Lägg till dina andra e-postkonton i Outlook.com

När du lägger till Yahoo Mail-, Gmail- eller andra e-postkonton i Outlook.com kan du skicka och läsa e-postmeddelanden från dessa konton utan att behöva byta e-postprogram. Varje e-postkonto som du lägger till i Outlook kallas för ett anslutet konto. Här är ett exempel i mapplistan i Outlook.com som innehåller ett anslutet Gmail-konto.

Mapplista med Gmail-konto markerat

Vilken version av Outlook.com använder du?

Anvisningarna för hur du lägger till e-postkonto skiljer sig åt beroende på om du använder betaversionen av Outlook.com eller den klassiska versionen. Välj den version du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Ansluta ett Gmail-konto till Outlook.com

 1. I Outlook.com går du till Inställningar Inställningar > Snabbinställningar > Visa fullständiga inställningar > E-post > Konton.

 2. Välj Gmail.

 3. På sidan Ansluta ditt Google-konto anger du ett visningsnamn för ditt Gmail-konto. Detta är det namn som mottagarna ser när de får ett e-postmeddelande från dig. Välj OK.

 4. Välj det Gmail-konto du vill använda. Du kan behöva ange ett användarnamn och lösenord för Gmail-kontot.

  Obs!: Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till säkerhetssidan för Gmail-kontot för att skapa programlösenordet. Återgå sedan till Outlook.com för att ange det lösenordet på sidan Anslut ditt Google-konto. Läs mer om tvåstegsverifiering för Google här.

 5. Välj Tillåt.

 6. I Outlook.com väljer du OK.

Ansluta andra e-postkonton till Outlook.com

Följ de här stegen för att ansluta ett Yahoo Mail-, AOL- eller annat e-postkonto till Outlook.com.

 1. I Outlook.com går du till Inställningar Inställningar > Snabbinställningar > Visa fullständiga inställningar > E-post > Konton.

 2. Välj Andra e-postkonton.

 3. På sidan Anslut ditt konto anger du ett visningsnamn (det namn som mottagare ser när de får e-post från dig) och fullständig e-postadress och lösenord till det e-postkonto som du vill ansluta till ditt Outlook.com-konto.

  Meddelanden: 

  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till din leverantörs kontosäkerhetssida och skapa ett programlösenord. Gå sedan till Outlook.com och ange det lösenordet på sidan Anslut ditt konto.

  • Tvåstegsverifiering gör det svårare för någon annan att logga in på ditt e-postkonto. Den använder två olika typer av identifiering: ditt lösenord och en kontaktmetod, som PIN-kod eller säkerhetskod. Din e-postleverantör ska ha information om hur du konfigurerar tvåstegsverifiering på sin webbplats.

 4. Välj OK.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Ansluta ett Gmail-konto till Outlook.com

 1. Bläddra i Outlook.com till Anslutna konton (Inställningar Litet inställningskugghjul som ersatte Webbplatsinställningar. > Alternativ > Anslutna konton). Logga in i Outlook.com om du uppmanas att göra det.

 2. Välj Gmail.

 3. På sidan Ansluta ditt Google-konto anger du ett visningsnamn för ditt Gmail-konto. Detta är det namn som mottagarna ser när de får ett e-postmeddelande från dig. Välj OK.

 4. Välj det Gmail-konto du vill använda. Du kan behöva ange ett användarnamn och lösenord för Gmail-kontot.

  Obs!: Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till säkerhetssidan för Gmail-kontot för att skapa programlösenordet. Återgå sedan till Outlook.com för att ange det lösenordet på sidan Anslut ditt Google-konto. Läs mer om tvåstegsverifiering för Google här.

 5. Välj Tillåt.

 6. I Outlook.com väljer du OK.

Ansluta andra e-postkonton till Outlook.com

Följ de här stegen för att ansluta ett Yahoo Mail-, AOL- eller annat e-postkonto till Outlook.com.

 1. Bläddra i Outlook.com till Anslutna konton (Inställningar Litet inställningskugghjul som ersatte Webbplatsinställningar. > Alternativ > Anslutna konton). Logga in i Outlook.com om du uppmanas att göra det.

 2. Välj Andra e-postkonton.

 3. På sidan Anslut ditt e-postkonto anger du ett visningsnamn (det namn som mottagare ser när de får e-post från dig) och fullständig e-postadress och lösenord till det e-postkonto som du vill ansluta till ditt Outlook.com-konto.

  Meddelanden: 

  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för det anslutna kontot måste du skapa ett programlösenord för det kontot. Gå till din leverantörs kontosäkerhetssida och skapa ett programlösenord. Gå sedan till Outlook.com och ange det lösenordet på sidan Anslut ditt e-postkonto.

  • Tvåstegsverifiering gör det svårare för någon annan att logga in på ditt e-postkonto. Den använder två olika typer av identifiering: ditt lösenord och en kontaktmetod, som PIN-kod eller säkerhetskod. Din e-postleverantör ska ha information om hur du konfigurerar tvåstegsverifiering på sin webbplats.

 4. Välj OK.

Skicka e-post från ett anslutet konto

Du kan skicka e-post från vilket konto du vill av dem som du anslutit till ditt Outlook.com-konto.

 1. Välj Fler åtgärder > Visa Från i meddelandefönstret för att visa Från-raden.

 2. Välj Från och välj den adress du vill använda.

  En skärmbild som visar listrutemenyn för avsändaradress.

Du kan också ändra den standardinställda avsändaradressen:

 1. Bläddra i Outlook.com till Anslutna konton (Inställningar Litet inställningskugghjul som ersatte Webbplatsinställningar. > Alternativ > Anslutna konton). Logga in i Outlook.com om du uppmanas att göra det.

 2. Markera Ändra din avsändaradress.

 3. Välj en adress i listrutan och välj Spara.

Vanliga frågor och svar om anslutna konton på Outlook.com

Ja, det här kallas för ett e-postalias. Instruktioner finns i Lägga till eller ta bort ett e-postalias i Outlook.com.

Du kan ansluta maximalt 20 konton till ditt Outlook.com-konto. Om du har anslutit fler än 20 konton kan du inte skicka eller ta emot meddelanden från något av dem. Lös problemet genom att ta bort några anslutna konton så att det totala antalet anslutna konton är 20 eller mindre.

Se även

Ta bort ett anslutet konto från Outlook.com

Felsöka anslutna konton i Outlook.com

Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen på Outlook.com

Lägga till eller ta bort ett e-postalias i Outlook.com

Lägga till ett Outlook.com-konto i ett annat e-postprogram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×