Office
Logga in
Lägga till, ändra, dölja eller ta bort kommentarer i en presentation

Lägga till, ändra, dölja eller ta bort kommentarer i en presentation

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En kommentar är en anteckning som du kan bifoga till en eller flera ord på en bild eller till en hel bild. Använd kommentarer när du vill att andra ska kunna granska och ge feedback om en presentation som du har skapat eller kollegor be om feedback på en presentation.

Fönstret kommentarer är det snabbaste sättet att redigera, dölja eller ta bort kommentarer i presentationen.

Klicka på Visa kommentarer på fliken Granska och klicka sedan på Kommentarsfönstret.

Visa kommentarer

Fönstret kommentarer visas vid sidan om PowerPoint-arbetsytan visar kommentarer som är relaterade till den bild som är öppen. Klicka på en kommentar genom att markera den och gör den ”aktiv”.

Fönstret Kommentarer

 1. Klicka på den plats i bilden där vill infoga kommentaren.

 2. Klicka på Granska > Ny kommentar.

  En kommentar-ikonen bb[1] visas på bilden och fönstret kommentarer öppnas.

 3. Skriv kommentaren i rutan i fönstret Kommentarer och tryck på Retur eller klicka på en plats utanför kommentarsrutan.

  Lägg till en kommentar
  • När Fönstret kommentarer är öppet kan du lägga till en ny kommentar genom att trycka på Ctrl + N.

  • Element som har kommentarer markeras med en kommentarer ikonen bb[1] . Klicka på ikonen om du vill visa kommentarer om elementet i Fönstret kommentarer.

  • Om du vill gå mellan olika kommentarer klickar du på upp- respektive nedpilen längst upp i kommentarsfönstret.

Använd fönstret Kommentarer om du vill redigera eller svara på kommentarer som har lagts till av andra granskare.

 • Om du vill redigera en kommentar: Klicka på texten i kommentaren som du vill redigera. Då öppnas en textruta med kommentaren. Gör de ändringar du vill göra och avsluta genom att klicka på en plats utanför rutan.

 • Att svara på en kommentar: I den kommentar som du vill svara på klickar du på Svara, eller tryck på Ctrl + R. Skriv ditt svar i textrutan och tryck på TABB för att slutföra.

 • På bilden:    Högerklicka på kommentarer ikonen bb[1] för den kommentar som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort kommentar.

 • I kommentarsfönstret:    Klicka på kommentaren som du vill ta bort och klicka sedan på den svarta X-symbolen.

Om du inte längre vill ha några kommentarer i bilden eller presentationen kan du ta bort alla samtidigt. Klicka på pilen bredvid Ta bort på fliken Granska och välj ett alternativ:

 • Ta bort alla kommentarer och pennanteckningar på den här bilden    Alla kommentarer och pennanteckningar (läggs till på pekdatorer) tas bort från den bild som är öppen.

 • Ta bort alla kommentarer och pennanteckningar i presentationen    Alla tillagda kommentarer och pennanteckningar tas bort från hela presentationen.

Viktigt!: De kommentarer och pennanteckningar du tar bort raderas permanent från presentationen och de kan inte återställas. Om du kan komma att behöva kommentarerna vid ett senare tillfälle rekommenderar vi att du döljer dem i stället för att ta bort dem, eller att du skapar en kopia av presentationen där kommentarerna finns kvar.

Dölja kommentarer stänger Fönstret kommentarer och slutar kommentarspratbubblor visas på bilderna. Kommentarer finns kvar i presentationen, men, vilket betyder att andra öppna presentationen kan se och läsa dem. Om du vill undvika som Använd stegen ovan för att ta bort kommentarer i stället.

Om du vill dölja kommentarer och kommentarspratbubblor i presentationen, klicka på Visa kommentarer på fliken Granska och klicka sedan på Visa markering. Klicka på Visa markering om du vill visa kommentarer.

 • Klicka på Nästa eller Föregående i gruppen Kommentarer på fliken Granska när du vill flytta mellan kommentarerna.

Fliken Granska och granskningskommentarer

1 granska fliken

2 granska kommandon

3 granskningskommentaren

4 kommentar

 1. Gör något av följande på den bild där du vill lägga till en granskningskommentar:

  • Om du vill lägga till en kommentar om text eller ett objekt på en bild markerar du texten eller objektet.

  • Om du vill lägga till en allmän kommentar om en bild klickar du var som helst på bilden.

 2. Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 3. Skriv kommentarer och klicka sedan utanför kommentarrutan.

  Tips: Du kan lägga till fler än en kommentar i text, ett objekt eller en bild i en presentation.

De som granskar en presentation kan redigera kommentarer som har lagts till av andra granskare. Då ändras färgen på miniatyrbilden av granskningskommentaren och initialerna ändras till den aktuella granskarens.

 1. Klicka på granskningskommentaren (visas som talet 3 i bilden ovan).

  Meddelanden: 

  • Miniatyrbilden av granskningskommentaren innehåller vanligtvis initialerna för den person som från början lade till kommentaren.

  • Klicka på Visa markering i gruppen Kommentarer på fliken Granska om miniatyrbilden av granskningskommentaren är dold.

 2. Klicka på Redigera kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 3. Skriv kommentarer och klicka sedan utanför kommentarrutan.

De som granskar en presentation kan ta bort kommentarer som har lagts till av andra granskare. Då ändras färgen på miniatyrbilden av granskningskommentaren och initialerna ändras till den aktuella granskarens.

 1. Klicka på kommentaren som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

Om du vill ta bort alla kommentarer från en bild eller presentationen tar du bort dem samtidigt. Klicka på pilen under Ta bort på fliken Granska och välj vad du vill göra:

 • Ta bort alla markeringar på den aktuella bilden Tar bort kommentarer från bilden som du har öppnat.

 • Ta bort alla markeringar i den här presentationen Tar bort alla kommentarer från hela presentationen.

 • Om du vill dölja kommentarer i presentationen klickar du på Visa markeringkommentarer fliken klickar du på Visa markering igen när du vill visa kommentarer.

 • Klicka på Nästa eller Föregående i gruppen Kommentarer på fliken Granska när du vill flytta mellan kommentarerna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×