Dela och redigera med andra

Lägga till, ändra, dölja och ta bort kommentarer i en presentation

Lägga till, ändra, dölja och ta bort kommentarer i en presentation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd kommentarer om du vill att andra ska granska och ge feedback om en presentation som du har skapat eller om kollegor be om feedback på en presentation. En kommentar är en anteckning som du kan bifoga till en eller flera ord på en bild eller till en hel bild.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
1:12

Lägg till en kommentar

 1. Välj Granska > ny kommentar. Eller välj Ny om fönstret kommentarer är öppet.

 2. Skriv kommentaren i rutan i fönstret Kommentarer och tryck på Retur.

  Lägga till en kommentar

Visa och svara på kommentarer

 1. Markera kommentar-ikonen bb[1] på bilden.

  Fönstret Kommentarer öppnas och visar kommentarerna för bilden.

 2. Välj Svara för att svara på en kommentar.

 3. Klicka på knapparna Nästa eller Tillbaka för att växla mellan kommentarer och bilder.

Ta bort en kommentar

 • Välj den kommentar som du vill ta bort och välj X i fönstret kommentarer.

 • Högerklicka på kommentar-ikonen bb[1] på bilden och välj Ta bort kommentar.

Granska

1 Fliken Granska

2 Kommandon för att granska

3 Miniatyrbild av granskningskommentar

4 Kommentar

 1. Gör något av följande på den bild där du vill lägga till en granskningskommentar:

  • Om du vill lägga till en kommentar om text eller objekt på en bild markerar du texten eller objektet.

  • Om du vill lägga till en allmän kommentar om en bild klickar du var som helst på bilden.

 2. Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 3. Skriv kommentaren och klicka sedan utanför kommentarrutan.

  Tips: Du kan lägga till flera kommentarer till en text, ett objekt eller en bild i en presentation.

De som granskar en presentation kan redigera kommentarer som har lagts till av andra granskare. Då ändras färgen på miniatyrbilden av granskningskommentaren och initialerna ändras till den aktuella granskarens.

 1. Klicka på miniatyrbilden av granskningskommentaren (nummer 3 i bilden ovan).

  Meddelanden: 

  • Miniatyrbilden av granskningskommentaren innehåller vanligtvis initialerna för den person som från början lade till kommentaren.

  • Klicka på Visa markering i gruppen Kommentarer på fliken Granska om miniatyrbilden av granskningskommentaren är dold.

 2. Klicka på Redigera kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 3. Skriv kommentarer och klicka sedan utanför kommentarrutan.

De som granskar en presentation kan ta bort kommentarer som har lagts till av andra granskare. Då ändras färgen på miniatyrbilden av granskningskommentaren och initialerna ändras till den aktuella granskarens.

 1. Klicka på kommentaren som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

Om du vill ta bort alla kommentarer i en bild eller presentation samtidigt klickar du på fliken Granska och sedan på pilen under Ta bort och väljer ett alternativ:

 • Ta bort alla markeringar på den aktuella bilden Tar bort kommentarer från bilden som du har öppnat.

 • Ta bort alla markeringar i den här presentationen Tar bort alla kommentarer från hela presentationen.

 • Om du vill dölja kommentarerna i presentationen klickar du på Visa markering på fliken Kommentarer. Klicka på Visa markering igen om du vill visa kommentarerna på nytt.

 • Om du vill bläddra mellan kommentarer går du till fliken Granska. I gruppen Kommentarer klickar du på Föregående eller Nästa.

Lägg till en kommentar

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en kommentar i navigeringsfönstret i normalvyn.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en kommentar om text eller en objekt på bilden

  Klicka på texten eller objektet

  Lägga till en kommentar om text eller en objekt på bilden

  Klicka på texten eller objektet

 3. På fliken Granska klickar du på Ny kommentar.

  Fliken Granska

 4. Skriv din kommentar och klicka sedan utanför kommentarrutan.

  Om du vill visa en kommentar klickar du på miniatyrbilden kommentar på bilden.

Redigera kommentarer

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en kommentar i navigeringsfönstret i normalvyn.

 2. Klicka på miniatyrbilden kommentar på den bild som du vill redigera.

 3. Klicka på den kommentar som du vill redigera, och sedan på igen om du vill göra ändringar eller klicka på Svara om du vill svara på en kommentar i fönstret kommentarer.

  Tips:    Markera en kommentar miniatyr på en bild för att se motsvarande kommentar i kommentarsfönstret.

Flytta en kommentar

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en kommentar i navigeringsfönstret i normalvyn.

 2. Markera och dra miniatyrbilden kommentar till en annan plats på samma bild.

Ta bort en kommentar

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en kommentar i navigeringsfönstret i normalvyn.

 2. Klicka på miniatyrbilden kommentar som du vill ta bort.

 3. På fliken Granska klickar du på Ta bort, klicka på Ta bort igen och välj ett alternativ för att ta bort alla kommentarer på bilden eller i presentationen.

  Välj Ta bort.

  Tips:    Du kan också ta bort en kommentar genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du klickar på kommentaren och klicka sedan på Ta bort.

Visa eller dölja kommentarer

 1. Klicka på Normal på fliken Visa.

 2. Klicka på Visa kommentarer på fliken Granska.

  Välj Visa kommentarer

Lägg till en kommentar

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en kommentar i navigeringsfönstret.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en kommentar om text eller en objekt på bilden

  Klicka på texten eller objektet

  Lägga till en kommentar om bilden

  Klicka var som helst på bilden

 3. Klicka på Ny under Kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i PowerPoint, gruppen Kommentarer

 4. Skriv din kommentar och klicka sedan utanför kommentarrutan.

  Obs!: Om du vill visa en kommentar klickar du på miniatyrbilden kommentar på bilden.

Redigera kommentarer

 1. Klicka på bilden med den kommentar som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Klicka på miniatyrbilden kommentar på den bild som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera under kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i PowerPoint, gruppen Kommentarer

  Tips: Du kan också redigera en kommentar genom att dubbelklicka på miniatyrbilden kommentar.

Flytta en kommentar

 1. Klicka på bilden med den kommentar som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Markera och dra miniatyrbilden kommentar till en annan plats.

Ta bort en kommentar

 1. Klicka på bilden med den kommentar som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. Klicka på miniatyrbilden kommentar som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort på fliken Granska under kommentarer och klicka sedan på Ta bort kommentar.

  Fliken Granska i PowerPoint, gruppen Kommentarer

  Tips: Du kan också ta bort en kommentar genom att hålla ned CTRL medan du klickar på kommentaren och klicka sedan på Ta bort kommentar.

Visa eller dölja kommentarer

 1. Klicka på NormalVisa-menyn.

 2. Klicka på Visa under kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i PowerPoint, gruppen Kommentarer

Lägga till kommentarer

Öppna panelen Kommentarer

För att öppna fönstret Kommentarer går du till fliken Visa och klickar där på Visa kommentarer Visa kommentarer .

Tips:  Om du ser kommentarsbubblor Någon har lagt till en kommentar på dina bilder betyder det att någon har lagt till kommentarer i presentationen.

Lägga till kommentarer i en presentation

 1. Markera det objekt i bilden som du vill lägga till en kommentar om.

 2. Klicka på Kommentar på fliken Infoga.

 3. Skriv dina kommentarer och tryck på Retur.

  • Om du vill lägga till fler kommentarer klickar du på Ny i fönstret Kommentarer Ny kommentar och skriver din text i rutan.

  • Om du vill svara på en kommentar klickar du i rutan Svara och skriver ditt meddelande.

  • En kommentarsbubbla Någon har lagt till en kommentar visas bredvid det objekt du kommenterat i bilden.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Söka efter en bild med kommentarer på den.

 2. Tryck på kommentar-knappen bb[1] för att öppna fönstret kommentarer för att läsa och svara.

  Verktygsfältet hjälper dig att navigera bakåt och framåt genom kommentarer, svara på den aktuella kommentaren eller ta bort den aktuella kommentaren:

  Verktygsfältet för fönstret kommentarer

 1. Dubbelklicka på den bild som du vill kommentera.

 2. Tryck på knappen Ny kommentar i det flytande verktygsfältet.

  En ny kommentar-kommandot har det flytande verktygsfältet i PowerPoint för Android

  Fönstret kommentarer visas på hela skärmen med en tom notation som anger ditt namn och datum.

 3. Skriv din kommentar. Tryck på klar för att ändra storlek på fönstret kommentarer och göra bilden visas igen.

 4. Du kan använda verktygsfältet för att navigera bakåt och framåt genom kommentarer:

  Verktygsfältet för fönstret kommentarer

 1. Tryck på fliken Granska i menyfliksområdet och sedan på Visa kommentarer:

  Fliken Granska i menyfliksområdet i PowerPoint på Android-surfplattor innehåller knappar för att använda kommentarer.

  Panelen Kommentarer öppnas.

 2. Använd knapparna i menyfliksområdet för att navigera bakåt och framåt genom kommentarer.

 1. Dubbelklicka på den bild som du vill kommentera.

 2. Tryck på fliken Granska i menyfliksområdet och sedan på Ny kommentar:

  Fliken Granska i menyfliksområdet i PowerPoint på Android-surfplattor innehåller knappar för att använda kommentarer.

  Panelen Kommentarer öppnas.

 3. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på knappen Stäng (X) i fönstret kommentarer.

  Du kan också använda knapparna i menyfliksområdet för att navigera bakåt och framåt genom kommentarer.

Tagga någon i en kommentar

Funktionen är endast tillgänglig för Office Insiders Den här funktionen är för tillfälligt endast tillgänglig för Office Insiders.

När du kommentera dokumentet eller presentationen och Använd @-tecknet med en persons namn får den person du nämner e-post med en länk till kommentaren.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Söka efter en bild med kommentarer på den.

 2. Tryck på kommentar-knappen bb[1] för att öppna fönstret kommentarer för att läsa och svara.

  Verktygsfältet hjälper dig att navigera bakåt och framåt genom kommentarer, svara på den aktuella kommentaren eller ta bort den aktuella kommentaren:

  Knapparna kommentar i PowerPoint för iPhone

 1. Dubbelklicka på den bild som du vill kommentera.

 2. Tryck på knappen Ny kommentar på det flytande verktygsfältet Knappen Ny kommentar i PowerPoint för iPhone .

  Fönstret kommentarer visas på hela skärmen med en tom notation som anger ditt namn och datum.

 3. Skriv din kommentar. Tryck på klar för att ändra storlek på fönstret kommentarer och göra bilden visas igen.

 4. Du kan använda verktygsfältet för att navigera bakåt och framåt genom kommentarer:

  Verktygsfältet för fönstret kommentarer

 1. Söka efter en bild med kommentarer på den.

 2. Tryck på kommentar-knappen bb[1] för att öppna fönstret kommentarer för att läsa och svara.

  Verktygsfältet hjälper dig att navigera bakåt och framåt genom kommentarer, svara på den aktuella kommentaren eller ta bort den aktuella kommentaren:

  Knapparna kommentar i PowerPoint för iPad

 1. Dubbelklicka på den bild som du vill kommentera.

 2. Tryck på knappen Ny kommentar i det flytande verktygsfältet.

  En ny kommentar-kommandot har det flytande verktygsfältet i PowerPoint för Android

  Fönstret kommentarer visas på hela skärmen med en tom notation som anger ditt namn och datum.

 3. Skriv din kommentar. Tryck på klar för att ändra storlek på fönstret kommentarer och göra bilden visas igen.

 4. Du kan använda verktygsfältet för att navigera bakåt och framåt genom kommentarer:

  Knapparna kommentar i PowerPoint för iPad

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 • Tryck på Visa kommentarer på fliken Granska.

  Knappen Visa kommentarer i PowerPoint Mobile för Windows 10

  Fönstret kommentarer öppnas där du ser de kommentarer som redan lagts till i presentationen.

 1. Tryck på den bild som du vill kommentera.

  Verktygsfältet hjälper dig att skapa en ny kommentar, ta bort den aktuella kommentaren och navigera bakåt och framåt genom kommentarer, svara på den aktuella kommentaren eller ta bort den aktuella kommentaren:

  Knapparna kommentar i Windows Mobile: Skapa ny kommentar, ta bort aktuella kommentar, gå till föregående kommentar och gå till nästa kommentar

  Fönstret kommentarer visas med en tom notation som anger ditt namn och datum.

 2. Skriv din kommentar. Tryck på en annan plats på skärmen när du är klar skriva.

Du kan inte lägga till kommentarer i PowerPoint på en Windows-pekplatta.

 • I fönstret kommentarer direkt under den kommentar som du vill svara på, tryck på rutan Svara och börja skriva.

Du kan inte svara på kommentarer i PowerPoint på en Windows-pekplatta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×