Lägg till eller redigera en bild för ett elektroniskt visitkort

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du skapar ett kort åt dig själv eller redigerar ett kort som du har fått från någon annan kan du lägga till eller ändra bilder på ett elektroniskt visitkort.

Om du vill ändra din egen Outlook profilbild finns i ändra mitt foto.

Lägga till eller ändra en bild för ett elektroniskt visitkort

 1. Öppna mappen Kontakter genom att välja personer i navigeringsfältet.
  Beroende på storlek och konfiguration av Outlook-fönstret på ikonen personer kan säga personer eller kan ha en ikon för två personer.

  Markera ikonen personer för att se dina kontakter. Välj personer att visa dina kontakter.
 2. Klicka på Visa > Ändra vy.

 3. Klicka på vyn Visitkort.

 4. Söka efter kontakt med det elektroniska visitkortet du vill ändra.

 5. Dubbelklicka på kontakten och dubbelklicka sedan på bilden av den elektroniskt visitkort för att öppna rutan Redigera visitkort.

 6. Välj den layout du vill ha för bilden under Kortdesign.

  Till exempel kanske du vill att bilden ska visas som bakgrund på elektroniskt visitkort.

 7. Klicka på Ändra och bläddra efter den bild som du vill använda.

Obs!: Om du klickar på Återställ kort återställs kortet till standardlayouten i Outlook och den information som angetts står i standardfälten i kontaktformuläret.

Ta bort eller förhindra att en bild används på ett elektroniskt visitkort genom att välja layout Endast Text i dialogrutan Redigera visitkort.

 1. Öppna mappen Kontakter genom att välja personer i navigeringsfältet.
  Beroende på storlek och konfiguration av Outlook-fönstret på ikonen personer kan säga personer eller kan ha en ikon för två personer.

  Markera ikonen personer för att se dina kontakter. Välj personer att visa dina kontakter.
 2. Välj Visa > Ändra vy.

 3. Klicka på vyn Visitkort.

 4. Söka efter kontakt med elektroniskt visitkort bilden du vill ta bort.

 5. Dubbelklicka på kontakten och dubbelklicka sedan på bilden av den elektroniskt visitkort för att öppna rutan Redigera visitkort.

 6. Välj layout Endast Text under Kortdesign.

Se även

Exempel på elektroniskt visitkort

Bilder, till exempel foton och företagets logotyper gör elektroniska visitkort mycket att känna igen och lätt att skumma igenom, precis som med motsvarigheterna papper.

Lägga till en bild till ett elektroniskt visitkort

När du lägger till en bild till ett elektroniskt visitkort kan välja du storlek och placering på kortet.

Standardbild för elektroniska visitkort
Elektroniskt visitkort visar standardbilden, placerad till vänster och standardformateringen.

Obs!: Outlook skapas automatiskt ett visitkort för varje kontakt som du har lagt till i din kontaktlista. Om det finns ingen bild som är kopplad till en kontakt, visas visitkortet en standardbild för Outlook. Om du lägger till en bild i ett kort med standardbilden visas bilden i samma position som standardbilden.

 1. Dubbelklicka på det elektroniska visitkortet i en öppen kontakt.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Redigera visitkort i avsnittet Kortdesign.

 3. Leta upp den bild som du vill lägga till eller ändra och dubbelklicka på den.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Redigera visitkort.

  Alternativ för Kontrollera

  Hur gör jag?

  Kommentarer

  Att placera bilden på kortet

  Välj en layout från den nedrullningsbara listrutan bredvid Layout.

  På en ny visitkort är standardlayouten Outlook kortet synlig i förhandsgranskningsrutan bredvid avsnittet Kortdesign.

  Så här ändrar du placeringen av bilden på kortet

  Välj var du vill placera bilden på kortet i listrutan Bildjustering.

  Justera bildstorleken

  Ange storlek för bilden i rutan Bildområdet. Hur många skrev anger hur stor procentandel av kortet yta som täcker.

  Du kan använda på pilarna bredvid rutan för att justera storleken på bilden.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Spara och stäng.

Du kan också använda en bild som bakgrund för ett elektroniskt visitkort. Om du vill eliminera förvrängning ska bilden vara samma storlek som framsidan av kortet 248 x 148 pixlar. Kortet själva har en ytterligare en bildpunkt runt alla sidor.

 1. Dubbelklicka på det elektroniska visitkortet i en öppen kontakt.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Redigera visitkort i avsnittet Kortdesign.

 3. Leta upp den bild som du vill använda för bakgrunden och dubbelklicka på den.

 4. Välj Bakgrundsbild bredvid Layout.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Spara och stäng.

Om ett elektroniskt visitkort redan har en bild som inte är Outlook standardbilden – till exempel ett foto eller en logotyp, en bild som du lägger till i kontaktformuläret ersätter inte bilden på kortet.

Till exempel du får ett elektroniskt visitkort från Jon Morris på Contoso Ltd. Jon kortet har Contoso-logotypen på det, som du vill behålla men du vill lägga till en bild på jan till hans kontaktformuläret så att du kan identifiera honom nästa gång han är i staden för ett möte.

Om du lägger till en bild i kontaktformuläret fortfarande visas den ursprungliga bilden på elektroniskt visitkort och visitkort vy om du uppdaterar bilden på visitkort i dialogrutan Redigera visitkort.

Viktigt!: Uppdatera (om du återställer) visitkortet uppdateras även eventuella andra nya kontaktinformation på kortet. Även återställs alla kort formatering på standard (förutom bild). Detta omfattar teckensnitt och bakgrund färger och textstorlek och justering. Ta hänsyn till detta när du arbetar med skräddarsydda kort.

 1. Klicka på bild i en öppen kontakt på fliken kontakt i gruppen Alternativ och klicka sedan på Lägg till bild.

  Tips: Du kan också klicka på utrymmet för på kontaktens bild och bläddra till en bild.

 2. Leta upp den bild som du vill lägga till och dubbelklicka på den.

  Bildens storlek automatiskt så att det passar utrymmet.

 3. Klicka på Spara och stäng.

  Obs!: Dubbelklicka inte elektroniskt visitkort för att öppna den och uppdatera vyn för kontakten.

Ta bort eller förhindra att en bild används på ett elektroniskt visitkort genom att välja layout Endast Text i dialogrutan Redigera visitkort.

 1. Dubbelklicka på elektroniskt visitkort om du vill öppna dialogrutan Redigera visitkort i en öppen kontakt.

 2. I avsnittet Kortdesign i listan Layout markerar du Endast Text.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Spara och stäng.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×