Lägg till samma bild eller vattenstämpel till varje bild

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till en bild, ibland genomskinlig och kallas en vattenstämpel på bildbakgrund så att den visas på alla bilder i presentationen. Du kanske till exempel en företagslogotyp som du vill ska visas på varje bild.

1. Öppna fönstret Formatera bakgrund

Att använda en bakgrund till en enskild bild

 1. Klicka på Normal på fliken Visa.

 2. Markera den bild som du vill lägga till en bakgrundsbild för.

 3. Klicka på Formatera bakgrund på fliken Design.

Att lägga till en bakgrund i alla bilder

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. I vyn Bildbakgrund markerar du bildbakgrunden högst upp i miniatyrrutan till vänster.

 3. Klicka på Bakgrundsformat på fliken Bildbakgrund.

  Bakgrundsformat i PowerPoint för Mac
 4. Klicka på Formatera bakgrund.

  Menyn Bakgrundsformat i PowerPoint för Mac

Att lägga till en bakgrund i alla bilder som baseras på en viss Bildlayout

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den bildlayout där du vill lägga till en bildbakgrund i miniatyrfönstret till vänster i Bildbakgrundsvyn.

 3. Klicka på Bakgrundsformat på fliken Bildbakgrund.

  Bakgrundsformat i PowerPoint för Mac
 4. Klicka på Formatera bakgrund.

  Menyn Bakgrundsformat i PowerPoint för Mac

2. Använd en bild

 1. Klicka på Bild eller strukturfyllning för att infoga en bild från datorn.

  Formatera bakgrund i PowerPoint för Mac
 2. Klicka på Fil under Infoga bild från. Om du vill infoga en bild du har kopierat till Urklipp klickar du på Urklipp.

 3. Leta reda på och markera den bild du vill använda och klicka sedan på Infoga. Bakgrunden i alla valda bilder eller bildlayouter fylls nu av den valda bilden.

 4. Så här skapar du en vattenmärkeseffekt: Gå till Formatera bakgrund. Dra reglaget Genomskinlighet åt höger för att ställa in genomskinligheten mätt i procent.

  Skjutreglage för transparens i PowerPoint för Mac
 5. Om du vill att bakgrundsbilden ska användas för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i rutan Formatera bakgrund.

Se även

Ta bort en bakgrundsbild eller vattenstämpel från bilder i PowerPoint för Mac

Gör något av följande:

Lägga till en bild eller vattenstämpel med hjälp av ClipArt

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. På fliken Start, under Infoga klickar du på Bild och sedan på ClipArt-bläddrare.

  Fliken Start, gruppen Infoga

  Obs!: När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing, där du kan spara bilden på datorn och sedan infoga den i dokumentet. När du använder bilder eller ClipArt från Bing ansvarar du för att ta hänsyn till copyright, och med licensfiltret i Bing kan du få hjälp att välja vilka bilder du ska använda.

 3. Dra det ClipArt-objekt som du vill använda till bildbakgrunden.

 4. På fliken Formatera bild under Bildformat, flyttar du reglaget Transparens till höger om du vill göra ljusare ClipArt färg.

  Fliken Formatera bildobjekt, gruppen Bildformat

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Flytta bilden

  Dra bilden till den nya platsen.

  Ändra storlek på bilden

  Markera bilden, placera pekaren över storlekshandtag och dra i handtaget tills bilden har önskad storlek.

  Tips: Om du vill behålla ClipArt proportioner håller du ned SKIFT medan du drar markören.

 6. Klicka på NormalVisa-menyn.

  Meddelanden: 

  • Om vattenstämpeln inte visas på en av bilderna, klickar du på Bildbakgrund i menyn Format och kontrollerar sedan att kryssrutan Dölj bakgrundsgrafik inte är markerad.

  • Om du vill att vattenstämpeln ska visas på enbart en bild, skapa vattenstämpeln i vyn Normal.

Lägga till en bild eller vattenstämpel med hjälp av en bild

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. På fliken Start, under Infoga, klicka på Bild och klicka sedan på Bildbläddrare.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Dra den bild som du vill använda till bildbakgrunden.

 4. På fliken Formatera bildobjekt, under Bildformat, flyttar du skjutreglaget Transparens till höger för att göra bilden ljusare.

  Fliken Formatera bildobjekt, gruppen Bildformat

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Flytta bilden

  Dra bilden till den nya platsen.

  Ändra storlek på bilden

  Markera bilden, placera pekaren över storlekshandtag och dra i handtaget tills bilden har önskad storlek.

  Tips: För att behålla bildens proportioner håller du skifttangenten nedtryckt medan du drar markören.

 6. Klicka på Normal i menyn Visa.

  Meddelanden: 

  • Om du vill att vattenstämpeln ska visas på enbart en bild, skapa vattenstämpeln i vyn Normal.

  • Om vattenstämpeln inte visas på en av bilderna, klickar du på Bildbakgrund i menyn Format och kontrollerar sedan att kryssrutan Dölj bakgrundsgrafik inte är markerad.

Lägga till en bild eller vattenstämpel med hjälp av figurer

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Start under fliken Infoga, klicka på Figurer, peka på någon av figurtyperna och klicka sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Klicka på bildbakgrunden och ändra sedan storlek genom att dra med markören.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

 4. På fliken Format, under Alternativ för figur, flyttar du reglaget Transparens till höger för att göra figurens färg ljusare.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Flytta bilden

  Dra bilden till den nya platsen.

  Ändra storlek på bilden

  Markera bilden, placera pekaren över storlekshandtag och dra i handtaget tills bilden har önskad storlek.

 6. Klicka på Normal i menyn Visa.

  Meddelanden: 

  • Om du vill att vattenstämpeln ska visas på enbart en bild, skapa vattenstämpeln i vyn Normal.

  • Om vattenstämpeln inte visas på en av bilderna, klickar du på Bildbakgrund i menyn Format och kontrollerar sedan att kryssrutan Dölj bakgrundsgrafik inte är markerad.

Lägga till en vattenstämpel med WordArt

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på Text på fliken Start, under Infoga, och klicka sedan på WordArt.

  Fliken Start, gruppen Infoga

  För att ändra WordArt-fyllning eller -konturfärg, gå till fliken Format. Under Alternativ för figur väljer du ett alternativ i galleriet. Alternativt väljer du via Fyllning, Linje, eller Effekter.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  För att ändra WordArt-textfyllning eller -konturfärg, gå till fliken Format. Under Textalternativ väljer du ett alternativ i galleriet. Alternativt väljer du via Textkontur, Linje, eller Texteffekter.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

 3. På fliken Format, under Texteffekter, flyttar du reglaget Transparens till höger för att göra WordArt-objektet ljusare.

  Fliken Formatera bildobjekt, gruppen Bildformat

 4. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Flytta WordArt-objektet

  Välj WordArt-objektet och dra det sedan till den nya platsen.

  Ändra storlek på WordArt-objektet

  Markera WordArt-objektet, placera pekaren över ett storlekshandtag och dra i handtaget tills WordArt-objektet har önskad storlek.

  Rotera WordArt-objektet

  Välj WordArt-objekt. På fliken Format, under Ordna, klicka på Rotera och klicka sedan på ett alternativ.

 5. Klicka på Normal i menyn Visa.

  Meddelanden: 

  • Om du vill att vattenstämpeln ska visas på enbart en bild, skapa vattenstämpeln i vyn Normal.

  • Om vattenstämpeln inte visas på en av bilderna, klickar du på Bildbakgrund i menyn Format och kontrollerar sedan att kryssrutan Dölj bakgrundsgrafik inte är markerad.

Se även

Lägga till eller ändra en figur

Infoga bilder i Office för Mac

Lägga till eller ersätta en bild

Lägga till effekter i text

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×