Lägg till eller ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till sidhuvuden eller sidfötter överst eller nederst på ett kalkylblad. Du kan till exempel skapa ett sidhuvud eller en sidfot med sidnummer, datum och tid och namnet på filen.

Sidhuvuden och sidfötter visas inte i kalkylbladet i normalvyn – de visas endast i sidlayoutvyn och på de utskrivna sidorna. Varje kalkylblad i en arbetsbok kan ha ett eget sidhuvud och en egen sidfot.

Gör något av följande:

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot med standardformat eller anpassat format

 1. På fliken Layout, under Visa, klicka på Sidlayout.

  Fliken Layout, gruppen Visa

 2. På fliken Layout, under Utskriftsformat, klicka på Sidhuvud och sidfot.

  Fliken Layout, gruppen Utskriftsformat

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Välja i en lista med sidhuvuden eller sidfötter med standardformat

Klicka på det sidhuvud eller den sidfot som du vill infoga på popup-menyn Sidhuvud eller Sidfot.

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot med anpassat format

Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot och följ sedan instruktionerna.

 1. Obs!: När du anpassar sidhuvudet eller sidfoten kan du lägga till bilder, sidnummer, datum, tid, kalkylbladets namn, namn och sökväg för filen och så vidare.

Lägga till en bild i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. På fliken Layout, under Visa, klicka på Sidlayout.

  Fliken Layout, gruppen Visa

 2. På fliken Layout, under Utskriftsformat, klicka på Sidhuvud och sidfot.

  Fliken Layout, gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot och klicka sedan på Infoga bild   Knappen Infoga bild .

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. På fliken Layout, under Utskriftsformat, klicka på Sidhuvud och sidfot.

  Fliken Layout, gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på (ingen) under Sidhuvud eller Sidfot på popup-menyn.

  Tips: Om du vill öka antalet rader som skrivs ut på en sida kan du minska storleken på sidhuvud- respektive sidfotsområdet. Mer information om hur du minskar sidhuvud- eller sidfotsområdet finns i Ange sidmarginaler.

Se även

Förhandsgranska sidor innan du skriver ut

Upprepa kolumnnamn på alla sidor i en utskrift

Skriva ut rubriker eller namn på varje sida

Lägga till en vattenstämpel i ett kalkylblad

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×