Office
Logga in

Lägg till dina andra e-postkonton i Outlook.com

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ansluta ett annat e-postkonto till Outlook.com

När du lägger till ditt Gmail- eller andra e-postkonton Outlook.com kan använda du Outlook.com att skicka och läsa e-postmeddelanden från dessa konton utan att växla mellan e-postprogram. Varje e-postkonto som du lägger till i Outlook.com kallas ett anslutet konto.

Obs!: Om du vill använda en annan e- postadress med ditt befintliga Outlook.com-konto kan du skapa ett e-postalias. Den här ytterligare e-postadress använder samma Inkorgen, Skickat, kontaktlista och kontoinställningar som din primära e-postadress. Du kan välja vilka e-postadressen för att skicka e-post från. Läs hur i Lägg till eller ta bort ett e-postalias i Outlook.com.

Synkronisering av anslutet konto

Synkronisera från ditt anslutna konto till ett Outlook.com-konto är enkelriktad endast.

E-post som tagits emot i ditt anslutna konto visas i ditt anslutna konto Inkorgen och Inkorgen Outlook.com.

E-post som skickas med hjälp av kontot Outlook.com visas bara i din Outlook.com skickat. Anslutna kontots e-post skickas med Outlook.com kommer inte visas i ditt anslutna konto skickat. E-post som skickas med Outlook.com från ditt Gmail-konto visas inte i din Gmail skickat.

Meddelanden: 

 • Om du tar bort, flytta eller läsa ett e-postmeddelande från ett anslutet konto i Outlook.com, visas inte dessa ändringar när du går till ditt anslutna konto. Till exempel tas e-post till ditt Gmail-konto tas bort med hjälp av Outlook.com inte bort i Gmail Inbox.

 • Om du behöver spara en kopia av meddelanden som skickas från ditt anslutna konto i Outlook.com alltid kopia dig själv och använda en regel på ditt anslutna konto för att flytta den till en annan mapp.

Vilken version av Outlook.com använder du?

Anvisningarna för hur du lägger till e-postkonto skiljer sig åt beroende på om du använder betaversionen av Outlook.com eller den klassiska versionen. Välj den version du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Ansluta ett Gmail-konto till Outlook.com

 1. Gå till Inställningar Inställningar i Outlook.com > fullständig vyinställningar > synkronisera e-post.

 2. Under Anslutna konton väljer du Gmail.

 3. På sidan Ansluta ditt Google-konto anger du ett visningsnamn för ditt Gmail-konto. Detta är det namn som mottagarna ser när de får ett e-postmeddelande från dig. Välj OK.

 4. Välj det Gmail-konto du vill använda. Du kan behöva ange ett användarnamn och lösenord för Gmail-kontot.

  Obs!: Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till säkerhetssidan för Gmail-kontot för att skapa programlösenordet. Återgå sedan till Outlook.com för att ange det lösenordet på sidan Anslut ditt Google-konto. Läs mer om tvåstegsverifiering för Google här.

 5. Välj Tillåt.

Ansluta andra e-postkonton till Outlook.com

Följ de här stegen för att ansluta ett Yahoo Mail-, AOL- eller annat e-postkonto till Outlook.com.

 1. Gå till Inställningar Inställningar i Outlook.com > fullständig vyinställningar > synkronisera e-post.

 2. Under Anslutna konton väljer du Andra e-postkonton.

 3. På sidan Anslut ditt konto anger du ett visningsnamn (det namn som mottagare ser när de får e-post från dig) och fullständig e-postadress och lösenord till det e-postkonto som du vill ansluta till ditt Outlook.com-konto.

  Meddelanden: 

  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till din leverantörs kontosäkerhetssida och skapa ett programlösenord. Gå sedan till Outlook.com och ange det lösenordet på sidan Anslut ditt konto.

  • Tvåstegsverifiering gör det svårare för någon annan att logga in på ditt e-postkonto. Den använder två olika typer av identifiering: ditt lösenord och en kontaktmetod, som PIN-kod eller säkerhetskod. Din e-postleverantör ska ha information om hur du konfigurerar tvåstegsverifiering på sin webbplats.

 4. Välj OK.

Skicka e-post från ett anslutet konto

Du kan skicka e-post från vilket konto du vill av dem som du anslutit till ditt Outlook.com-konto.

 • Välj Från och välj den adress du vill använda.

  En skärmbild som visar listrutemenyn för avsändaradress.

Du kan också ändra den standardinställda avsändaradressen:

 1. Gå till Inställningar Inställningar i Outlook.com > fullständig vyinställningar > synkronisera e-post.

 2. Under Ställ in standardavsändaradress väljer du den adress som du vill använda. Välj sedan Spara.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Ansluta ett Gmail-konto till Outlook.com

 1. Gå till Inställningar Inställningar i Outlook.com > Alternativ > anslutna konton.

 2. Under Lägg till ett anslutet kontoväljer du Gmail.

 3. På sidan Ansluta ditt Google-konto anger du ett visningsnamn för ditt Gmail-konto. Detta är det namn som mottagarna ser när de får ett e-postmeddelande från dig. Välj OK.

 4. Välj det Gmail-konto du vill använda. Du kan behöva ange ett användarnamn och lösenord för Gmail-kontot.

  Obs!: Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till säkerhetssidan för Gmail-kontot för att skapa programlösenordet. Återgå sedan till Outlook.com för att ange det lösenordet på sidan Anslut ditt Google-konto. Läs mer om tvåstegsverifiering för Google här.

 5. Välj Tillåt.

 6. I Outlook.com väljer du OK.

Ansluta andra e-postkonton till Outlook.com

Följ de här stegen för att ansluta ett Yahoo Mail-, AOL- eller annat e-postkonto till Outlook.com.

 1. Gå till Inställningar Inställningar i Outlook.com > Alternativ > anslutna konton.

 2. Under Lägg till ett anslutet kontoväljer du Andra e-postkonton.

 3. På sidan Anslut ditt e-postkonto anger du ett visningsnamn (det namn som mottagare ser när de får e-post från dig) och fullständig e-postadress och lösenord till det e-postkonto som du vill ansluta till ditt Outlook.com-konto.

  Meddelanden: 

  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till din leverantörs kontosäkerhetssida och skapa ett programlösenord. Gå sedan till Outlook.com och ange det lösenordet på sidan Anslut ditt e-postkonto.

  • Tvåstegsverifiering gör det svårare för någon annan att logga in på ditt e-postkonto. Den använder två olika typer av identifiering: ditt lösenord och en kontaktmetod, som PIN-kod eller säkerhetskod. Din e-postleverantör ska ha information om hur du konfigurerar tvåstegsverifiering på sin webbplats.

 4. Välj OK.

Skicka e-post från ett anslutet konto

Du kan skicka e-post från vilket konto du vill av dem som du anslutit till ditt Outlook.com-konto.

 1. Välj Fler åtgärder > Visa Från i meddelandefönstret för att visa Från-raden.

 2. Välj Från och välj den adress du vill använda.

  En skärmbild som visar listrutemenyn för avsändaradress.

Du kan också ändra den standardinställda avsändaradressen:

 1. Gå till Inställningar Inställningar i Outlook.com > Alternativ > anslutna konton.

 2. Under Avsändaradress väljer du Ändra din avsändaradress.

 3. Välj en adress i listrutan och välj Spara.

Vanliga frågor och svar om anslutna konton på Outlook.com

Ja, det här kallas för ett e-postalias. Instruktioner finns i Lägga till eller ta bort ett e-postalias i Outlook.com.

Du kan ansluta maximalt 20 konton till ditt Outlook.com-konto. Om du har anslutit fler än 20 konton kan du inte skicka eller ta emot meddelanden från något av dem. Lös problemet genom att ta bort några anslutna konton så att det totala antalet anslutna konton är 20 eller mindre.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Se även

Ta bort ett anslutet konto från Outlook.com

Felsöka anslutna konton i Outlook.com

Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen på Outlook.com

Lägga till eller ta bort ett e-postalias i Outlook.com

Lägga till ett Outlook.com-konto i ett annat e-postprogram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×