlas till en textmarkör när du placerar den över fältet och skärmtipset visas.

2. När du högerklickar i fältet visas en snabbmeny och när du pekar på Fullständig felbeskrivning förvandlas pekaren till en pil.

3. När du klickar på Fullständig felbeskrivning visas varningen.

Om du har skapat ett formulär som ska fyllas i i en webbläsare kan du inte välja att visa varningar automatiskt. Användarna kan emellertid visa varningen genom att klicka i det fält på webbsidan där skärmtipset finns och sedan klicka på länken som visas.

Hur dataverifieringsfel visas i webbläsaren

1. Pekaren förvandlas till en textmarkör när du placerar den över fältet och skärmtipset visas.

2. Pekaren ändras till en hand när du flyttar den till skärmtipset.

3. Varningen visas när du klickar på länken.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Vissa funktionerna för dataverifiering fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i InfoPath. Till exempel när du lägger till dataverifiering i en kontroll kan skapa du förklarande text som ska visas när en användare anger ogiltiga data i kontrollen. Du kan ange den här förklarande text visas i ett skärmtips och om du vill tillåta användare att visa en avisering som innehåller ytterligare information eller du kan ha aviseringen visas automatiskt när en användare anger ogiltiga data. Aviseringar kan därför inte visas automatiskt för formulär som visas i en webbläsare, men användare kan fortfarande visa skärmtipset och om du vill visa en varning med ytterligare information.

Obs!: När användare fyller i formulär i en webbläsare kan de snabbt visa en dataverifieringsvarning genom att trycka på CTRL+SKIFT+I.

Lista med kontroller som stöder dataverifiering

Följande tabell innehåller en lista med de kontroller i Microsoft Office InfoPath 2007 som stöder dataverifiering, samt information om huruvida de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroller som stöder data vali dation

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Kryssruta

Ja

Datumväljare

Ja

Nedrullningsbar listruta

Ja

Listruta

Ja

Alternativknapp

Ja

Textruta

Ja

RTF-ruta

Ja

Punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista

Nej

Kombinationsruta

Nej

Överst på sidan

Lägga till dataverifiering

 1. Klicka på den kontroll som du vill lägga till dataverifiering.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataverifiering.

 4. Lägg till ett villkor under Om det här villkoret är uppfyllt.

  Exempel

  Följande exempel illustrerar hur du skapar ett dataverifieringsvillkor för att försäkra att informationen som användarna skriver i en textruta matchar ett specifikt värde, i vårt exempel ordet Hej.

  1. Klicka på Markera ett fält eller en grupp i den första rutan och klicka på det fält eller den grupp som kontrollen är bunden till.

  2. Klicka på är inte lika med i den andra rutan.

  3. Klicka på Skriv in text i den tredje rutan och skriv Hej.

  Obs!: Om kontrollen inte får lämnas tom markerar du kryssrutan Kan inte vara tomt i dialogrutan Egenskaper för kontroll.

 5. Ange att ett dialogrutemeddelande ska visas automatiskt när en användare lämnar en kontroll tom genom att markera kryssrutan Visa dialogrutemeddelanden omedelbart när användare anger ogiltiga data.

  Obs!: Eftersom dialogrutemeddelanden inte kan visas automatiskt i en webbläsare visas bara skärmtipset för en användare som fyller i formuläret med hjälp av en webbläsare.

 6. Skriv den text som du vill ska visas när en användare pekar på kontrollen eller högerklickar på kontrollen i rutan skärmtips.

 7. Skriv den text i dialogrutan Meddelande som du vill visa, antingen direkt eller när användaren begär mer information.

  Obs!: The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

Överst på sidan

Ändra ett dataverifieringsvillkor

 1. Klicka på den kontroll som du vill ändra dataverifieringen för.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på det villkor som du vill ändra i dialogrutan Dataverifiering, klicka sedan på Ändra och gör önskade ändringar.

Överst på sidan

Ta bort dataverifiering

 1. Klicka på den kontroll vars dataverifiering du vill ta bort.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på det villkor som du vill ta bort i dialogrutan Dataverifiering och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×