Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

I Office kan du använda ett lösenord för att förhindra att andra kan öppna eller ändra dina dokument, arbetsböcker och presentationer. Sedan kan du enkelt ta bort lösenorden om du inte längre behöver skydda ett dokument eller en arbetsbok. Du kan också använda dokumentskydd för att begränsa vilka typer av ändringar granskare kan göra.

IT-administratörer anger lösenordsprincip för appar för Office som omfattar grundreglerna.

Varning: Observera att Microsoft inte kan hjälpa dig att få fram lösenordet om du glömmer bort det.

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

  • Markera som slutgiltigt:    Skrivskydda dokumentet.

   När ett dokument markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och dokumentet blir skrivskyddat. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av dokumentet. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i dokumentet.

   När du markerar att ett dokument är klart tillfrågas du om du vill spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande högst upp i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Kryptera med lösenord:    Ange ett lösenord för dokumentet.

   Viktigt!: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

 • Begränsa redigering:    Kontrollera vilka typer av ändringar som kan göras i dokumentet.

  Följande alternativ visas när du markerar Begränsa redigering.

  • Formateringsbegränsningar    Alternativet begränsar formateringsalternativ samtidigt som utseendet bibehålls. Markera vilka stilar som tillåts genom att klicka på Inställningar.

  • Redigeringsbegränsningar    Du kan kontrollera hur filen kan redigeras och inaktivera redigering helt och hållet. Klicka på Undantag eller på Fler användare om du vill ange vem som kan redigera dokumentet.

  • Starta tvingande skydd    Klicka på Ja, starta tvingande skydd om du vill använda lösenordsskydd eller användarautentisering. Du kan också klicka på Begränsa behörighet om du vill lägga till eller ta bort redigerare mer begränsade behörigheter.

  • Begränsa behörighet efter personer:    Begränsa behörigheter med hjälp av ett Windows Live ID.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office.

 • Lägg till en digital signatur:     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

  Digitala signaturer autentiserar digital information, t.ex. dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptologi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

  Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar att ett dokument är klart tillfrågas du om du vill spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande högst upp i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Ta bort lösenordskryptering:    Om du vill ta bort lösenordskryptering från dokumentet ska du öppna dokumentet och ange lösenordet i rutan Lösenord. Klicka sedan på Arkiv > Info > Skydda dokument > Kryptera med lösenord. Ta bort vad som står i rutan Lösenord, klicka på OK och spara sedan dokumentet igen.

  • Ta bort redigeringsbegränsningar:    Du tar bort redigeringsbegränsningar genom att klicka på Stoppa skydd i fönstret Begränsa redigering.

  • Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning:    Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning öppnar du filen och klickar sedan på Ändra behörighet i det gula fältet högst upp i dokumentet.

  • Ta bort digital signatur:    Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen, högerklickar på signaturraden och klickar sedan på Ta bort signatur. Du kan också klicka på pilen intill signaturen i fönstret Signaturer och sedan klicka på Ta bort signatur.

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

  • Markera som slutgiltigt:    Skrivskydda arbetsboken.

   När ett kalkylblad markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och dokumentet blir skrivskyddat. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du skickar ut en slutgiltig version av arbetsboken. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i arbetsboken.

   När du markerar en arbetsbok som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i arbetsboken. Om du klickar på Redigera ändå kommer arbetsboken inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Kryptera med lösenord:    Ange ett lösenord för arbetsboken.

   Obs!: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

  • Skydda aktuellt blad:    Skydda kalkylbladet och låsta celler.

   Med funktionen Skydda aktuellt blad kan du välja lösenordsskydd och tillåta eller förhindra att andra användare markerar, formaterar, infogar, tar bort, sorterar eller redigerar områden i kalkylbladet.

  • Skydda arbetsbokens struktur:    Med funktionen Skydda arbetsbokens struktur kan du välja lösenordsskydd och välja alternativ för att förhindra att användare ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.

  • Begränsa behörighet efter personer:    Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office.

  • Lägg till en digital signatur:    Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

   Digitala signaturer autentiserar digital information, t.ex. dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptologi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet.

   Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar en arbetsbok som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i arbetsboken. Om du klickar på Redigera ändå kommer arbetsboken inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Ta bort lösenordskryptering:    Om du vill ta bort lösenordskryptering från filen öppnar du arbetsboken och anger lösenordet i rutan Lösenord. Klicka sedan på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok > Kryptera med lösenord. Ta bort vad som står i rutan Lösenord, klicka på OK och spara sedan filen igen.

  • Ta bort lösenordsskydd från bladet:    Om du vill ta bort lösenordsskydd från bladet klickar du på Arkiv > Skydda aktuellt blad och skriver sedan lösenordet i dialogrutan Ta bort arbetsbokens skrivskydd.

  • Ta bort lösenordsskydd från arbetsbokens struktur:    Om du vill ta bort lösenordsskydd från arbetsbokens struktur klickar du på Arkiv > Skydda arbetsbokens struktur och skriver sedan lösenordet i dialogrutan Ta bort arbetsboksskydd.

  • Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning:    Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning öppnar du filen och klickar sedan på Ändra behörighet i det gula fältet högst upp i dokumentet.

  • Ta bort inbäddad signatur:    Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen, högerklickar på signaturraden och klickar sedan på Ta bort signatur. Du kan också klicka på pilen intill signaturen i fönstret Signaturer och sedan klicka på Ta bort signatur.

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

  • Markera som slutgiltigt:    Skrivskydda presentationen.

   När en presentation markeras som slutgiltig inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och presentationen blir skrivskyddad. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av presentationen. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i presentationen.

   När du markerar en presentation som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i filen. Om du klickar på Redigera ändå kommer presentation inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Kryptera med lösenord:    Ange ett lösenord för presentationen.

   Varning!: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

  • Begränsa behörighet efter personer:    Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office.

  • Lägg till en digital signatur:    Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

   Digitala signaturer autentiserar digital information, t.ex. dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptologi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet.

   Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i en öppen presentation.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar en presentation som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i filen. Om du klickar på Redigera ändå kommer presentationen inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Ta bort lösenordskryptering:    Om du vill ta bort lösenordskryptering från presentationen öppnar du filen och anger lösenordet i rutan Lösenord. Klicka sedan på Arkiv > Info > Skydda presentation > Kryptera med lösenord. Ta bort vad som står i rutan Lösenord, klicka på OK och spara sedan presentationen.

  • Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning:    Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning öppnar du filen och klickar sedan på Ändra behörighet i det gula fältet högst upp i presentationen.

  • Ta bort digital signatur:    Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen, högerklickar på signaturraden och klickar sedan på Ta bort signatur. Du kan också klicka på pilen intill signaturen i fönstret Signaturer och sedan klicka på Ta bort signatur.

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Markera kryssrutan Begränsa formatering till ett urval av formatmallar under Formateringsbegränsningar i åtgärdsfönstret Skydda dokument. Klicka sedan på Inställningar för att ange vilka formatmallar en granskare kan använda eller ändra.

 3. Under Redigeringsbegränsningar markerar du kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet.

 4. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Spårade ändringar. (Detta omfattar bl.a. kommentarer, infogningar, borttagningar och flyttad text.)

  Obs!: Om du vill ha en annan uppsättning skyddsfunktioner går du till Active Directory-katalogtjänsten, klickar på Begränsa behörighet och använder IRM (Information Rights Management).

 5. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 6. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan alla granskare ändra dina redigeringsbegränsningar.

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering under Redigeringsbegränsningar i Skydda dokument.

 3. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Kommentarer.

 4. Om du vill ge vissa personer redigeringsalternativ för specifika delar av dokumentet kan du markera områden i dokumentet och sedan välja vilka användare (en grupp eller individer) som ska kunna redigera de markerade områdena i dokumentet. Klicka på nedpilen bredvid gruppen eller det enskilda namnet för att hitta nästa område eller alla områden som gruppen eller personen kan redigera, eller ta bort behörigheter för gruppen eller personen.

  Obs!: Om du vill ha en annan uppsättning skyddsfunktioner går du till Active Directory-katalogtjänsten, klickar på Begränsa behörighet och använder IRM (Information Rights Management).

 5. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 6. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan alla granskare ändra dina redigeringsbegränsningar.

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. I åtgärdsfönstret Skydda dokument klickar du på Stoppa skydd.

Obs!: Om du använder ett lösenord för att skydda dokumentet ytterligare måste du ange lösenordet innan du kan stoppa skyddet.

Hur upprätthålls regler i lösenordsprinciper?

IT-administratörer tillämpa principer för starka lösenord genom att konfigurera grupprincipinställningar som motsvarar organisationens säkerhetsbehov. Om du vill läsa mer om hur du använder regler för lösenordsprinciper kan du söka efter TechNet-artikeln Plan password complexity settings for Office 2013.

Det finns två vanliga felmeddelanden som visas när du försöker att skydda en fil som har ett lösenord som inte uppfyller reglerna för lösenordsprincipen.

 • Lösenordet är inte tillräckligt långt  Ett varningsmeddelande visas som anger om du behöver fler tecken. Lösning: Använd ett lösenord som är lika långt eller längre än vad som anges i meddelandet.

 • Lösenordet uppfyller inte kraven på komplexitet  Ett varningsmeddelande visas om att du behöver fler typer av tecken. Lösning: Använd ett lösenord som är motsvarar eller överträffar minimikraven som beskrivs i meddelandet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×