Lägg till kontakt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan organisera och spara information om personer genom att spara nya kontakter i adressboken. Kontakter är som elektroniska kort som sparar en persons kontaktuppgifter. Kontakter kan vara så enkla som ett namn och en e-postadress, eller innehålla detaljerad information som gatuadresser, flera telefonnummer och en profilbild.

Du har kontroll över vilken information som läggs till – och uppdateras och ta bort – på ett kontaktkort.

Delvis ifyllt Outlook-kontaktkort

När du har sparat någon som en kontakt kan du skriva in de första bokstäverna i namnet i ett e-postmeddelande och sedan låta Outlook fylla i resten. Du kan också ringa personen utan att behöva leta upp telefonnumret med bara några få klick.

 1. Öppna meddelandet så att personens namn visas på någon av dessa rader: Från:, Till:, Kopia: eller Hemlig kopia:.

 2. Högerklicka på namnet du vill, väljer du Lägg till i Outlook-kontakter.

 3. I fönstret som öppnas fyller du i de information du vill spara.

  Lägga till en ny kontakt i Outlook från ett meddelande

  Obs!: Outlook infogar kontaktens e-postadress i rutan E-post, och andra uppgifter om kontakten som finns i meddelandet infogas i respektive ruta. Om kontakten arbetar inom företaget brukar även personens tjänst, avdelning, telefonnummer och kontorsplats ingå.

 4. Välj Spara.

 1. Klicka på Personer längst ned på sidan.

  Klicka på Kontakter

 2. Välj Ny kontakt från Arkiv-menyn eller tryck på Ctrl + N.

  Knappen Ny kontakt på fliken Kontakt

  Tips: Tryck på Ctrl + Skift + C om du vill skapa en kontakt från en annan Outlook mapp.

 3. Ange ett namn och eventuell annan information som du vill spara för kontakten.

 4. Om du vill skapa ytterligare en kontakt direkt väljer du Spara och skapa ny (då behöver du inte börja om för varje kontakt).

  Tips: 

  • Om du vill lägga till ytterligare en kontakt från samma företag väljer du nedpilen bredvid Spara och skapa ny och väljer sedan Kontakt från samma företag.

  • Skapa en ny kontakt från samma företag

 5. När du är klar med att ange nya kontakter väljer du Spara och stäng.

Du kan spara fler än ett telefonnummer, en e-postadress eller adress till någon.

 1. Om du inte har lagt till kontakten innan du kan skapa en ny kontakt. Annars öppnar du en befintlig kontakt.

 2. Klicka på nedpilen bredvid e-post, telefonnummer eller Arbetsadress, och välj något av de andra alternativen från den nedrullningsbara listrutan. Välj exempelvis e-post 2 om du vill lägga till en andra e-postadress. Om du vill lägga till en TTY/TDD -telefonnummer, klickar du på pilen bredvid någon av fälten telefon och välj TTY/TDD.

Lägga till en extra e-postadress till en kontakt

Om du har en bild på personen sparad på datorn (eller någon annanstans) kan du använda den i personens kontaktuppgifter.

 1. Klicka på bildikonen i rutan Ny kontakt.

  Klicka på bildikonen om du vill lägga till en bild

 2. Leta reda på bilden du vill använda i rutan Lägg till bild på kontakt och klicka sedan på Ok.

 • Importera kontakter från en .csv- eller .pst-fil    En .csv-fil innehåller kontakter som du har exporterat till en textfil, där kontaktens uppgifter är åtskilda med kommatecken ( .csv står för "comma separated value", kommateckenavgränsade fält).

En .pst-fil är en fil som exporterats från Outlook till ett format som en annan dator med Outlook kan läsa.

Mer information finns i Importera kontakter till Outlook för Windows.

 • Hämta kontakter från Excel    Du kan använda import-/exportguiden till att hämta kontaktuppgifter som sparats i en Excel-fil som .xlsx och .xls.

Mer information finns i Importera kontakter till Outlook för Windows.

Du är i en kontroll för vilken information läggs till i ett kontaktkort. Du kan uppdatera och ta bort information som du väljer.

Delvis ifyllt Outlook-kontaktkort

Ändra hur namnen visas på kontaktkortet

 1. Välj Alternativ > Kontakter på fliken Arkiv.

 2. Under Namn och arkivering gör du följande:

  • Välj ett alternativ i listan Standardordning för Fullständigt namn.

   Outlook-alternativ för kontakter, med listalternativ för Fullständigt namn-ordning.

   Alternativ

   Exempel

   Förnamn (Mellannamn) Efternamn

   Katarina N Larsson

   Efternamn Förnamn

   Larsson Katarina

   Förnamn Efternamn1 Efternamn2

   Katarina Larsson Svensson

  • Välj ett alternativ i listan Standardordning för Spara som.

   Outlook-alternativ för kontakter, med listalternativ för Spara som-ordning.

   Alternativ

   Exempel

   Efternamn, Förnamn

   Larsson, Katarina N

   Förnamn Efternamn

   Katarina N Larsson

   Företag

   Contoso

   Efternamn, Förnamn (Företag)

   Larsson, Katarina (Contoso)

   Företag (Förnamn Efternamn)

   Contoso (Larsson, Katarina N)

 3. Klicka på OK när du är klar.

Uppdatera informationen på ett befintligt kontaktkort

 1. Välj Adressbok i gruppen Sök på fliken Start.

  I Outlook, på fliken Start, i gruppen Sök väljer du Adressbok.

 2. I dialogrutan Adressbok: Kontakter, i listan Adressbok väljer du den adressbok där kontaktens information lagras.

 3. Välj den kontakt som du vill ändra, högerklicka och ändra eller uppdatera informationen på kontaktkortet.

 4. Välj Spara och stäng >Arkiv > Stäng.

Lägga till ett anknytningsnummer

 1. kontaktkortet, under Telefonnummer väljer du Företag.

  Obs!: Välj inte pilen bredvid någon av rutorna Företag, Fax, arbete eller Mobiltelefon. Välj den faktiska rutan.

 2. I dialogrutan Kontrollera telefonnummer fyller du i Information om telefonnummer, inklusive rutan Anknytning.

  I Outlook, på kontaktkortet, under Telefonnummer väljer du ett alternativ och uppdaterar dialogrutan Kontrollera telefonnummer efter behov.

Vidarebefordra ett kontaktkort till en kollega eller affärskontakt

 1. Öppna ett kontaktkort.

 2. På fliken Kontakt, i gruppen Åtgärder, i listan Vidarebefordra väljer du Som Outlook-kontakt.

  I Outlook, på fliken Kontakt, i gruppen Åtgärder väljer du Vidarebefordra och sedan ett alternativ.

  Obs!: Kontaktkortet vidarebefordras som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Skapa en kontakt från Kontakter

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och klickar sedan på Kontakt.

  Kortkommando  Du kan skapa en ny kontakt genom att trycka på Ctrl+Skift+C.

 2. Skriv ett namn för kontakten.

 3. Ange informationen som du vill inkludera för kontakten.

  Meddelanden: 

  • Du kan ange hur du vill att kontaktens namn ska visas på raden Till i ett meddelande genom att skriva ett namn i rutan Visa som.

  • Om du vill ange flera poster för ett fält, till exempel mer än ett telefonnummer eller en e-postadress, klickar du på nedpilen bredvid fältet.

  • Om du har fler än en e-postadress för en kontakt markerar du kryssrutan Det här är e-postadressen för att fastställa vilken adress som ska användas vid dokumentkoppling.

  Tips: Du kan snabbt skapa en annan kontakt med samma företagsinformation. I den aktuella kontakten, på menyn Åtgärder klickar du på Ny kontakt från samma företag.

Du kan skapa en ny kontakt från en befintlig kontakt genom att använda den befintliga kontakten som en mall och sedan ändra uppgifter efter behov.

 1. I Kontakter, i vyn Visitkort klickar du på den kontakt som du vill använda som mall.

  Obs!: Du kan också utföra den här proceduren i vyn Adresskort och Detaljerade adresskort.

 2. Tryck på Ctrl+C och sedan på Ctrl+V.

 3. I rutan Kontakt med samma namn har påträffats väljer du alternativet Lägg till ny kontakt.

  När du sparar en kontakt eller en Elektroniskt visitkort med samma namn eller e-postnamn som en som redan finns i mappen Kontakter visar Microsoft Outlook en dialogruta med alternativ för att lägga till dubblettkontakten som en ny kontakt eller uppdatera den befintliga kontakten med den nya informationen från dubbletten. Mer information finns i Lösa eller ta bort dubblettkontakter.

 4. Klicka på Lägg till.

  Den nya kontakten visas i vyn Visitkort bredvid kontakten du har kopierat.

 5. Dubbelklicka på den nya kontakten för att öppna den och redigera sedan informationen efter behov.

 6. Klicka på Spara och stäng.

 1. Öppna eller förhandsgranska e-postmeddelandet som innehåller det namn som du vill lägga till i kontaktlistan.

 2. Högerklicka på namnet på den avsändare som du vill göra till kontakt och klicka sedan på Lägg till i kontakter på snabbmenyn.

  Obs!: I Outlook finns det inget alternativ för att lägga till kontaktinformation automatiskt i Kontakter eller Adressbok när du svarar till en kontakt.

När du sparar ett elektroniskt visitkort som har fått i ett e-postmeddelande kan skapa du en ny kontakt. Om du redan har en kontakt med samma namn kan du spara en dubblett som en ny kontakt eller uppdatera originalet.

 1. Högerklicka på kortet i ett öppet meddelande och klicka sedan på Lägg till i kontakter på snabbmenyn. Den nya kontakten öppnas i kontaktformuläret.

 2. På fliken Kontakt, i gruppen Spara klickar du på Spara och stäng.

 3. Om du redan har en kontakt med samma namn identifieras dubbletten av Outlook. Gör något av följande:

  • Välj Lägg till den nya kontakten. Det skapar en dubblettkontakt, inklusive ett kontaktformulär och elektroniskt visitkort.

  • Välj Uppdatera informationen. Befintliga dubblettkontakter visas. Dubbelklicka på kontakten för att uppdatera den och uppdatera sedan informationen på kontaktformuläret och spara den.

Den nya kontaktinformationen sparas i Kontakter och är tillgänglig som ett elektroniskt visitkort samt i andra vyer. Du kan göra ändringar i kontaktinformationen både före och efter du har sparat den. Om du vill göra ändringar i kortet när du har sparat det läser du instruktionerna i Skapa elektroniska visitkort.

Meddelanden: 

 • Du kan också högerklicka på den bifogade VCF-filen i meddelanderubriken för att öppna snabbmenyn och lägga till kontakten eller välja andra alternativ.

 • Om du klickar på alternativet Spara och skapa ny i kontaktformuläret sparas den öppna kontakten och ett nytt, tomt kontaktformulär öppnas.

Den här funktionen kräver att du använder ett Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto. De flesta hemkonton och privata konton använder inte Microsoft Exchange.

 1. Öppna den gemensamma mappen som du vill skapa en kontakt i.

  Hur gör jag?

  1. Om mapplistan inte visas klickar du på menyn Gå till och klicka sedan på Mapplista.

  2. Klicka Gemensamma mappar och klicka sedan på den mapp som du vill öppna.

   Om den mapp som du vill öppna finns i en annan mapp klickar du på plustecknet (+) bredvid varje undermapp tills du hittar den mapp som du vill använda.

 2. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och klickar sedan på Kontakt.

 3. Skriv ett namn på den nya kontakten.

 4. Ange informationen som du vill inkludera för kontakten.

  Meddelanden: 

  • Du kan ange hur du vill att kontaktens namn ska visas på raden Till i ett meddelande genom att skriva ett namn i rutan Visa som.

  • Om du vill ange flera poster för ett fält, till exempel mer än en typ av telefonnummer eller adress klickar du på nedpilen bredvid fältet.

  • Om du har fler än en e-postadress för en kontakt markerar du kryssrutan Det här är e-postadressen för att fastställa vilken adress som ska användas vid dokumentkoppling.

 5. Klicka på Spara och stäng.

  Du kan skapa en ny kontakt i en Kontakter-mapp. Du kan till exempel inte skapa en ny kontakt i en e-postmapp.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×